Logistyka branży mięsnej: Transport kluczowym elementem utrzymania jakości.

Produkty spożywcze w porównaniu do większości najpopularniejszych ładunków, to dla przewoźników zupełnie inna, transportowa bajka. Jako, że mamy tu do czynienia z żywnością, która trafia na stoły konsumentów, jakość usług ma kluczowe znaczenie. Zarówno producent, jak i operator logistyczny działają w ramach ściśle określonych procesów i schematów. W kontekście logistyki i transportu mięsa zczególnie istotne są kwestie terminowości, utrzymania łańcucha chłodniczego i odpowiednich warunków sanitarnych. Podkreślają to także klienci Omegi Pilzno Food Logistics.

 

Producenci z sektora mięsnego dokładają starań by zaoferować klientom wyroby w najwyższym stopniu spełniające ich oczekiwania. Dbają o powtarzalność produkcji i smaku, rozwój przepisów lub utrzymanie tradycyjnych, sprawdzonych receptur. Wierność tradycji to jeden ze znaków firmowych Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego Taurus z Pilzna, we współpracy z którym, przygotowaliśmy odcinek naszego youtubowego cyklu “Na Palecie”. W filmie wątki produkcji tradycyjnych wędlin, przeplatają się z omawianiem aspektów branżowej logistyki. Bo to właśnie wspólny wysiłek producenta i przewoźnika składają się na jakość produktu, wystawianego na sklepowych półkach.

 

Zobacz film:

Nie tylko w odcinku “Na Palecie”, ale w całym sektorze spożywczym zwraca się uwagę, że transport stanowi newralgiczny odcinek w procesie dostarczania konsumentom odpowiedniej jakości wyrobów, a terminowość dostaw, utrzymanie łańcucha chłodniczego i odpowiednie warunki sanitarne, odgrywają pierwszoplanowe role przy transporcie mięsa.

 

Terminowość w logistyce mięsa

 

Znaczenie sprawności procesu logistycznego w produkcji mięs i wędlin eksponuje się już na samym jego początku. Fundamentalny wpływ na smak gotowego wyrobu ma bowiem jakość surowca, dostarczanego do zakładu. Jaskrawym przykładem – przedstawionym także w odcinku Na Palecie – jest transport półtusz ciepłych, wykorzystywanych w Taurusie do produkcji kiełbasy. W tym przypadku mięso musi zostać dowiezione na produkcję do dwóch godzin od uboju. 

 

Chociaż czas transportu mięsa siłą rzeczy, nie zawsze będzie tak krótki, bo przecież półtusze zanim trafią do produkcyjnej obróbki, mogą przejeżdżać nawet spory odcinek kontynentu, to przykład z Taurusa, daje nam obraz tego, jak doniosłe znaczenie dla branży ma czas

Żywność ma swój termin ważności oraz przydatności do spożycia i jako produkt szybko psujący się, stawia przed transportem liczne wyzwania. Dodatkowo ze względu na swoją specyfikę jest też solidnie obwarowany regulacjami, wskazującymi standardy usługi przewozowej, do których jeszcze w tym tekście wrócimy. Już teraz warto jednak wskazać, że w parze z licznymi regulacjami, idą  jednak pewne udogodnienia. Transport żywności na mocy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku, wyłączony jest z ograniczeń i zakazów ruchu, którym podlegają pojazdy ciężarowe, przewożące towary innego rodzaju.

 

Logistyka mięsa na przykładzie firmy Taurus

 

Oprócz oczywistych kwestii podstawiania pojazdów na załadunek o czasie oraz sprawnego dojazdu do miejsca docelowego, przewoźnicy mogą dodatkowo zadbać o terminowość dostaw. Przykładem działań zorientowanych w tym kierunku, jest chociażby utrzymywanie odpowiedniego stanu stanu technicznego floty.  Prawidłowo serwisowany sprzęt, minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, generujących opóźnienia. W kontekście logistyki mięsa istotny będzie również odpowiedni wybór partnera biznesowe, który w przypadku ewentualnych problemów technicznych, dysponuje odpowiednimi zasobami, aby szybko zniwelować ich negatywne oddziaływanie na całość procesu dystrybucyjnego.

 

Ważny jest też monitoring przebiegu usługi transportowej, który zapewniają systemy telematyczne. Dzięki stałej kontroli przebiegu trasy można odpowiednio szybko reagować na dynamicznie fluktuującą sytuację drogową czy potencjalne odstępstwa od planu, wynikające chociażby z błędu kierowcy. Dodatkowe możliwości w transporcie ciężkim daje również tzw. podwójna obsada kierowców, która podlega ograniczeniom czasu pracy w innym zakresie niż kierowca, realizujący transport w pojedynkę. 

 

 

Łańcuch chłodniczy – klucz do właściwego transportu mięsa

 

Jak już zostało powiedziane, żywność to produkt, który szybko traci swoje właściwości. Aby spowolnić ten proces, konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków otoczenia. Stąd zwykle zarówno surowiec, jak i gotowe wyroby mięsne, przewozi się w ramach tzw. łańcucha chłodniczego. To nic innego, jak ściśle określone warunki termiczne, w których przebywa towar, na każdym etapie procesu logistycznego, co w przypadku transportu produktów świeżych w branży mięsnej, może oznaczać od uboju, po sklepowe lodówki. 

 

Na przykładzie produktów firmy Taurus możemy przyjąć, że na całej rozciągłości procesu produkcyjnego i transportowego, mięso musi być przechowywane w temperaturze pomiędzy 2 a 6 stopni Celsjusza. Branżowe standardy w zakresie transportu chłodniczego wytyczają nie tylko producenci, ale przede wszystkim regulacje prawne. Podstawowych wytycznych i wymagań dot. transportu mięsa dostarcza Konwencja ATP, będąca międzynarodową umową, określającą zarówno wymogi przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących, jak i dotyczącą pojazdów stosowanych w tego typu przewozach.

 

Transport mięsa na przykładzie firmy Taurus

Naturalną konsekwencją dla środowiska regulacji prawnych, jest funkcjonowanie licznych certyfikatów, które potwierdzają kompetencje przewoźnika. W przypadku transportu żywności warto zwrócić uwagę czy wybrana firma logistyczna posiada certyfikaty HACCP, IFS Logistics, ISO 39001:2012 i ISO 22000:2018.

Warunki sanitarne – istotne wymagania co do transportu mięsa

 

Ostatnim, lecz z pewnością nie najmniej ważnym wśród kluczowych aspektów przewozu wyrobów mięsnych są warunki sanitarne. W tym obszarze ponownie możemy mówić o standardach, które obejmują wszystkie etapy produkcji i logistyki, a jakiekolwiek odstępstwa nie są tu dopuszczalne.  Nad każdą partią surowca prowadzony jest nadzór weterynaryjny, weryfikujący czy mięso jest wolne od wszelkiego rodzaju wad, które mogłyby zaszkodzić konsumentom. Taką samą specyfikę musi zachować aż po ladę chłodniczą w sklepie, czemu służyć mają właściwa czystość i utrzymanie zasad higieny na kolejnych odcinkach procesów dystrybucyjnych i produkcyjnych. 

 

W kontekście logistyki mięsa – fundamentalne jest zapewnienie czystości pojazdów, czyli zwykle naczepy chłodniczej. Dla każdej chłodni prowadzona jest książka mycia, ewidencjonująca historię mycia, ale również zawierające podstawowe informacje o wykonanej dezynfekcji czy użytych do niej środków. Sam proces mycia jest wieloetapowy i wykracza daleko ponad zwyczajne mycie innego rodzaju naczep. Chłodnie, przewożące produkty mięsne najpierw się spłukuje, następnie nakłada się we wnętrzu skrzyni ładunkowej preparat rozpuszczający tłuszcze zwierzęce. Po kolejnym spłukaniu wykorzystuje się środek dezynfekujący, który właściwości grzybo- i bakteriobójcze i który oczywiście również trzeba spłukać. Wymogi sanitarne dotyczą także kierowców chłodni, którzy aby realizować transporty produktów spożywczych, muszą mieć aktualną książeczkę sanepidowską. 

 

Transport mięsa to tylko niewielki wycinek szerokiego zagadnienie Food Safety, które na zróżnicowanych przykładach przedstawiamy również na naszej stronie. Polecamy chociażby artykuł: Food Safety – zadaj te 3 pytania przewoźnikowiPowrót do wszystkich artykułów