Strona główna Struktura strony


Drogi krajowe o klasie A i S lub ich odcinki, na których pobierana będzie opłata elektroniczna:

autostrada A1 na odcinkach:

  • węzeł Tuszyn – węzeł Bełchatów
  • węzeł Sośnica – węzeł Świerklany

autostrada A2 na odcinku węzeł Modła

  • węzeł Stryków I

autostrada A4 na odcinkach:

  • (granica państwa) Zgorzelec – węzeł Bielany Wrocławskie
  • węzeł Bielany Wrocławskie – węzeł Kleszczów
  • węzeł Kleszczów - węzeł Murckowska
  • węzeł Balice I – węzeł Szarów

autostrada A6 na odcinku

  • (granica państwa) Kołbaskowo – węzeł Kijewo

autostrada A8 na odcinku

  •  węzeł Nowa Wieś Wrocławska (A4) – węzeł Pawłowice

autostrada A18 na odcinku

  • węzeł Olszyna – Krzyżowa;

 

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych o klasie A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną:
Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin*
max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
1 2 3 4 5
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej conajmniej 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27
* Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z pózn. zm.).
** Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalna masa całkowita przyczepy (naczepy).
 
 
 
  E-prezenty   Filmy reklamowe   Rekrutacja
 
Projekt i realizacja: OPTEAM S.A.