Dzienny czas pracy kierowcy zawodowego

Kierowca w ciągu jednej doby może wykonywać czynności związane ze swoją pracą jedynie w ściśle określonych ramach czasowych. Pracy nie może być zbyt dużo, a odpoczynku za mało. Ile tak naprawdę może pracować kierowca?

Czytasz drugi artykuł z cyku „Zrozum czas pracy kierowców”. Jeśli chcesz poznać podstawy tego zagadnienia zapoznaj się również z tekstem: „Czas pracy kierowcy. O co w tym chodzi?”

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile dziennie może pracować kierowca?
  • Jak długo musi trwać dobowy odpoczynek kierowcy?
  • Jak rozliczane są inne czynności wykonywane przez kierowcę?

Ile trwa doba dla kierowców zawodowych?

Choć odpowiedź na to pytanie wydawać może się oczywista, to w rzeczywistości zagadnienie jest o wiele bardziej skomplikowane, bo dla kierowców pojazdów ciężarowych doba pracy nie zawsze równa się 24 godzinom. Kierowcy pracujący w załodze kilkuosobowej polegają cyklom dziennym, które mogą trwać nawet 30 godzin, jednak tzw. „podwójna obsada” będzie tematem jednego z kolejnych artykułów naszego cyklu.


Dobowa norma czasu pracy regulowana jest przez rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r.

W przypadku jednego kierowcy dzienny okres rozliczeniowy nie może trwać dłużej niż 24 h. Mieszczą się w nim wszystkie aktywności kierowcy, takie jak prowadzenie pojazdu, inne prace, okres odpoczynku czy dyspozycja. Nie jest jednak możliwe, by w ciągu doby kierowca pracował więcej niż odpoczywał. Praca, a szczególnie czas spędzony za kółkiem, nie może również trwać nieprzerwanie. Wszystko musi odbywać się w ściśle określonym wymiarze czasu. Dobowy wymiar czasu pracy kierowcy podany w maksymalnych wartościach, których nie można przekroczyć.

Jak długo kierowca może prowadzić pojazd?

W okresie dobowym czas jazdy i odpoczynku wzajemnie się przeplatają. Dobrze oddaje to poniższa grafika.

Czas jazdy i odpoczynku w wymiarze dobowym.

Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu doby może wynosić 9 godzin, jednak kierowcy nie wolno tak długo jechać bez jakiejkolwiek przerwy. Maksymalny, nieprzerwany czas spędzony za kółkiem wynosi 4,5 godziny. Po tym okresie kierowca musi zatrzymać się na przerwę trwającą nie mniej niż 45 minut. Przerwę można jednak podzielić.


WYJĄTEK: Dwa razy w tygodniu kierowca może wydłużyć czas prowadzenia pojazdu o jedną godzinę. Dodatkowa „jazda” musi być poprzedzona pauzą trwającą 45 minut.

Dzielenie pauzy 45-min.

Powyżej zaprezentowano dozwolony podział czterdziestopięciominutowej przerwy na dwie części. W tym przykładzie kierowca prowadził pojazd przez 2 godziny, po czym udał się na przerwę, która trwała 15 minut. Następnie prowadził przez kolejne 2,5 godziny (2 h + 2,5 h = 4,5 h), po których odebrał drugą część przerwy, czyli pozostałe 30 minut.


WAŻNE: Krótsza część pauzy dzielonej musi być odebrana jako pierwsza.

Po drugiej części pauzy dzielonej można wrócić do prowadzenia pojazdu lub wykonywania innej pracy. Trzeba jednak pamiętać o normie dobowej czasu pracy kierowcy.

Jak w czasie pracy rozlicza się inne zadania kierowcy?

Inna praca stanowi integralną część okresu dobowego kierowcy, a jej czas trwania w połączeniu z okresem prowadzenia pojazdu jest również bardzo ważną zmienną. Najłatwiej wyjaśni to poniższa grafika.

Inna praca wykonywana przez kierowcę w trakcie dobowego okresu pracy.

Okres prowadzenia pojazdu może być przedzielony pracą inną, jednakże nie jest ona traktowana jako przerwa. Obie czynności (praca inna i jazda) zaliczają się do czasu pracy, który nieprzerwanie nie może trwać dłużej niż 6 godzin. Po tym czasie kierowca jest zobowiązany do odebrania pauzy 45 minutowej.

Jak długo kierowca musi odpoczywać w ciągu doby?

Zgodnie z przepisami odpoczynek jest okresem, w którym kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem. Jest on niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego, ale także z uwagi na dobrostan osób wykonujących zawód kierowcy. Okres odpoczynku może mieć wymiar regularny oraz skrócony. Okres odpoczynku kierowcy podawany jest w wartościach minimalnych, koniecznych do odebrania.

Regularny dobowy odpoczynek kierowcy.

Regularny odpoczynek dobowy trwa minimum 11 godzin, a skrócony musi trwać przynajmniej 9 godzin. Na powyższym przykładzie widzimy dzień pracy kierowcy, który wykonywał różne aktywności przez 13 godzin, by później udać się na odpoczynek trwający 11 godzin. Kierowca musi zmieścić się z odpoczynkiem w cyklu dobowym. Podobnie do pauzy, regularny odpoczynek dobowy może zostać podzielony na dwie części. Możliwe jest to, gdy pierwsza część odpoczynku będzie trwała minimum 3 godziny, a druga 9 godzin. Przykład poniżej.

Dzielony regularny odpoczynek dobowy kierowcy.

Tak podzielony odpoczynek, traktowany jest jako regularny odpoczynek tygodniowy. Tutaj jednak unaocznia się kolejna ważna kwestia. Maksymalny czas pracy, rozumianej jako połączenie prowadzenia pojazdu, innej pracy oraz odpoczynku nie może przekroczyć 15 godzin. Przerwa dobowa może również zostać skrócona z 11 do 9 godzin, jednakże kierowca ma taką opcję jedynie 3 razy po każdym odpoczynku tygodniowym.

Skrócony dobowy odpoczynek tygodniowy kierowcy.

W takiej sytuacji odpoczynek trwać 9 godzin i jest to wartość minimalna.

Skomentuj wpis