Strona główna Struktura strony


Drogi krajowe o klasie GP i G lub ich odcinki, na których pobierana będzie opłata elektroniczna:

 

droga krajowa nr 4 na odcinku

 • Rzeszów – Jarosław;

droga krajowa nr 6 na odcinku

 • Gościcino – Bożepole Wielkie

droga krajowa nr 7 na odcinkach:

 • a) Płońsk – węzeł Kroczewo,
 • b) węzeł Czosnów – Warszawa,
 • c) Warszawa – Grójec,
 • d) Kraków – Myślenice;

droga krajowa nr 77 na odcinku

 • Radymno – Przemyśl;

droga krajowa nr 81 na odcinku

 • Katowice – Skoczów;

droga krajowa nr 92 na odcinkach:

 • a) Nowy Tomyśl – Poznań,
 • b) Poznań – Września;

droga krajowa nr 94 na odcinku

 • Dąbrowa Górnicza – Kraków.

 

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych o klasie GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną:
Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin*
max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
1 2 3 4 5
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,32 0,28 0,22 0,16
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej conajmniej 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21
* Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z pózn. zm.).
** Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalna masa całkowita przyczepy (naczepy).
 
 
 
  E-prezenty   Filmy reklamowe   Rekrutacja
 
Projekt i realizacja: OPTEAM S.A.