Szkodliwy pakiet mobilności? – wzrost kosztów i emisji CO2

Najbardziej kontrowersyjne przepisy pakietu mobilności nie weszły jeszcze w życie, ale wciąż podgrzewają temperaturę w środowisku transportowym. Przedstawiciele branży i organizacji zrzeszających przewoźników nie ustają w wysiłkach, by kluczowe i najbardziej kontrowersyjne zapisy poddać ponownej ocenie, jeszcze zanim zaczną obowiązywać.

  • Przepisy dotyczące delegowania budzą skrajne emocje. Komisja Europejska zebrała grupę ekspertów, którzy mają rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zaproponowanymi rozwiązaniami.
  • KE przyznaje, że konieczność wykonywania dodatkowych przejazdów do miejsca zarejestrowania przedsiębiorstwa spowoduje wzrost emisji dwutlenku węgla generowanego przez transport międzynarodowy w Europie. Czy przepisy są zgodne z warunkami Europejskiego Zielonego Ładu?
  • Sprawdź harmonogram zmian pakietu mobilności – INFOGRAFIKA.

Nikt już nie musi odpowiadać sobie na pytanie co to jest pakiet mobilności, ale nadal nie wiemy jak jego wprowadzenie wpłynie na funkcjonowanie branży transportowej w Unii Europejskiej. Od ogłoszenia pakietu w lipcu 2020 roku przewoźnicy europejscy w zasadzie nie doświadczyli prognozowanego trzęsienia ziemi, choć pewne problemy interpretacyjne spędzały sen z powiek planistom, spedytorom i kierowcom. Najtrudniejsze dla środowiska transportowego zmiany są jednak dopiero przed nami.

Sprawdź też, czym jest skrócony odpoczynek tygodniowy dla kierowców.

Pakiet mobilności jakie zmiany

Pracownik delegowany w transporcie międzynarodowym

Przepisy dotyczące delegowania pracowników mają wejść w życie już 2 lutego 2022 roku. Za ich sprawą zmieni się głównie sytuacja przedsiębiorstw transportowych, które w swojej działalności prowadzą operacje kabotażowe oraz cross trade na terenie Unii Europejskiej. Najważniejszą nowością będzie brak możliwości wliczenia diet i ryczałtów za nocleg do pensji pracownikowi, co sprawi, że za okres pracy za granicą polski kierowca będzie musiał otrzymać wynagrodzenie, jak pracownik kraju, na którego terenie wykonywane były przewozy (razem z przysługującymi tam dodatkami).

Pakiet mobilności wynagrodzenia kierowców

Z symulacji ekspertów Grupy INELO wynika, że na skutek tylko tego jednego przepisu polscy przewoźnicy muszą liczyć się ze wzrostem kosztów związanych z wynagrodzeniami kierowców na poziomie od 20 do 100%. Takie wartości muszą budzić emocje w środowisku transportowym, bo zmiana na opisanym poziomie znacząco wpłynie na konkurencyjność rynkową przewoźników z „nowej Unii”.

Przepisy o delegowaniu pracowników mogą wpłynąć na nawet 100-procentowy wzrost kosztów firm transportowych.

W związku z tym Komisja Europejska powołała grupę ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie wytycznych w zakresie przepisów o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym oraz udzielanie porad w tym obszarze. Grupa będzie miała polską reprezentację składającą się z przedstawicieli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polce, organizacji Transport i Logistyka Polska oraz Grupy INELO. W obszarze transportu od lat działają podobne eksperckie ciała doradcze, które wspierają Komisję Europejską choćby w zakresie czasu pracy kierowców czy funkcjonowania tachografów.

Zmiany w pakiecie mobilności kontra zielony ład

Obowiązek powrotu pojazdów ciężarowych do bazy oraz limity związane z kabotażem bezapelacyjnie wpłyną na znaczne zwiększenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych do atmosfery – taki wniosek można wysnuć z raportu Komisji Europejskiej.

Pakiet mobilności zmiany

Wyniki raportu otworzyły nowe obszary do prowadzenia debaty związanej z pakietem mobilności. Szkodliwy dla klimatu wpływ tych przepisów nie uszedł uwadze środowiska transportowego oraz przedstawicieli niektórych państw członkowskich. Wspólne pismo do Komisarz ds. transportu wystosowali ministrowie z Malty, Rumunii, Bułgarii, Cypru, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier i Polski, w których zawarli apel o podjęcie działań w tym obszarze. Wskazując na sprzeczność przepisów z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, nakłaniają instytucje unijne do ponownej weryfikacji oraz rewizji przyjętego już prawa.

Harmonogram wprowadzania przepisów pakietu mobilności

Poniżej prezentujemy obowiązujący obecnie plan wprowadzania kolejnych zmian związanych z pakietem mobilności. Poszczególne przepisy oraz terminy ich wprowadzenia mogą jednak z czasem ulec dalszym zmianom.

Pakiet mobilności zmiany od kiedy

Powrót do wszystkich artykułów