Rozwiązujemy problemy w logistyce (część 3) – produkcja niezsynchronizowana z popytem

Kiedy okres sprzedaży nie jest skorelowany z potrzebą utrzymywania stałej produkcji, wydolność magazynu przyprodukcyjnego może okazać się niewystarczająca. Problem dotyczy nie tylko braku przestrzeni do składowania, ale także możliwości operacyjnych.

 

Sytuacja, o której mowa we wstępie dotyczy np. branż funkcjonujących sezonowo lub firm, które działają w trybie projektowym.

 

SEZONOWO: branże, których proces produkcyjny jest uzależniony od sezonu zbiorów, w których wytwarzanie oddzielone jest czasowo od magazynowania i sprzedaży.

W obliczu podobnych wyzwań stają np. branże cukrowa czy piwowarska. Problem dotyczy również branż, których towary sprzedają się tylko o ściśle określonych porach roku (np. znicze) czy ich sprzedaż sezonowo wzrasta (np. napoje i woda butelkowana).

Duże ilości towaru oczekującego na sprzedaż potrzebują dodatkowej przestrzeni magazynowej.

 

PROJEKTOWO: firma produkcyjna wytwarza dobra w ramach określonego projektu, który ma pewne ramy czasowe. Jednakże proces produkcji trwa znacznie dłużej niż sama końcowy etap realizacji/wdrożenia.

Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie branży meblarskiej. Wytwórca mebli ma wyposażyć w swoje produkty duży biurowiec. Montaż mebli zaplanowany jest w ściśle określonym etapie realizacji inwestycji, jednak meble muszą powstawać znacznie wcześniej.

Gotowe komponenty mebli muszą czekać na okienko montażowe w magazynach.

 

W tym kontekście można jeszcze wymienić dwa przykładowe modele realizacji podobnych projektów logistycznych. Oba są bardzo wymagające zarówno pod względem infrastruktury, jak i siły roboczej oraz wyposażenia magazynowego.

MODEL 1 – magazynuje się duże partie towaru, którego dystrybucja jest podzielona na niewielkie partie i rozłożona w czasie.

MODEL 2 – magazynuje się duże partie towaru, ale do dystrybucji trafiają one niemal w całości, a realizacja dostaw prowadzona jest w bardzo krótkim czasie.

 

Powyższe przykłady generują dwa problemy natury logistycznej, które wiążą się z wydolnością magazynów przyprodukcyjnych.

PROBLEM 1 – brak miejsca do składowania dla dużych wolumenów towaru.

PROBLEM 2 – niewystarczająca wydajność operacyjna związana z siłą roboczą i ograniczeniami infrastruktury.

Magazyn Omegi Pilzno

Brak miejsca w magazynie przyprodukcyjnym

Magazyny przyprodukcyjne są często bardzo dobrze zorganizowanymi obiektami, stanowiącymi nieodłączną część procesu produkcji. Zaopatrują ją w potrzebne komponenty i półprodukty oraz czasowo składują gotowe wyroby. Zwykle stawia się w nich na integrację z produkcją, automatyzację procesów logistycznych czy odpowiednie rozplanowanie układu, pozwalające na skrócenie drogi komponentu z regału na produkcję.

 

Zazwyczaj nie są to jednak obiekty o dużej pojemności. Zwyczajnie o wiele lepiej – z punktu widzenia firmy produkcyjnej – inwestować w park maszynowy czy hale produkcyjne, bo to one generują przychód firmy niż marnować wolną przestrzeń na magazyn. W takiej sytuacji, gdy firma przygotowuje się do sezonu lub realizuje projekt, w magazynie przyprodukcyjnym zaczyna brakować miejsca. Jednak jest to tylko jedna z barier.

Wnętrze magazynu wypełnione towarami

Niewystarczająca wydajność operacyjna magazynu przyprodukcyjnego

W tym kontekście wróćmy do przykładu firmy meblarskiej, która realizuje projekt wyposażenia budynku biurowego w swoje produkty. Duży wolumen mebli przygotowanych do montażu potrzebuje dużych przestrzeni do składowania, ale pozostaje jeszcze jedno wyzwanie – zdolność „wydania” tych komponentów w krótkim czasie. A tego wymaga realizacja projektu budowlanego, w którym czas na montaż mebli jest krótki i ściśle określony w planie.

 

Zazwyczaj magazyny produkcyjne nie mają dużej wydolności operacyjnej. Blokują je choćby kwestie związane z niedostateczną liczbą pracowników czy wózków widłowych. Te jednak można uzupełnić. Inaczej sprawa ma się z obszarem infrastruktury takich obiektów, które mogą mieć np. niewystarczającą liczbę doków załadunkowych. Istotną kwestią jest też często niedogodna lokalizacja. Firmy produkcyjne nie powstają zwykle w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych, a to też utrudnia realizację dostaw o dużym wolumenie. Magazyn przyprodukcyjny staje się zatem wąskim gardłem przy realizacji ograniczonych czasowo projektów.

Magazyn Omegi Pilzno 2

Masz przed sobą projekt wymagający wsparcia logistycznego? Zbliża się sezon?

Operatorzy logistyczni dysponują zarówno powierzchnią, jak i odpowiednimi zasobami do realizacji podobnych zleceń niezależnie od wymaganego wariantu dystrybucji.

Sprawdź ofertę Omegi Pilzno.

 

Mamy również sporo materiałów dotyczących logistyki magazynowej:

Obejrzyj odcinek kanału Na palecie: Jak opanować świąteczny szczyt sprzedaży? Magazyny mają na to sposoby

Transport i składowanie dla branży automotive: logistyka opon

7 faktów o certyfikacie BREEAM, które warto poznać

Cross-docking w logistyce. Jak go wykorzystać?

 

Sprawdź też nasze materiały z obszaru transportu towarów:

Procedura reklamacji usług przewozowych

Uszkodzony ładunek – odpowiedzialność przewoźnika

Opóźnienie dostawy – odpowiedzialność przewoźnika

Powrót do wszystkich artykułów