obsuga celna

Obsługa celna

Procedury celne w międzynarodowym łańcuchu dostaw

Omega Pilzno » Obsługa Celna
SKONTAKTUJ SIĘ > +48 573 336 900

Oferujemy

Jako operator logistyczny zawsze staramy się obsłużyć naszych Klientów kompleksowo. Oferujemy obsługę celną związaną z międzynarodowym łańcuchem dostaw.

Posiadamy międzynarodową certyfikację AEO, która potwierdza wzorową współpracę z administracją celną oraz najwyższy poziom obsługi w zakresie odpraw celnych.

Odprawy realizujemy w procedurach: importowych, eksportowych i tranzytowych. W wybranych lokalizacjach oferujemy także skład celny. Ta szczególna forma składowania towarów pozawspólnotowych daje szereg udogodnień.

Decydując się na skorzystanie ze składu celnego, zyskujesz możliwość:

  • zawieszenia należności celno-podatkowych przez okres składowania towarów
  • dopuszczenia do obrotu dogodnej dla siebie ilość towaru
  • skorzystania z funkcji tranzytowej
  • reeksportowania towarów pochodzących z państw trzecich
  • składowania towarów po innych procedurach gospodarczych
Odprawy importowe
Odprawy eksportowe
Procedura tranzytu
Skład celny
Certyfikacja AEO

Skontaktuj się z nami

    Magazyn w Mokrzcu

    Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski sp. z o.o. w Pilźnie. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z administratorem rodo@omegaa-pilzno.com.pl . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w przypadku zgody na działania marketingowe, do czasu odwołania zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową Grupy OMEGA PILZNO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły polityki prywatności znajdują się pod linkiem