Co to jest centrum logistyczne i jaka jest jego rola?

Rola centrów logistycznych w międzynarodowym łańcuchu dostaw jest kluczowa. To węzły skupiające infrastrukturę magazynową oraz usługi transportowe i celne. Pozwalają na sprawny przepływ towarów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in. jak działa centrum logistyczne i czym się zajmuje. Jeśli chcesz rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu branży TSL możesz poczytać jeszcze o:

Czym zajmuje się centrum logistyczne?

Centrum logistyczne jest punktowym elementem infrastruktury transportowej i magazynowej. Przeprowadza się w nim na dużą skalę operacje wejścia i wyjścia towarów oraz ich magazynowanie, a także obsługę procedur celnych. Jego działalność obejmuje również wszelkie usługi dodatkowe VAS, związane z logistyką i przewozami. Często tego typu obiekt posiada możliwości prowadzenia transportu intermodalnego (dostęp do portu lub terminala przeładunkowego). Infrastruktura centrum logistycznego może być wykorzystywana przez różne podmioty komercyjne i publiczne na zasadach rynkowych.

Centrum logistyczne Podkarpacie – oferta Omegi Pilzno.

Definicja centrum logistycznego.

Źródło: Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. „Logistyka”, Poznań 2009, Biblioteka Logistyka, str.287-290.

Istotna jest lokalizacja centrów logistycznych. Dużą rolę odgrywa tu popyt na usługi tego typu obiektów. Z uwagi na to centra zwykle funkcjonują w okolicach dużych aglomeracji miejskich czy w zagłębiach przemysłowych lub specjalnych parkach ekonomicznych i technologicznych. Centra logistyczne powoływane są do życia wszędzie tam, gdzie istnieje gospodarcza i społeczna potrzeba do składowania i przemieszczania różnego rodzaju dóbr.

Centrum logistyczne - podział ze względu na integralność przestrzenną.

Źródło: Ireneusz Fechner, Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski, Politechnika Warszawska, grudzień 2010, s. 22.

Organizacja centrum logistycznego

Zwykle wszystkie części składowe związane z danym centrum logistycznym funkcjonują w jednej lokalizacji i posiadają tę samą jednostkę zarządzającą. Mamy wtedy do czynienia z tzw. skupioną organizacją. Tego typu obiekty mogą działać również w bardziej rozproszonych warunkach, a poszczególne elementy centrum logistycznego (np. terminal kolejowy) mogą znajdować się w różnych lokalizacjach. Kluczem jest wspólna organizacja przepływu towarów, która będzie spajała działania poszczególnych obiektów.

Centra logistyczne dzieli się również pod względem zasięgu prowadzonych w nim operacji na lokalne, regionalne oraz międzynarodowe. Bez względu na obszar działania tego typu obiekty mają usprawniać procesy transportowe i magazynowe poprzez tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych.

Powrót do wszystkich artykułów