Opłaty drogowe w Europie – transport ciężki

Są jednym z ważniejszych elementów planowania korytarzy transportowych. Stanowią istotną część kosztów przewozu pojazdami ciężarowymi. Na ich stawki wpływa czynnik ekologiczny. Ile tak naprawdę kosztują opłaty drogowe w Europie?

Opłaty drogowe w Europie dla ciężarówek – ile wynoszą?

Większość państw Starego Kontynentu pobiera opłaty za przejazdy po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Płatności obowiązują również w niektórych tunelach, a także na wybranych mostach i wiaduktach – szczególnie w wysokich górach. Pobór myta jest elementem finansowania utrzymania dróg przez ich użytkowników, ale w dzisiejszych czasach funkcjonuje również jako ważny składnik polityki ekologicznej krajów Europy. Wysokość opłat drogowych ma także znaczący wpływ na planowanie drogowego transportu towarów.

Więcej o poborze myta w poszczególnych krajach mówimy na kanale CplusE.

Mniejsza emisja, niższa cena za przejazd

Pomimo ścisłej współpracy w ramach Unii Europejskiej, większość państw wspólnoty ma własne systemy poboru opłat drogowych, których operatorzy określają stawkę za przejechany odcinek lub kilometr trasy płatnej. Koszt przejazdu zależy zazwyczaj od kilku czynników, które w większości krajów są podobne. Należą do nich:

  • dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC) – samochody osobowe mają niższe stawki niż pojazdy do 3,5 tony. Najwięcej zapłacą kierowcy pojazdów o DMC przekraczającym 3,5 tony;
  • liczba osi – kryterium związanym z DMC jest liczba osi pojazdu, który wjeżdża na drogi płatne. Im więcej osi, tym droższy przejazd.
  • odcinek trasy, który chcemy pokonać – w niektórych krajach stawki za przejechany kilometr trasy płatnej różnią się w zależności od regionu. Zwykle droższe są drogi biegnące w górach wysokich, które są pełne wiaduktów i tuneli. Wynika to ze zwiększonych kosztów konserwacji tego typu arterii komunikacyjnych;
  • klasa emisji spalin – nowe pojazdy, cechujące się obniżoną emisją spalin, obowiązuje obniżona stawka opłat drogowych w Europie. Premiowane są również ekologiczne źródła energii takie jak naturalny gaz ziemny . Pojazdy nim napędzane mają najniższe stawki albo mają przejazd za darmo.

Ile kosztuje myto dla pojazdów ciężarowych?

To zależy. Wysokość opłat drogowych różni się pomiędzy krajami Europy. Państwa takie jak Niemcy, Francja czy Szwajcaria należą do najdroższych na Starym Kontynencie. Poniżej prezentujemy koszty przykładowych tras.

opłaty drogowe w europie dla ciężarówek

opłaty drogowe dla ciężarówek w europie

Już na tych dwóch prostych przykładach widać jasno, że stawki są bardzo wysokie, a różnice w koszcie za przejazd mogą być znaczące pomiędzy poszczególnymi krajami Europy. Dodatkowo ogromny wpływ na ostateczną stawkę ma również „czynnik ekologiczny”, który materializuje się w tym równaniu w postaci klasy emisji spalin.

Z naszych szacunków wynika, że średnie koszty opłat drogowych dla przedsiębiorstwa transportowego (50 zestawów) prowadzącego przewozy międzynarodowe wynoszą około 85 000 euro miesięcznie.

Warto zauważyć, że podane powyżej stawki mogą nie robić wielkiego wrażenia, ale pomnożone przez skalę operacji transportowych, prowadzonych nawet w średniej wielkości firmie, zaczynają działać na wyobraźnie. Z naszych szacunków wynika, że średnie koszty opłat drogowych dla przedsiębiorstwa transportowego (50 zestawów) prowadzącego przewozy międzynarodowe wynoszą około 85 000 euro miesięcznie.

Optymalizacja kosztów myta

Różnice w stawkach za opłaty drogowe w Europie nie uchodzą uwadze polskich przewoźników, którzy konstruują korytarze transportowe tak, by omijać kraje najdroższe, takie jak Szwajcaria. To jedna z możliwych metod optymalizacji kosztów myta, jednakże nie będzie ona skuteczna w każdym przypadku. Z punktu widzenia polskiej firmy transportowej, która prowadzi transport międzynarodowy, nie sposób przecież ominąć takich krajów jak Niemcy czy Francja (która ma również bardzo wysokie stawki, zależne od operatora i regionu). Mając to na uwadze, trzeba rozważyć inne, wspomniane już w tym artykule czynniki.

Im niższy współczynnik emisji szkodliwych substancji do atmosfery, tym niższy koszt za przejazdy drogowe.

Najważniejszym jest klasa emisji spalin, która ma decydujący wpływ na koszty opłat drogowych dla ciężarówek w Europie. Są jednak metody by koszt myta zbić do zera. Obecnie jest to możliwe jedynie w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi postanowili promować ekologiczny transport, a nic nie działa lepiej na stymulacje prośrodowiskowych zmian niż ulgi. Niemieccy prawodawcy poszli w swym zamiarze bardzo daleko i dla niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych napędzanych gazem ziemnym (LNG lub CNG) przewidzieli darmowe przejazdy po wszystkich drogach, za które każdy inny użytkownik musi słono zapłacić. Trudno jest sobie wyobrazić lepszą optymalizację kosztów.

Ten artykuł stanowi początek serii tekstów o opłatach drogowych. Zachęcamy do śledzenia bloga Omegi Pilzno, by dowiedzieć się więcej o transporcie.

Powrót do wszystkich artykułów