Akademia Omega to program współpracy ze szkołami i uczelniami kształcącymi specjalistów w zawodach związanych z branżą TSL. Celem projektu jest wspieranie rozwoju zainteresowań, pasji i umiejętności praktycznych wśród młodzieży i studentów, wiążących swoją przyszłość z szeroko rozumianym transportem i logistyką. Poprzez organizację lekcji w szkołach, wykładów i kół naukowych na uczelniach, dni otwartych w placówkach Omegi Pilzno oraz dawaniu możliwości odbycia praktyk zawodowych i podjęcia stałego zatrudnienia, Akademia pomaga w kształtowaniu cech i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Podopieczni Akademii Omegi już na etapie edukacji zaczynają budować własne kompetencje, zwiększając swoje szanse w przyszłym poszukiwaniu zatrudnienia. Projekt jest częścią szerszej strategii wspierania lokalnego rozwoju.

Wśród placówek edukacyjnych zaangażowanych w realizacje programu są między innymi:

  • Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie
  • Zespół Szkół nr 4 w Dębicy
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku
  • Zespół Szkół w Lubaczowie
  • Politechnika Rzeszowska
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy
  • Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie
  • Zespół Szkół w Ropczycach

Skontaktuj się z nami

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44; 39-220 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
fax: +48 14 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

Oddział w Krakowie (Cysterny spożywcze)
Ul. Wielicka 250
30-633 Kraków
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Katowicach (Spedycja)
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Gdyni (Logistyka Morska)
ul. Janka Wiśniewskiego 31/116
81-156 Gdynia
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Warszawie (Logistyka Morska)
ul. Gierdziejewskiego 7 pok. 23 (II piętro),
02-495 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Rzeszowie (Transport, spedycja)
PP PKS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12
35-231 Rzeszów
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Mokrzcu (Logistyka magazynowa)
ul. Mokrzec 50
39-200 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl