Case study – ograniczenie emisji i optymalizacja procesów transportowych dla globalnego producenta słodyczy

Ekologiczny transport to jeden z kluczowych elementów w redukcji emisji i realizacji strategii środowiskowej firm produkcyjnych. Omega Pilzno zoptymalizowała logistykę produktów jednego z największych producentów słodyczy na świecie, tworząc ekologiczne rozwiązanie transportowe.

 

Redukcja śladu węglowego poprzez zrównoważony transport towarów jest możliwa dzięki zastosowaniu niskoemisyjnych technologii oraz poprzez optymalizację procesów transportowych bazującą na doświadczeniu.

 

– Ważnym celem Omegi Pilzno jest obecnie przekonywanie firm produkcyjnych, że obniżenie emisji szkodliwych substancji oraz gazów cieplarnianych da się osiągnąć poprzez wykorzystanie odpowiednich środków transportu. Omega Pilzno dysponuje zapleczem technicznym oraz posiada wiedzę, by wspomóc realizacje nawet najambitniejszych strategii środowiskowych – mówi Anna Popielarz, Business Development Manager w Omega Pilzno, odpowiedzialna za rozwój współpracy z klientami z branży spożywczej.

Cele projektu: redukcja emisji CO2 w międzynarodowym łańcuchu dostaw

Głównym założeniem projektu było znalezienie optymalnego rozwiązania w ramach międzynarodowego transportu produktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej, a tym samym ograniczenie emisji i negatywnego wpływu działalności transportowej producenta na środowisko.

 

Case study ograniczenie emisji dla producenta słodyczy

Rozwiązanie: zintegrowane ekologiczne zestawy ciężarowe

Odpowiedzią Omegi Pilzno na cele w ramach redukcji emisji CO2 w łańcuchu dostaw klienta, było szyte na miarę ekologiczne rozwiązanie transportowe z wykorzystaniem zintegrowanych ekologicznych zestawów ciężarowych, dedykowanych transportowi żywności. Składają się na nie:

 

 • ciągnik siodłowy napędzany skroplonym gazem ziemnym (LNG) – technologie gazowe pozwalają obniżyć emisję cząstek stałych (o 99%) oraz dwutlenku azotu NO2 (o 90%). Pojazdy ciężarowe zasilane LNG umożliwiają również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2).
 • naczepa chłodnia z agregatem wykorzystującym panele słoneczne – stosowanie technologii fotowoltaicznej w agregatach chłodniczych umożliwia redukcję spalania oraz emisji o około 30%.

 

Działaniem uzupełniającym było zorganizowanie regularnych kursów na stałym kole pomiędzy punktami przeładunku wyznaczonymi przez producenta. Dojazdy do miejsc załadunku i rozładunku w dłuższej perspektywie generują straty oraz negatywnie wpływają na emisję. Dzięki ograniczeniu „pustych przebiegów” można było również znacząco wpływać na redukcję emisji. Zestawy ciężarowe wykonujące przejazdy bez ładunku wydzielają szkodliwe substancje i gazy cieplarniane. Są przy tym nieproduktywne z punktu widzenia organizacji transportu.

Rezultaty: rzeczywista redukcja emisji

Projekt rozpoczęliśmy od wyznaczenia do obsługi klienta jednego zintegrowanego zestawu na określonym kole transportowym. Docelowo na regularnej trasie przemieszczały się trzy ekologiczne zestawy Omegi Pilzno.

Redukcja emisji dzięki wykorzystaniu zintegrowanych zestawów

Przez okres 9 miesięcy udało się wypracować oszczędność emisji CO2 w wymiarze 21 ton. Oznacza to redukcję emisji dwutlenku węgla o 22%.  Ten wynik osiągnięto w głównej mierze dzięki wykorzystaniu pojazdów napędzanych LNG oraz naczep chłodniczych wyposażonych w nowoczesne agregaty chłodnicze z panelami fotowoltaicznymi. Ważnym elementem uzupełniającym było oddelegowanie do projektu doświadczonych kierowców, świadomie stosujących zasady ecodrivingu.

Redukcja emisji poprzez ograniczenie pustych przebiegów

W ramach optymalizacji kursów zorganizowaliśmy regularne koło transportowe pomiędzy zakładami producenta w Europie Zachodniej i w Polsce.   Liczy ono dokładnie 2165 kilometrów. Poprzez zaplanowanie stałych przewozów z wykorzystaniem 3 dedykowanych Klientowi zestawów udało się ograniczyć „puste przebiegi” do poziomu poniżej 5%. Przejazd pozostałą trasą realizowany był zestawem z wykorzystaniem pełni przestrzeni ładunkowej.

Wspólna zrównoważona strategia – optymalizacja dla klienta i operatora

Dzięki pracy nad optymalizacją trasy udało się zrównoważyć wykorzystanie zasobów zarówno w ramach działalności producenta, jak i w obszarze planowania w Omedze Pilzno.

 

KLIENT – poprzez zabezpieczenie łańcucha dostaw oraz pewność regularności wykonywanych przewozów udało się zoptymalizować koszty transportu. Dodatkową korzyścią jest gwarantowana dostępność przewozów.

 

Omega Pilzno – jako operator logistyczny firma ma zapewnione obłożenie na zintegrowanych zestawach. Nie ma strat związanych pustymi przebiegami oraz przestojów w pracy kierowców.

 

Rozwinięciem projektu dla klienta będzie w przyszłości zastosowanie gazu BioLNG, który umożliwi dalszą redukcję emisji CO2 do atmosfery.

 

Ograniczenie pustych przebiegów i optymalizacja procesów transportowych

Podsumowanie

 

Cele projektu:

 • zrównoważone rozwiązanie dla transportu towarów producenta słodyczy, z wykorzystaniem zintegrowanych zestawów,
 • ograniczenie śladu węglowego w łańcuchu dostaw klienta,
 • optymalizacja zasobów.

 

Rozwiązanie:

 • dedykowana flota Omegi Pilzno dla naszego klienta: 3 ekologiczne zestawy (chłodnie z panelem słonecznym oraz ciągniki LNG) z regularnym kursem pomiędzy fabrykami Klienta,
 • optymalne wykorzystanie wymienionych zestawów, co oznacza, że ​​trasy są planowane w regularnych kółkach, z ograniczeniem do minimum pustych przebiegów.

 

Wyniki:

  • redukcja emisji CO2 o 22% w porównaniu do zestawów diesla na tej samej trasie, zmniejszyliśmy naszą emisję CO2 o 21 ton od lutego do października 2021,
  • dodatkowy pozytywny wpływ na ślad węglowy w łańcuchu dostaw producenta ze względu na ograniczenie pustych przebiegów do około 5% całej trasy,
  • wzmocniona współpraca dzięki zrównoważonej strategii po obu stronach – operatora logistycznego i Klienta.

Powrót do wszystkich artykułów