Przekroczenie DMC zgodnie z prawem? Transport intermodalny

Ograniczenia związane z dopuszczalną masą całkowitą pojazdów ciężarowych wpływają na to, jak przedsiębiorstwa transportowe planują przewozy. Zwiększenie DMC zestawu może umożliwić lepszą optymalizację. Wystarczy spełnić tylko dwa warunki.

W standardowym zestawie ciągnika siodłowego i naczepy można przewieźć blisko 24 tony ładunku. Wartość tę wymuszają ograniczenia związane z dopuszczalną masą całkowitą pojazdu ciężarowego oraz stopniem nacisku jego osi na nawierzchnię dróg. Przekroczenie DMC lub nacisku osi wiąże się z wielotysięcznymi karami nakładanymi na przewoźnika.

Dowiedz się więcej – ograniczenia tonażowe na polskich drogach!

Transport intermodalny

Ograniczenia tonażowe w standardowym transporcie drogowym.

Transport kombinowany pozwala na zwiększenie DMC pojazdu ciężarowego

Kwestię ograniczeń tonażowych regulują m.in. przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które na początku 2017 roku uległy zmianie. Zmodyfikowane zostały wskazania dotyczące parametrów pojazdów uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego, które pozwalają obecnie na przejazd po polskich drogach zespołu pojazdów cięższego niż 40 ton.

Transport intermodalny – w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym. Przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej.

Zwiększone DMC w Polsce w transporcie intermodalnym, to możliwość przewiezienia większej wagi towarów, a tym samym dodatkowa sposobność do optymalizacji transportu. By umożliwić przejazd drogowy zespołem pojazdów, którego ciężar po załadunku wynosi nawet 44 tony należy spełnić dwa warunki.

Warunek 1 – 150 km od portu lub terminalu

Drogowa część transportu intermodalnego musi być przeprowadzona w odległości 150 km w linii prostej od najbliższego terminalu kolejowego lub portu, gdzie kontynuowany będzie przewóz kombinowany.

Warunek 2 – dostosowany zespół pojazdów

Przewóz musi być przeprowadzony z wykorzystaniem 3 osiowego ciągnika siodłowego oraz naczepy o 2 lub 3 osiach, które przewozić będą jeden lub więcej kontener albo nadwozie wymienne.

UWAGA: zespół pojazdów nie może mieć zwiększonego nacisku osi na nawierzchnię.

dopuszczalna masa całkowita

Ograniczenia tonażowe w jednym z wariantów transportu intermodalnego.

Warto dodać, że przepisy umożliwiają również zwiększenie masy zespołu pojazdów do 42 ton. W tym przypadku wystarczy 2 osiowy ciągnik z 3 osiową naczepą przewożący jeden lub więcej kontener albo nadwozie wymienne.

Klient zyskuje najwięcej

Pierwszą korzyścią ze stosowania tych przepisów jest możliwość załadowania dodatkowych dwóch ton towaru w ramach jednego transportu. Jest to rozwiązanie idealne dla towarów relatywnie ciężkich, ale zajmujących małą przestrzeń. Druga korzyść to łatwiejsza optymalizacja kosztów transportu intermodalnego.

Klasyczny, nieodchudzony zestaw ciągnika siodłowego z naczepą plandekową poza transportem intermodalnym może przewieźć maksymalnie 24 tony towaru. Gdy do przewiezienia jest ciężki ładunek może to stanowić przeszkodę. Doskonałym przykładem jest w tym przypadku ciężka ceramika lub glazura.

dmc w polsce

W przypadku niektórych towarów kontenery pozwalają na lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

Naczepa plandekową załadowana ceramicznymi płytkami osiąga maksymalną wagę w sytuacji, gdy 1/3 jej powierzchni jest wypełniona towarem. Kierowca wiezie wtedy więcej powietrza niż ładunku, co jest mało optymalne i stwarza dodatkowe zagrożenie w sytuacji złego zabezpieczenia towaru.

W transporcie intermodalnym można skorzystać z najmniejszego, 20 stopowego kontenera, o kubaturze 33 metrów sześciennych. Pozwala to na bezpieczny załadunek, bo nie ma luzu w przestrzeni ładunkowej. Dodatkowo przewozimy 26 ton towaru, czyli oferujemy o 2 tony więcej przy jednej operacji transportowej. Ponadto pojedynczy kontener 20 stopowy jest tańszy w transporcie, bo na statku czy w pociągu zajmuje tylko jedno miejsce. Korzyści dla klienta łączą się w bardzo dogodną ofertę.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu w całości. Skoro dotarłeś do końca możesz być zainteresowany naszą ofertą. Skontaktuj się z nami, a podpowiemy Ci, jak wykorzystać możliwości transportu intermodalnego.

Powrót do wszystkich artykułów