5 przewag outsourcingu logistyki i tylko 1 ryzyko. Nie warto się go bać!

Choć trend na outsourcing transportu i magazynowania stale rośnie, nadal są na rynku firmy, których właściciele mają rezerwę do przekazywania procesów logistycznych zewnętrznemu operatorowi. Czy mają rację?

Dedykowane działy logistyki i transportu, które w ramach struktur firmy z innej branży prowadzą przewozy i magazynowanie towarów, odchodzą do lamusa.  Dotyczy to zarówno niewielkich sklepów internetowych, jak i firm produkcyjnych o dużym zapotrzebowaniu na powierzchnię i przewozy. Obecne uwarunkowania rynkowe sprawiają, że ten model w większości przypadków przestał się opłacać. Rosną bowiem twarde koszty takiej „operacji”. Wyzwaniem jest nawet samo utrzymanie przewozów czy procesów w obiekcie logistycznym w ruchu np. z uwagi na:

  • trudności w skompletowaniu kompetentnego zespołu,
  • wzrost ceny elementów wyposażenia magazynu (regały, wózki widłowe),
  • drożejące pojazdy ciężarowe i naczepy,
  • długie okresy oczekiwania na środki transportu i wyposażenie obiektu logistycznego.

Wszystko to wpływa na wzrost znaczenia outsourcingu logistyki, bo firmy nie chcą brać tych wyzwań na swoje barki. I nic dziwnego, bo zlecanie procesów transportowych i magazynowych zewnętrznemu operatorowi ma wiele przewag.

Przewaga 1 – logistyką zajmuje się ekspert od logistyki

Poziom złożoności procesów logistycznych zasilających nowoczesną gospodarkę może onieśmielać. Dlatego skuteczna obsługa transportu i magazynowania wymaga perfekcyjnej znajomości rynku, eksperckiej wiedzy, olbrzymich zasobów materialnych i ludzkich, a nawet pewnej i ugruntowanej pozycji w branży. Konglomerat tych czynników wpływa np. na poziom kosztów generowanych przez utrzymywanie procesów w biegu. O wiele łatwiej je optymalizować, gdy głównym i jedynym obszarem działania firmy jest właśnie logistyka, a nie np. produkcja. O różnych zadaniach, które można oddelegować do zewnętrznego operatora logistycznego pisaliśmy w artykule na naszym blogu.

outsourcing logistyczny - zadania operatora logistycznego

Przewaga 2 – zasoby przekierowane na produkcję i sprzedaż

Nikogo nie powinno dziwić stwierdzenie, że najważniejszym zadaniem firmy produkcyjnej jest właśnie produkcja. W tym obszarze pracownicy takich przedsiębiorstw dysponują najwyższymi kwalifikacjami. Decyzja o prowadzeniu logistyki magazynowej czy transportu w ramach struktur takiej firmy musi zatem angażować ogromne koszty. Wiążą się one oczywiście z pozyskiwaniem odpowiedniej kadry pracowników, ale także z kompletowaniem taboru pojazdów ciężarowych czy budową własnego obiektu logistycznego. Warto dodać, że obecnie na ciężarówki czeka się ponad rok, a ich cena stale rośnie. Natomiast stworzenie magazynu od zera może kosztować nawet 100 mln złotych, a wózki widłowe czy regały nie są wcale dostępne od ręki.

Natomiast sklep internetowy, który w zakresie swoich działań skupia się głównie np. na imporcie i sprzedaży detalicznej, może w ogóle nie dysponować środkami pozwalającymi na płynne prowadzenie działań w zakresie logistyki i transportu. Naturalną drogą dla takiej firmy jest więc zlecanie procesów na zewnątrz. Jest to szczególnie korzystne np. wtedy, gdy popyt na towary takiego sklepu nagle i znacząco wzrasta np. w okresie świątecznym. Dzięki korzystaniu z usług operatora logistycznego cały potencjał firmy produkcyjnej czy sklepu internetowego może zostać spożytkowany na „core” biznesu i działania takie jak usprawnienie procesu sprzedaży czy marketing.

Przewaga 3 – lepsza wydolność w okresach wzmożonego popytu

Wyobraźmy sobie sytuację, w której – jako firma produkcyjna posiadająca własny magazyn – potrzebujemy zwykle 10 pracowników do jego obsługi. Jednak w okresie zwiększonego popytu na nasze produkty musimy zatrudnić ich trzykrotnie więcej. W związku z tym, że w branży TSL funkcjonuje tzw. rynek pracownika, skompletowanie zespołu może okazać się sporym wyzwaniem oraz kosztem. Ten przykład można łatwo odnieść również do przewozów drogowych, które w tym obszarze są jeszcze bardziej wymagające. Poza kierowcami firma musiałaby zorganizować również środki transportu, na które czeka się obecnie około 12 miesięcy.

Operator logistyczny, który dysponuje wieloma magazynami oraz taborem własnych pojazdów ciężarowych, może w łatwy sposób dyslokować zasoby pomiędzy klientami. Wszystko w zależności od aktualnego zapotrzebowania na „pracę” logistyczną czy transportową u swoich partnerów. W tym obszarze procentuje nie tylko skala działalności takiego operatora, ale także jego doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników z branży TSL.

Przewaga 4 – koszt logistyki jest odzwierciedleniem aktualnych potrzeb

Tworząc własny obiekt logistycznym firma płaci nie tylko za jego budowę. Ciąży na niej również 100% kosztów utrzymania go w ruchu, na co składa się niezliczona ilość różnorodnych czynników, które opisaliśmy już w innym artykule. Niezależnie od tego, czy aktualnie potrzebuje całej tej powierzchni, czy tylko jej części, musi płacić za wszystko. Natomiast wykorzystanie outsourcingu logistycznego pozwala na dużą elastyczność w tym zakresie. Wynajmując miejsce na 10 tys. palet, które poza sezonem nam wystarcza, nie jesteśmy skazani na brak przestrzeni w peaku sprzedażowym. Możemy umówić się z operatorem na zwiększenie wolumenu np. do 30 tys. na czas, gdy tego potrzebujemy. Koszty, które ponosi taka firma, są zatem adekwatne do zapotrzebowania na miejsce w magazynie.

Przewaga 5 – transport i magazynowanie na jednej FV

Usługi transportowe oraz składowanie towarów można łączyć w ramach współpracy z jednym operatorem logistycznym. Daje to sposobność do dalszych optymalizacji, nie tylko w zakresie wydajności procesów, ale także w kontekście ceny. Poszerzenie zakresu współpracy daje pole manewru w klasycznych negocjacjach. Dodatkowo, jeśli jeden podmiot zewnętrzny zajmuje się całą „operacją” logistyczną firmy, bazuje na z góry ustalonych KPI, których przestrzeganie leży w interesie obu stron. Przedsiębiorstwo produkcyjne lub sklep internetowy (klienci operatora) mają ułatwioną kontrolę nad jakością procesu. Zwyczajnie wiadomo, kto odpowiada za ten obszar.

*

Najważniejsze ryzyko: niekompetentny partner logistyczny

Współpracuj z doświadczonym operatorem logistycznym – skontaktuj się z Omegą Pilzno.

Zdaniem wielu outsourcing logistyki i transportu nie ma słabych stron. Są jednak pewne ryzyka, z których najważniejszym wydaje się powierzenie naszej operacji partnerowi niepotrafiącemu sprostać naszym oczekiwaniom. Istnieje jednak panaceum na tę bolączkę. Wystarczy dołożyć wszelkich starań podczas procesu wyboru operatora logistycznego. O podjęciu współpracy decydować powinny przede wszystkim doświadczanie i pozycja na rynku, elastyczność oraz dostęp partnera do twardych zasobów, takich jak środki transportu (ciężarówki) czy powierzchnia magazynowa.

Zobacz także Cross-docking w logistyce.

Powrót do wszystkich artykułów