Miejsce uznane a skład celny – jak je wykorzystać?

Składowanie towarów pod zamknięciem celnym podlega określonym procedurom. W zależności od potrzeb importera istotny jest dobór odpowiedniej metody magazynowania.

Zaczynając przygodę z importem dóbr pochodzących spoza Unii Europejskiej musimy rozeznać zagadnienia związane z cłem i wprowadzaniem towarów do obrotu. Wśród różnych ważnych tematów podatkowych i prawnych warto przyjrzeć się również możliwości składowania tego typu towarów.

 

Istnieje wiele różnych pojęć i procedur związanych z magazynowaniem towarów objętych procedurami celnymi. Szukając informacji na ten temat możemy natrafić na artykuły o składzie celnym, składzie podatkowym, miejscu uznanym i wyznaczonym, a także o magazynie czasowym. Każde z tych haseł wiąże się z konkretną procedurą, która ma właściwe sobie, specyficzne zastosowanie. W doborze odpowiednich rozwiązań w tym obszarze może pomóc agencja celna Omegi Pilzno, która stanowi uzupełnienie usług transportowych i magazynowych firmy.

Co to jest miejsce uznane przez organy celne?

Miejsce uznane, zwykle zlokalizowane bezpośrednio przy magazynie, umożliwia przeprowadzanie wielu różnych operacji celnych na towarze sprowadzanym z krajów trzecich. To duże ułatwienie dla operatora logistycznego, gdyż nie musi on wysyłać swoich kierowców i pojazdów do urzędów celnych, by tam wypełnić konieczne procedury.

co to jest miejsce uznane

Funkcjonowanie miejsca uznanego możemy podzielić na dwa najważniejsze obszary: obsługiwanie procedur celnych oraz krótkotrwałe składowanie towarów pod zamknięciem celnym.

Obsługiwanie procedur celnych

W miejscu uznanym można dokonywać tzw. przedstawienia, czyli powiadomienia organów celnych o przybyciu towarów z krajów trzecich. W tym kontekście miejsce uznane służy do zamykania albo otwierania procedur tranzytu, takich jak np. TIR czy WPT. Może to przebiegać w procedurze standardowej albo uproszczonej. Miejsce uznane może służyć również do przeładunku lub doładunku, który dokonuje się jeszcze w tranzycie bez konieczności zamykania jednej i otwierania kolejnej operacji tranzytowej.

Krótkotrwałe składowanie towarów

W miejscu uznanym można na krótko składować towary pod zamknięciem celnym. W standardowej sytuacji to jedynie 3 dni od wspomnianego przedstawienia towaru. Natomiast, gdy podmiot posiada status AEO, czyli jest tzw. upoważnionym przedsiębiorcą, to okres ten wydłuża się dwukrotnie, do 6 dni. Składowanie w miejscu uznanym stosuje się zwykle, gdy importer nie posiada kompletu dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedur celnych, a chce np. zwolnić środek transportu, by kontynuować przewozy. Towar, który jest czasowo składowany w miejscu uznanym, wszelkim operacjom celnym musi być poddawany w całości.

Co to jest skład celny?

Skład celny to specjalne miejsce w magazynie, gdzie przechowuje się towar przywieziony spoza Unii Europejskiej, który pozostaje pod nadzorem organów celnych. Towar, który nie przeszedł jeszcze procedur importu i nie został wprowadzony do obrotu nie może być składowany w zwykłej przestrzeni magazynowej.

co to jest skład celny

Najistotniejszą cechą składu celnego jest możliwość odroczenia opłat celno-podatkowych na czas przechowywania towaru na jego terenie. W składzie celnym może on przebywać przez nieograniczony czas, więc zapłatę należności można również odkładać w dowolnym okresie. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wyprowadzenia partiami towaru magazynowanego w składzie celnym. Pozwala to na składowanie dużych wolumenów i wypuszczanie ich w mniejszych częściach na rynek w terminie dogodnym dla importera. Może decydować np. popyt. Ze składu celnego można przeprowadzić również wywóz powrotny towaru. Polega to na tym, że ładunek spoza UE przepakowujemy albo składujemy w Polsce, a potem znowu wysyłamy do kraju trzeciego. W takiej sytuacji skład celny umożliwia uniknięcie opłat związanych z procedurami celno-podatkowymi.

Istotne jest, aby pamiętać, że magazynowanie towaru w składzie celnym jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu go do organów celnych. Pozwala na to np. miejsce uznane. Dlatego bardzo praktycznym rozwiązaniem jest organizowanie składu celnego i miejsca uznanego w jednej lokalizacji.

Procedurami celnymi zajmuje się u nas obsługa celna – sprawdź!

Powrót do wszystkich artykułów