Operator logistyczny – 8 zadań, które możesz mu zlecić

Zmieniająca się kondycja globalnych łańcuchów dostaw sprawia, że rośnie rola operatorów logistycznych. Przedsiębiorstwa produkcyjne czy dystrybutorzy chcą skupiać się na meritum własnej działalności, oddając obsługę przepływu towarów na zewnątrz. Mogą jednak liczyć na więcej niż tylko transport czy składowanie.

 

Usługi świadczone przez operatorów logistycznych, stały się nieodzownym składnikiem przepisu na skuteczne funkcjonowanie niezliczonych przedsiębiorstw z niemal wszystkich branż. Dysponują oni infrastrukturą magazynową czy taborem pojazdów wykorzystywanych w transporcie. Mają również dostęp do branżowych specjalistów oraz pracowników, bez których przepływ towarów w łańcuchu dostaw byłby niemożliwy. Ponadto każdy dobry operator logistyczny posiada branżowe „know-how”, które – w połączeniu z materialnym i personalnym zapleczem – umożliwia skuteczne funkcjonowanie nawet w najtrudniejszych warunkach i sektorach gospodarki.

 

Operator logistyczny – czym się zajmuje?

Najprościej nazwać tak przedsiębiorstwo, które świadczy usługi obejmujące szeroko pojęte magazynowanie, transport oraz dystrybucję towarów. Jego rola najczęściej sprowadza się do funkcjonowania na z góry określonym odcinku łańcucha dostaw: pomiędzy wytwórcą lub dystrybutorem produktów, a jego klientami. Kompetencje operatora logistycznego laikowi mogłyby zatem wydawać się szalenie wąskie – sprowadzone do przemieszczenia ładunków z miejsca na miejsce. Skomplikowana rzeczywistość globalnych łańcuchów dostaw i współczesnej gospodarki sprawia jednak, że firmy świadczące tego typu usługi są wysoce wyspecjalizowanymi podmiotami. Zadania, których się podejmują, bardzo często wykraczają poza proste rozumienie transportu i magazynowania towarów.

 

Wyróżniamy 5 typów operatorów logistycznych, z których każdy definiuje się na podstawie relacji z ich klientami. Od tych najbardziej podstawowych, bazujących jedynie na transporcie na rzecz jednego podmiotu, przez oferujących szeroki wachlarz usług (transport, magazynowanie, kompletacja) operatorów 3PL. Po najbardziej zintegrowanych z rozbudowanymi procesami logistycznymi swoich klientów operatorów 4PL/5PL.

 

Najważniejsze zadania operatora logistycznego

Zakres kompetencji przekazanych operatorowi logistycznemu zależy w dużej mierze od zapotrzebowania klienta. Kluczowe obszary działalności przedsiębiorstw zajmujących się obsługą logistyczną, to:

 

1 – TRANSPORT – podstawową kompetencją operatorów logistycznych jest możliwość relokacji towarów, półproduktów i zaopatrzenia na rzecz klienta. Skuteczne wywiązywanie się z tego zadania wymaga sprawnego taboru pojazdów ciężarowych, dostępu do kierowców oraz zaplecza serwisowego. Istotne są również rozbudowane działy zajmujące się administracją i planowaniem procesów transportowych, które funkcjonują w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Bardzo ważny jest też wspomniany wyżej „know-how”, pozwalający na odpowiednią organizację transportu. To niezwykle istotne np. dla przedsiębiorstw produkcyjnych, którym zależy na dostawach „just-in-time”.

 

2 – MAGAZYNOWANIE – współczesna logistyka magazynowa nie sprowadza się tylko do składowania towarów. Pod dachami nowoczesnych obiektów logistycznych odbywa się bardzo często koordynowanie dostaw i dystrybucji, a także zarządzanie przepływem towaru. Magazyny stanowią bardzo często również najważniejszy „przyczółek” przedsiębiorstwa na nowym rynku. Operatorzy logistyczni udostępniają klientom własne obiekty wraz z obsługą, ale także zajmują się organizacją magazynów w lokalizacjach najbardziej odpowiednich z punktu widzenia klienta, realizując projekt wedle szczegółowej specyfikacji i pod procesy danego klienta Operator logistyczny może kontrolować również poziom zapasów oraz koordynować zaopatrzenie.

 

3 – KOMPLETACJA – operatorzy logistyczni zajmują się również realizacją zamówień polegających na kompletacji towarów. Na terenie swoich obiektów logistycznych realizują pakowanie, przepakowywanie, etykietowanie i przygotowanie składowanego towaru do drobiazgowej dystrybucji. Może to być na przykład kompletacja świątecznych zestawów prezentowych.

 

4 – USŁUGI CELNE – obsługa celna eksporterów oraz importerów jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania operatora logistycznego. Towary sprowadzane spoza Unii Europejskiej muszą nie tylko zostać tu przywiezione czy znaleźć swoje miejsce w magazynie. Konieczne jest również dopełnienie wszystkich czynności formalno-prawnych, które umożliwią ich dalszą dystrybucję. Dzięki funkcjonowaniu agencji celnych oraz składów celnych w ramach struktur operatora logistycznego, możliwy jest „bezstratny” przepływ informacji. Pozwala to także na świadczenie usług transportowych, magazynowych i celnych na podstawie jednego pełnomocnictwa, co jest dużym ułatwieniem dla klienta. O działaniu agencji celnej w ramach operatora logistycznego piszemy w osobnym artykule.

 

Agencja celna Omegi Pilzno. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

 

5 – DYSTRYBUCJA – operator logistyczny koordynuje dostarczenie gotowych, skompletowanych i zapakowanych produktów do klientów końcowych. Operator logistyczny może też dostarczać produkty do lokali w ramach sieci handlowych, przy czym jest w stanie oddelegować odpowiednie środki transportu: chłodnie dla produktów spożywczych czy naczepy z windami samowyładowczymi dla mebli. Dystrybucja realizowana jest w ramach logistyki wielokanałowej (multi channel) – stosuje się więc wiele różnych metod dostarczenia towaru do odbiorcy.

 

6 – ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW KLIENTA – operator logistyczny jest w stanie koordynować działanie podwykonawców czy tworzyć sieci dostawców komponentów i półproduktów. Planuje operacje transportowe i logistyczne, optymalizując jednocześnie wszystkie „ogniwa” procesu w ramach łańcucha dostaw.

 

7 – FULFILLMENT – osobnym obszarem współpracy jest obsługa sklepów internetowych. Oddelegowanie logistyki firmy e-commerce zewnętrznemu operatorowi jest obecnie bardzo popularnym trendem. W ramach fulfillment operator zajmuje się kompleksowo wszystkimi elementami procesu: od organizacji transportu, przez kompletację, magazynowanie i kontrolę jakości, po pakowanie, wysyłkę i obsługę zwrotów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule poświęconym obsłudze logistycznej e-commerce.

 

8 – INNE USŁUGI – operatorzy logistyczni świadczą również usługi doradcze z zakresu branży TSL. Zajmują się dokumentacją oraz czynnościami formalno-prawnymi z obszaru obsługi logistycznej i transportowej.

Powrót do wszystkich artykułów