Rozwiązujemy problemy w logistyce (część 1) – reklamacja usług magazynowych

W ramach usług logistycznych nie zawsze wszystko przebiega bezproblemowo. Wewnątrz magazynu nasz towar może ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu. Może okazać się, że jest zdekompletowany lub był przechowywany w nieodpowiednich warunkach. Co wtedy? Jako klient masz prawo do finansowej rekompensaty.

 

Proces reklamacji w ramach usług magazynowych nie jest tak dobrze uregulowany, jak w obszarze transportu, gdzie funkcjonują konwencja CMR oraz ustawa Prawo Przewozowe.

 

PAMIĘTAJ: Powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania w przypadku usług takich jak składowanie towaru w magazynie, kompletacja czy repacking. W tych obszarach niezadowolony klient może dochodzić swoich praw jedynie na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Proces reklamacji usług magazynowych

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest udowodnienie zaistnienia szkody, którą klient poniósł w wyniku zaniedbań lub błędów po stronie operatora logistycznego. W przypadku, gdy klient magazynu stwierdzi uszkodzenie towaru lub inne jego wady obniżające jakość i wartość, ma prawo do złożenia żądania rekompensaty.

 

PODPOWIEDŹ: Upewnij się, że szkoda zaistniała w obiekcie logistycznym, a nie np. podczas transportu. Jeśli na liście przewozowym CMR nie ma adnotacji pracownika magazynu, że rozładowany z ciężarówki towar okazał się uszkodzony, to winę za jego zniszczenie ponosi obsługa magazynu.

 

Proces reklamacji jest zwykle bardzo prostą procedurą. Szczególnie jeśli współpracujemy z poważnym operatorem logistycznym posiadającym, rozbudowany dział jakości. Pamiętaj, że przedstawicielom magazynu zależy na szybkim załatwieniu procedur reklamacyjnych, tak samo jak Tobie. Musisz jednak wywiązać się ze swojej części zadania. Ważne są dokumenty, które trzeba dostarczyć razem z reklamacją. Przekazanie pełnej dokumentacji pozwoli określić operatorowi magazynu wartość uszkodzonego towaru, a tym samym umożliwi oszacowanie wysokości rekompensaty.

 

Potrzebne będą:

– reklamacja ze wskazaniem:

– daty zauważenia szkody,

– numeru uszkodzonej palety,

– numeru zlecenia.

– zdjęcia uszkodzonego towaru,

– nota obciążeniowa – ze wskazaniem kwoty roszczenia,

– protokół przyjęcia oraz wydania towaru przez magazyn,

– protokół szkody,

– faktura handlowa,

– faktura sprzedaży lub utylizacji uszkodzonego/niekompletnego towaru.

 

Na złożenie reklamacji wraz z konieczną dokumentacją klient magazynu ma zwykle 30 dni od zauważenia szkody. Pamiętaj, że operator logistyczny świadczący usługę na podstawie umowy składu ma 7 dni na uznanie reklamacji, odrzucenie jej w części lub w całości. Brak udzielonej odpowiedzi w terminie oznacza uznanie reklamacji przez operatora.

 

PAMIĘTAJ: Możesz ubiegać się o odszkodowanie tylko za tę część towaru, która rzeczywiście została uszkodzona lub w jakikolwiek inny sposób obniżona została jej jakość. Jeśli np. wózek uderzył w paletę z Twoim towarem i zniszczeniu uległa połowa produktów, które się na niej znajdowały, to nie ma podstaw, by ubiegać się o finansową rekompensatę za całą paletę towaru.

Co może wydarzyć się w magazynie z naszym towarem?

Szkody w obiekcie logistycznym zwykle są wynikiem uchybień wobec tzw. dobrych praktyk magazynowych, wśród których wymienić można np. sposób rozmieszczenia towaru w magazynie, składowanie konkretnych produktów oddzielnie, utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności (żywność) czy unikanie promieniowania słonecznego (opony i kauczuk).

Opony w magazynie

Często zawodzi czynnik ludzki. Nonszalancja pracownika, nieostrożne przewożenie wózkiem widłowym czy niewłaściwe układanie palet na regale, mogą zaowocować uszkodzeniem towaru. Zdarza się też, że wadliwy jest sposób pakowania i np. pęka puszka napoju gazowanego, umieszczona na samej górze regału. Skutkuje to zabrudzeniem wszystkiego, co jest składowane poniżej. Istotnym obszarem są też uchybienia wobec wymagań klienta. Jeśli wskazujemy operatorowi logistycznemu szczegółowe warunki składowania i handlingu naszych towarów, to pracownicy magazynu muszą się ich trzymać.

Ubezpieczenie towaru w magazynie

Pamiętaj by składować swoje produkty jedynie w obiektach, które dysponują ubezpieczeniem na magazynowany towar. Zabezpiecza ono interesy obu stron, bo pokrywa szkody o wysokiej wartości.

 

PRZYKŁAD: Załóżmy, że przez nieszczęśliwy wypadek zawaliły się regały z cennym towarem. Szybkie wypłacenie zadośćuczynienia klientom przez magazyn pozbawiony ubezpieczenia, mogłoby okazać się trudne lub wręcz niemożliwe.

 

Dlatego przed podpisaniem umowy z magazynem upewnij się, że obiekt posiada aktualne i ważne ubezpieczenie na znajdujący się w nim towar. Istotne są również certyfikaty bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe.

Pamiętaj, że możesz zadbać o swój interes!

Jeżeli masz pewność i dowody, że Twój towar został uszkodzony w magazynie, to nie wahaj się i rozpocznij procedurę reklamacji. Masz prawo oczekiwać rekompensaty.

(VIDEO) Jak opanować świąteczny szczyt sprzedaży? Magazyny mają na to sposoby 

 

Sprawdź też nasze materiały z obszaru transportu towarów:

Procedura reklamacji usług przewozowych

Uszkodzony ładunek – odpowiedzialność przewoźnika

Opóźnienie dostawy – odpowiedzialność przewoźnika

Powrót do wszystkich artykułów