Specjalistyczne przystosowanie magazynów – posadzka niepyląca

Magazyny są obecnie coraz bardziej wyspecjalizowanymi obiektami przemysłowymi, których operatorzy muszą dbać o najdrobniejsze szczegóły, by powierzony im towar był składowany w odpowiednich warunkach. Jednym z takich detali jest posadzka niepyląca. Dlaczego jest ważna?

Jakie czynniki negatywnie wpływają na posadzkę w magazynach?

Na posadzkę znajdującą się w magazynach wielkopowierzchniowych oddziałują dwa najważniejsze rodzaje czynników, które mają na nią destruktywny wpływ.

posadzka niepyląca

Regały naciskają na posadzkę

Pierwszym jest obciążenie punktowe, które występuje w miejscach, gdzie na posadzce opierają się słupy regałów. Związane jest to z odpowiednią odpornością na ściskanie, które występuje właśnie w miejscu styku regału z posadzką, ale także wiąże się z uderzeniami przeładunkowymi.

posadzka niepylna

Powierzchnia posadzki ścierana przez poruszające się wózki widłowe.

Drugim są wszystkie siły, które oddziałują na powierzchnię posadzki, a wiążą się z ruchem wózków widłowych, „paleciaków” oraz ludzi we wnętrzu obiektu. Na skutek tego ruchu nieodpowiednio zabezpieczona posadzka betonowa ściera się, co powoduje powstawanie cementowego pyłu, który osiada na składnikach infrastruktury magazyn oraz na towarze klientów.

Wynajmij magazyn wysokiej klasy – zapewnij bezpieczeństwo swojemu towarowi – magazyn Rzeszów.

Zagrożenia wynikające z obecności pyłu

Pył powstający w wyniku ścierania się posadzki betonowej jest bardzo odporny na czyszczenie. Generuje to szereg problemów w magazynie, które wiążą się częściowo z infrastrukturą i wyposażeniem obiektu, ale najważniejszym powodem konieczności stosowania posadzek niepylących, jest oddziaływanie kurzu na składowany towar.

Wpływ pyłu na infrastrukturę i wyposażenie

Współczesne magazyny pełne są urządzeń elektronicznych, które wspomagają ich pracę i wydatnie przyspieszają operacje przeładunkowe. Niestety kurz z betonowej posadzki sprawia, że elektroniczny sprzęt niszczeje i psuje się. Najlepszym przykładem jest podstawowe narzędzie pracownika magazynu, czyli wózek widłowy. Produkowane obecnie wózki coraz mocniej polegają na elektronice, która w styczności z betonowym kurzem może po prostu przestać działać. W skrajnych przypadkach pył może osadzić się w radiatorze (służy do odprowadzania ciepła), co skutecznie uziemi wózek. Do tego w starciu z pyłem posłuszeństwa mogą odmówić również elektroniczne terminale czy klimatyzatory. Niestety awarie sprzętu mogą powodować opóźnienia w realizacji zadań logistycznych w magazynie.

posadzka niepyląca w magazynie


Posadzka w magazynie Omegi Pilzno w Mokrzcu.

Zanieczyszczenie towaru

Pylenie posadzki betonowej najbardziej zagraża towarom spożywczym albo wykorzystywanym w branży spożywczej. Tego typu materiały – z różnych względów – nie zawsze są szczelnie zabezpieczone podczas składowania. Z uwagi na to wymagają przechowywania w możliwie czystym środowisku.

Najlepszym przykładem towaru składowanego bez szczelnego zabezpieczenia jest puszka spożywcza, która może być wykorzystywana do pakowania jedzenia lub przechowywania napojów. Pomimo tego, że po okresie magazynowania jest ona dodatkowo myta i sterylizowana, to zabrudzenie kurzem z posadzki betonowej byłoby na tyle trudne do usunięcia, że generowałby koszty dla klienta magazynu, który nie dysponuje odpowiednią posadzką niepylącą.

Magazyny w całej Polsce – skontaktuj się z nami.

Również magazynowanie bakalii wymaga posadzki niepylącej. Choć są one szczelnie i często sterylnie zapakowane, to klienci magazynów wymagają, by operator obiektu pobierał i przesyłał próbki z poszczególnych partii co wiąże się z koniecznością otwarcia opakowań. Jeśli w magazynie panowałoby zapylenie, to taki towar uległby całkowitemu zanieczyszczeniu, ponieważ zabrudzenie produktów spożywczych skutkuje koniecznością ich utylizacji.

Podobny mechanizm działa w przypadku cukru magazynowanego w big bagach, które nie są wystarczająco szczelną ochroną przed zapyleniem. Skutkuje to koniecznością przechowywania cukru w czystym, pozbawionym pyłów otoczeniu. Innym rodzajem towarów szczególnie wrażliwych na zapylenie magazynu jest elektronika, która dodatkowo wymaga wysokiej jakości posadzki, by przejeżdżające obok niej wózki nie generowały ładunku elektrostatycznego.

Rozwiązanie – posadzka niepyląca

W magazynach wysokiej klasy zawsze stosowana jest posadzka niepyląca, która sprawia, że problem pyłu betonowego jest niwelowany niemal do zera. Zadaniem przemysłowej posadzki utwardzanej jest utrzymanie czystości w magazynie, która gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanym towarom. Kluczowym elementem tego typu rozwiązania jest wysoka wytrzymałość na ścieranie wypolerowanej powierzchni posadzki. Dzięki temu nie oddzielają się od niej drobinki betonu, które stanowią główny składnik powodującego szkody pyłu.

posadzki niepylące

Magazyn Omegi Pilzno w Mokrzcu.

Przeczytaj również: Jak przechowywać opony?

Powrót do wszystkich artykułów