Fotowoltaika w branży logistycznej

Biznes kierujący się zasadą zrównoważonego rozwoju, musi brać pod uwagę inwestycję w ekologiczne technologie. Są przyjazne dla środowiska i sprzyjają oszczędnościom. Najlepszy efekt przynoszą jednak, gdy projektuje się je w ambitnej skali, jak w przypadku naszych farm fotowoltaicznych.

 

Około 74% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Udział źródeł odnawialnych jest niewielki i w połączeniu stanowi mniej niż ¼ całej produkcji prądu w naszym kraju. Jest to jedna z przyczyn, która uplasowała Polskę w czołówce państw Europy z największą emisją dwutlenku węgla.

produkcja energii elektrycznej w Polsce

Produkcja energii elektrycznej w Polsce.

Wrzucenie ekologicznego biegu w ogólnokrajowej skali jest procesem trudnym i długofalowym, jednak odpowiedzialny biznes może wspierać rządy w tym wysiłku, na własną rękę inwestując w zielone technologie. Pierwszym znaczącym krokiem Omegi Pilzno do ekologicznej przemiany, był zakup 50 niskoemisyjnych ciągników siodłowych napędzanych gazem. Drugim, równie ważnym posunięciem są szeroko zakrojone inwestycje w odnawialne źródła energii.

Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie branży TSL

Szeroki zakres działalności biznesowej Omegi Pilzno już od lat rozpościera się daleko poza sam transport. W skład naszej grupy kapitałowej wchodzą magazyny logistyczne, serwisy pojazdów ciężarowych, stacje kontroli, usługi logistyki morskiej czy stacje paliw. Żadna z tych gałęzi biznesu nie mogłaby działać bez konsumpcji prądu. Koronnym przykładem są tutaj magazyny, których oświetlenie, wentylacja czy klimatyzacja pochłaniają znaczne zasoby energii elektrycznej.

 

Przeczytaj o innych działaniach, które podejmujemy, by minimalizować emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

 

Nasza pierwsza farma fotowoltaiczna powstała w sierpniu ubiegłego roku na dachu budynku serwisu pojazdów ciężarowych Omega Truck Center w Pilźnie. Składa się ona ze 163. modułów fotowoltaicznych, które mają moc 49,715 kWp. Od uruchomienia instalacji do końca marca 2020 roku uzyskaliśmy 21 489 kWh energii, co pokryło około 18% prądu zużywanego przez całą bazę Omegi Pilzno przy ul. Kraszewskiego. Przeliczając to na emisję dwutlenku węgla, dzięki naszej instalacji w tym krótkim okresie udało się ją zredukować o 25,57 tony CO2.

Przeliczając oszczędności na emisję dwutlenku węgla, dzięki naszej instalacji w tym krótkim okresie udało się ją zredukować o 25,57 tony CO2.

 

Choć inwestycja w fotowoltaikę w Pilźnie sama w sobie nie jest duża, to pozwoliła nam ocenić realny wpływ odnawialnych źródeł energii na funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa TSL, co z kolei doprowadziło nas do przeświadczenia, że dalsza rozbudowa technologii pozyskiwania energii ze światła słonecznego, jest – w naszym przypadku – racjonalnym kierunkiem rozwoju. Kolejne planowane inwestycje przedstawia poniższa infografika.

 

instalacje fotowoltaiczne a oszczędność branży TSL

Instalacje fotowoltaiczne Omegi Pilzno oraz plany rozwojowe.

Promieniowanie słoneczne jest najbardziej powszechnym z odnawialnych źródeł energii. Dobrze zaplanowana inwestycja w panele fotowoltaiczne pozwala nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwego dwutlenku węgla i obniżyć koszty

Powrót do wszystkich artykułów