Towary pierwszej potrzeby – logistyka FMCG w pigułce

Ogromny popyt na żywność, chemię gospodarczą, kosmetyki czy napoje sprawia, że ich sprzedaż stanowi znaczną cześć przychodów sklepów detalicznych. Sprawne uzupełnianie tego typu towarów na półkach jest zatem priorytetowym zadaniem. Kluczowa w tym obszarze okazuje się odpowiednio dopasowana logistyka transportu FMCG.

Transport FMCG – na czym polega?

Towary FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods), czyli inaczej produkty szybkozbywalne odpowiadają za znaczną część krajowego i międzynarodowego transportu. Klienci sklepów codziennie kupują produkty pierwszej potrzeby, natomiast właściciele walczą, by nigdy nie zabrakło tego typu towarów na półkach. Utrzymanie dostępności asortymentu może być osiągnięte, dzięki specyficznemu podejściu do logistyki.

Logistyka produktów szybkozbywalnych

Znaczna rotacja produktów FMCG wymusza na operatorze logistycznym utrzymanie wzorowej terminowości dostaw. Istotna jest elastyczność przewoźnika oraz jego pracowników, bo obrót towarami szybkozbywalnymi odbywa się w zasadzie na okrągło – 24/7. Kluczowy jest zatem customer service najwyższej próby. Pracownicy obsługujący klientów branży FCMG muszą posiadać szczegółową wiedzę o towarze oraz wykorzystywanych środkach transportu, a ich praca często wykonywana jest nocą.

Zazwyczaj dostawy towarów pierwszej potrzeby do sklepów odbywają się na podstawie ściśle określonego harmonogramu. Operator logistyczny musi zagwarantować stałą rotację produktów FMCG. Każde opóźnienie dostawy może bowiem skutkować lawiną konsekwencji dla wielu podmiotów. Przede wszystkim sklep nie będzie mógł na czas wystawić towarów na półki, co zaowocować może spadkiem obrotów. W grę wchodzi też niezadowolenie klientów, którzy liczą na to, że zawsze będą mogli kupić to, co lubią. Stratny jest również wytwórca niewystawionych na czas produktów, których klient końcowy nie będzie miał do wyboru w sklepie.

-Terminowość dostaw w branży FMCG osiągamy m.in. poprzez powierzenie zadań w tym obszarze najlepiej wykwalifikowanym pracownikom. To szczególnie ważne, jeśli mowa o produktach spożywczych. Dlatego w Omedze Pilzno przewozy FMCG wykonują kierowcy z dużym doświadczeniem, wspierani przez najlepszych planistów. Ścisła dyscyplina czasowa oparta na dobrze zaplanowanym harmonogramie gwarantuje sukces. W ogólnym rozrachunku chodzi o zadowolenie klienta detalicznego, który oczekuje, że jego ulubione produkty będą na niego czekały w sklepie – mówi Anna Popielarz, Business Development Manager w Omedze Pilzno.

Obok doświadczonych pracowników istotny jest również niezawodny sprzęt. Jedynie nowa i często serwisowana flota pojazdów ciężarowych gwarantuje ciągłość dostaw. Dotyczy to zarówno ciągników siodłowych jak i naczep kurtynowych, cystern spożywczych oraz chłodni. Najczęściej przewoźnik musi dedykować pewną część swojego taboru klientowi branży FMCG. Ciężarówki muszą bowiem pozostawać w stałej gotowości i być dostępne 24/7, bo tak pracuje branża towarów szybkozbywalnych.

Łańcuch dostaw w ramach branży FMCG

Zapewnienie dostępności towarów na półkach nie kończy się jedynie na transporcie gotowego produktu do sklepu. Branża FMCG bazuje często na bardzo złożonych łańcuchach dostaw, a transport w jej ramach należy rozpatrywać całościowo. Bardzo dobrym przykładem są wyroby czekoladowe, które należą do towarów szybkozbywalnych. Ich proces produkcyjny opiera się o niezwykle skomplikowany łańcuch dostaw, który musi doskonale działać na każdym z odcinków, by ostateczny wyrób trafił do klienta na czas.

Przykładowy łańcuch dostaw dla wyrobów czekoladowych może zaczynać się w Ghanie, skąd nasiona kakaowca transportowane są drogą morską do portu w Holandii. Tam trafiają na naczepę kurtynową, którą przewożone są do fabryki czekolady w Belgii. Ziarna kakaowca przetworzone w płynną czekoladę tankowane są do cysterny spożywczej. W jej zbiorniku czekolada transportowana jest do Polski. Tutaj wyrabia się z niej praliny, tabliczki czekolady czy ciastka. Gotowe produkty lądują w chłodniach, którymi rozwożone są po krajach Unii Europejskiej.

Tego typu złożony łańcuch dostaw w ramach branży FMCG jest typowy. Opóźnienia na każdym z odcinków tak skomponowanego procesu transportowego mogłyby mieć opłakane skutki. Dobrym sposobem na utrzymanie dyscypliny czasowej mogłoby okazać się powierzenie realizacji tego zadania jednemu operatorowi logistycznemu. Omega Pilzno jest w stanie zaplanować i wykonać podobne przewozy, włącznie z dystrybucją do konkretnych sklepów. Zlecając zadanie jednej firmie klient zyskałby spokój. Złożonymi procesami o wiele łatwiej zarządzać w ramach jednej organizacji – dodaje Anna Popielarz.

Dowiedz się również, co to jest łańcuch chłodniczy?

Powrót do wszystkich artykułów