Jaką rolę pełni magazyn buforowy?

Pandemia włożyła kij w szprychy zglobalizowanej gospodarki, co znacząco wpłynęło na całą branżę TSL. Negatywny skutek odczuły choćby łańcuchy dostaw. Wojna w Ukrainie oraz jej trudne do przewidzenia skutki mogą pogłębić tę tendencję. Efekt jest taki, że firmy robią zapasy, a na rynku potrzebne będą magazyny buforowe.

  • Firmy produkcyjne oraz detaliści gromadzą towar, by wyeliminować czynnik ryzyka związany z trudnością w utrzymaniu zaopatrzenia. Potrzebują w tym celu przestrzeni magazynowej.
  • Magazyny buforowe pozwalają składować towar w określonym czasie, by ułatwić przedsiębiorcom przygotowanie się do sezonu lub zabezpieczyć ich na wypadek niedoborów.
  • Logistyka magazynowa – sprawdź ofertę Omegi Pilzno.

Buforowy zapas bezpieczeństwa towarów tworzy się, by zredukować zagrożenie niedoborów. Ten prosty mechanizm wykorzystują np. producenci w branżach, które cechują się dużą sezonowością, jak np. butelkowana woda mineralna albo znicze. Istotne jest również to, że w obu powyższych przykładach produkt powstaje w bardzo dużych ilościach. Zapasy robią również sprzedawcy w branży e-commerce, którzy chcą zapewnić szybką dostawę dóbr swoim klientom, ale także producenci w branży automotive, chcący uniknąć spowolnienia produkcji.

Model „just-in-time” wypierany jest przez podejście „just-in-case”, a jednym ze skutków zwiększonej biznesowej przezorności jest duża popularność magazynów buforowych.

Z jednej strony to racjonalne podejście, bo firma nie musi obawiać się, że zabraknie jej kluczowych komponentów do prowadzenia działalności. Zabezpiecza się więc „na wszelki wypadek”. Inny punkt widzenia na to zagadnienie jest taki, że zapasy generują koszty, bo angażują dodatkowe operacje logistyczne i transportowe oraz długoterminowe składowanie. Może lepiej tego uniknąć i postawić na dostawy „dokładnie na czas”?

Rozwiązanie na czasy kryzysu

Ostatnie dwa lata niepokojów związanych z pandemią oraz początek wojny w Europie, której skutki są nie do przewidzenia, skłaniają firmy do większej ostrożności. Stąd – w wielu przypadkach – model „just-in-time” wypierany jest przez podejście „just-in-case”. Jednym ze skutków zwiększonej biznesowej przezorności jest duża popularność magazynów buforowych.

Skontaktuj się z polskim operatorem logistycznym. Poznaj ofertę Omegi Pilzno.

Dodatkowo za modelem uwzględniającym gromadzenie zapasów „na wszelki wypadek” przemawiają duże opóźnienia w transporcie oceanicznym. Niedobory na rynku kontenerów oraz długie kolejki występujące od czasu pandemii w transporcie morskim spowodowały, że firmy wolą skracać dystans i mieć swoje kluczowe towary na podorędziu. Model „just-in-case” nie wymaga jednak do firm produkcyjnych czy detalistów, by budowali swoje własne magazyny. W ramach logistyki kontraktowej można wykorzystać obiekty, które powstały właśnie do tego typu zastosowań.

Co to jest magazyn buforowy?

Zadaniem obiektu logistycznego tego typu jest czasowe przechowywanie towarów lub półproduktów, które czekają na późniejsze przetworzenie lub dystrybucję. Główną cechą magazynu buforowego jest możliwość wynajęcia jego powierzchni (albo jej części) w wymiarze sezonowym lub w krótkich okresach.

Obiekty buforowe są obecnie ważną częścią wielu łańcuchów dostaw, w ramach pełnej palety branż. Pozwalają na racjonalne planowanie przepływu towarów z uwzględnieniem sezonowości popyt lub niedoborów. Sprawia to, że logistyka firmy staje się bardziej elastyczna i odporna na perturbacje w obszarze transportu. W branży produkcyjnej zapewnia to ciągłość produkcji. Natomiast dla e-commerce jest zabezpieczeniem oraz sposobem na skrócenie czasów dostawy.

Powrót do wszystkich artykułów