Omega Pilzno wysoko w rankingu największych firm Województwa Podkarpackiego

„Złota Setka Firm Podkarpacia” klasyfikuje przedsiębiorstwa o największych wpływach ze sprzedaży dóbr i usług. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy informację, że Omega Pilzno ponownie znalazła się w czołówce rankingu, utrzymując 19. pozycję w zestawieniu.

Organizowana przez Gazetę Codzienną Nowiny „Złota Setka Firm Podkarpacia” jest prestiżową klasyfikacją przedsiębiorstw, która wskazuje liderów regionalnego biznesu. Samo znalezienie się wśród innych Kreatorów Rozwoju Podkarpacia jest zaszczytem, a zajęcie wysokiej pozycji, potwierdza stały rozwój naszego przedsiębiorstwa oraz jego rosnący potencjał biznesowy.

19. miejsce Omegi Pilzno w rankingu Złota Setka Firm Podkarpacia potwierdza nasz stale rosnący potencjał biznesowy.

W rankingu sklasyfikowano wszystkie przedsiębiorstwa niefinansowe, działające na terenie Województwa Podkarpackiego. Firmy poddano ocenie na podstawie różnych mierników aktywności rynkowej z 2019 roku. Wśród nich znalazły się:

  • przychody ze sprzedaży,
  • zatrudnienie,
  • wartość eksportu.

Dowiedz się więcej o Grupie Omega Pilzno.

Jesteśmy wśród najlepszych

Grupa Omega Pilzno jest jednym z największych w kraju przedsiębiorstw branży TSL, którego kapitał jest w 100% Polski. Bazową działalnością firmy jest drogowy transport towarów, jednakże nasz potencjał biznesowy rozciąga się na inne obszary związane z ogólnie pojętą logistyką. Omega Pilzno posiada m.in. własne magazyny wysokiej klasy, rozlokowane na południu i północy Polski, w tym powstający w Rzeszowie nowy magazyn dedykowany branży e-commerce. Dodatkowo firma prowadzi autoryzowane serwisy pojazdów ciężarowych, stacje paliw (w tym jedną oferującą LNG) oraz Okręgowe Stacje Diagnostyczne.

Podkarpackie przedsiębiorstwa – przychód a wielkości firmy

Jak informują organizatorzy konkursu, Podkarpackie firmy wypracowały w 2019r. 121,7 mld zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Największe przychody przyniosły przedsiębiorstwa sklasyfikowane jako duże (76 mld zł). Znacznie mniej średnie (32,8 mld zł) i małe (16,2 mld zł).

Omega Pilzno na tle podkarpackich przedsiębiorstw

Wśród największych firm regionu znalazła się Omega Pilzno generując w 2019 roku przychód znacznie przekraczający pół miliarda złotych (568 448 000 zł) w tym sprzedaż eksportowa odpowiada za ponad 200 mln zł przychodu. Osiągnęliśmy wzrost przychodów o 10,9% względem roku 2018.

Powrót do wszystkich artykułów