Co to jest logistyka i czy warto ją studiować?

Początki tej interdyscyplinarnej dziedziny są ściśle związane z planowaniem zaopatrzenia dla działań wojennych. Obecnie jej wizerunek kształtują globalny rynek oraz wolny handel, a przyszłość zapewne zdefiniuje postęp technologiczny. Czy logistyka to dobry kierunek rozwoju kariery w 2021 roku?

  • Logistyka, wywodząca się ze sfery militariów, stała się jednym z kluczowych filarów gospodarki światowej i ważnym elementem prowadzenia każdego biznesu.
  • Współcześnie logistyka zajmuje się nie tylko koordynacją przepływu dóbr, ale także planowaniem oraz optymalizacją różnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.
  • Niezwykle popularne studia na kierunkach związanych z logistyką umożliwiają łatwy zawodowy start oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju kariery.

Od starożytnego króla Macedonii do szefa Apple Inc. – skąd się wzięła i co to jest logistyka?

Czym jest logistyka? Jej początków można dopatrywać się już w starożytności. Za jej prekursora uznawany jest Aleksander Wielki, który według historyków mógł być jednym z pierwszych władców podchodzących do zaopatrzenia wojska w sposób systemowy i planowy. Po nim wagę logistyki jako strategicznego obszaru zarządzania wojną dostrzegli Rzymianie. Samo pojęcie „logistyka” może mieć jednak pochodzenie starogreckie, w którym „logistike” lub „logistikós” oznaczało sztukę kalkulowania [1].

„Logistyk nie jest człowiekiem innego rodzaju, to każdy z nas jest innego rodzaju logistykiem.” – Bronisław Słowiński

Podążając za tym greckim terminem można uznać, że logistyk jest osobą, która rozumuje bazując na regułach logicznych opartych o matematykę i filozofię. Najprawdopodobniej jednak logistyka we współczesnym rozumieniu pochodzi od francuskiego pojęcia „logistique”, zaczerpniętego z terminologii wojskowej. Jego początku upatruje się w publikacjach dotyczących sztuki wojennej, gdzie odnosiło się do zaopatrzenia, transportu, eksploatacji sprzętu, opieki medycznej oraz administracji w trakcie działań wojskowych [2].

Jednym z najciekawszych przykładów niezwykłego znaczenia logistyków w biznesie jest Tim Cook, obecny CEO firmy Apple.

Co to logistyka i czym się zajmuje w obecnych czasach? Współcześnie logistyka przeszła już do „cywila” i straciła swój militarny sznyt na rzecz optymalizacji procesu przepływu fizycznych dóbr materialnych. Stosuje się ją zarówno w niewielkich firmach lokalnych, jak i gigantycznych koncernach o zasięgu globalnym. Jednym z najciekawszych przykładów niezwykłego znaczenia logistyków w biznesie jest Tim Cook, obecny CEO firmy Apple, który na początku swojej kariery u giganta z Cupertino był odpowiedzialny za skrócenie czasu produkcji, ograniczenie liczby dostawców czy zmniejszenie ilości towaru zalegającego w magazynach. Te czysto „logistyczne” zadania doprowadziły go najpierw na stanowisko dyrektora do spraw operacyjnych, odpowiedzialnego za sieć sprzedaży, a później już na „stołek” szefa firmy.

Logistyka kontraktowa – zamów przestrzeń magazynową w Omedze Pilzno.

Czym jest logistyka obecnie?

Akademicy wskazują, że istnieje niemal setka definicji logistyki, która – jako dziedzina obszerna i wielowymiarowa – może być obserwowana i badana z wielu różnych perspektyw. Rozliczne próby precyzyjnego określenia czym jest logistyka współcześnie łączy jeden wspólny mianownik – planowanie. Jeśli chcesz określić co to jest logistyka w dwóch słowach możesz posłużyć się wojskowym terminem „tworzenia strategii” czy nazywane bardziej współcześnie „zarządzaniem procesami” odnosi się do przepływu materiałów, informacji i kapitału.

czym jest logistyka

Zadaniem współczesnej logistyki jest optymalizacja działań w celu osiągania maksymalnej efektywności. Ma skracać procesy dystrybucyjne, koordynować przepływ dóbr lub informacji czy ograniczać koszty. Zdaniem Bronisława Słowińskiego logistyka kieruje się ściśle określonymi zasadami. Należą do nich m.in. celowość – zapewnienie optymalnych warunków do maksymalizacji efektów; kompleksowość – logistyka musi być ściśle powiązana z innymi obszarami działania przedsiębiorstwa;realność – musi być oparta na realiach rynkowych i dostarczać rzeczywiste oraz funkcjonale rozwiązania[3].  Cechy te czynią z logistyki niezbędne narzędzie do prowadzenia przedsiębiorstwa, które jest konieczne niezależnie od skali i zasięgu działań biznesowych.

Ekologiczny transport już dzisiaj – sprawdź ofertę niskoemisyjnego taboru Omegi Pilzno.

co to jest logistyka i czym się zajmuje

Czy warto kształcić się na logistyka?

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest we współczesnym, zglobalizowanym świecie jednym z kluczowych zadań, stanowiących fundament sprawnie działającej gospodarki światowej. Stąd konieczność wykształcenia kompetentnych kadr. Stając się dziedziną akademicką logistyka od razu zyskała dużą popularność. Zadecydował o tym fakt, że studia na tym kierunku pozwalają na relatywnie łatwe i szybkie znalezienie zatrudnienia, gdyż dają szeroki wybór możliwych stanowisk w wielu różnych branżach. Dla przykładu współczesny magister logistyki może:

  • zajmować się spedycją,
  • pracować w dziale logistyki,
  • zarządzać zapasami, dostawami albo zamówieniami,
  • zostać specjalistą od zakupów,
  • organizować pracę magazynu.

Powszechne kojarzenie logistyki tylko z transportem i spedycją odeszło już do lamusa, a absolwenci tego kierunku mają o wiele szersze pole manewru. Dodatkowym atutem wykształcenia w tej dziedzinie jest możliwość szybkiej ścieżki awansu. Zwykle jedynie absolwenci szkół wyższych mogą zajmować stanowiska kierownicze w dużych przedsiębiorstwach. Wynika to z konieczności optymalizacji procesów, które wykazują się dużym poziomem złożoności i mogą zachodzić np. w skali globalnej. Stąd konieczny jest mocny fundament skonstruowany z akademickiej wiedzy teoretycznej. Mamy nadzieję, że ten artykuł jasno przedstawił co to jest logistyka, zarówno obecnie, jak i jej genezę.

W Grupie Omega Pilzno osoby po studiach na kierunku logistyka mogą pracować w działach transportowych, w magazynach czy w zaopatrzeniu serwisów pojazdów ciężarowych. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.

Przypisy:

[1] Piotr Maśloch, Logistyka i jej rozwój na przestrzeni lat, „Transport i logistyka”, 1, 2005, s. 35.

[2] Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do logistyki, Koszalin 2008, s. 14.

[3] Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do logistyki, Koszalin 2008, s. 22.

Powrót do wszystkich artykułów