Kto odpowiada za bezpieczeństwo ładunku?

Bezpieczeństwo przewożonego towaru jest obok ceny i czasu realizacji zlecenia jednym z ważniejszych czynników wpływających na decyzję o wyborze usług konkretnej firmy transportowej. Odpowiedzialność nadawcy, przewoźnika i odbiorcy jest określona przepisami, ale zależy także od zapisów umowy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu transportowego. Kto odpowiada za bezpieczeństwo ładunku?

Bezpieczeństwo ładunku – kto za nie odpowiada?

Dzięki polisom ubezpieczeniowym finansowe ryzyko uszkodzenia ładunku przenoszone jest poza triadę nadawca-przewoźnik-odbiorca. Niemniej jednak samo zniszczenie towaru może mieć szereg różnych konsekwencji, jak choćby uszczerbek dobrego wizerunku przewoźnika, których rekompensata ubezpieczyciela nie pokrywa. Przepisy regulujące przewóz towarów dość konkretnie określają odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku. Jednym z nich jest konwencja CMR.

Bezpieczeństwo ładunku

Właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku

O bezpieczeństwie przesyłek decyduje wiele czynników, ale głównymi są sposób rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru w przestrzeni ładunkowej. Od odpowiedniego rozmieszczenia ładunku zależy nie tylko bezpieczeństwo na drogach, ale także zgodność z maksymalnym naciskiem osi na nawierzchnię oraz dopuszczalną masą całkowitą pojazdu. Natomiast właściwe unieruchomienie towaru jest kluczowe, by w trakcie przewozu został on na naczepie i nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Przekroczenie DMC zgodne z prawem? Dowiedz się więcej.

Choć reprezentujący przewoźnika kierowca bardzo często uczestniczy w operacjach przeładunkowych, to przepisy nie wskazują go bezpośrednio jako odpowiedzialnego za właściwe wykonanie tych czynności.

kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku

Potwierdza to polskie Prawo Przewozowe, które w 3 punkcie artykułu 65 listuje szereg przyczyn zwolnienia odpowiedzialności przewoźnika.

kto odpowiada za bezpieczeństwo ładunku

Jeżeli przewoźnik wykaże, iż uszkodzenie ładunku powstało wskutek co najmniej jednej z powyższych przyczyn, to należy domniemywać, że nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Odpowiedzialność przewoźnika i kierowcy

Ostatecznie okazuje się, że o odpowiedzialności za bezpieczeństwo towaru, wynikające np. z jego właściwego rozmieszczenia i unieruchomienia na naczepie, decydują głównie umowy szczegółowe pomiędzy nadawcą, przewoźnikiem i odbiorcą. Warto również dodać, że reprezentujący przewoźnika kierowca jest zobowiązany, by poruszać się po drogach publicznych pojazdem, który spełnia wymogi bezpieczeństwa. Dotyczy to również znajdującego się w pojeździe towaru, który na skutek niewłaściwego unieruchomienia mógłby wypaść z naczepy i zagrozić życiu osób postronnych czy ich mieniu.

Przeczytaj również o transporcie wody butelkowanej.

Powrót do wszystkich artykułów