Eco-friendly transport ekologiczny OMEGA Pilzno

Raport Ekologiczny 2021

Omega Pilzno » RAPORT EKOLOGICZNY 2021
SKONTAKTUJ SIĘ > +48 573 336 900

Przeczytaj nasz najnowszy ekologiczny raport

      Treść raportu:

  • Ślad węglowy w OMEGA Pilzno

  • Planowane działania prośrodowiskowe. Główne cele OMEGA Pilzno

  • Ekologiczny transport

  • Ekologiczna przyszłość logistyki

Pobierz raport

Najważniejsze cele strategii środowiskowej OMEGA Pilzno na lata 2020-2030*

Redukcja emisji śladu węglowego OMEGA Pilzno**

* rok bazowy 2019

** dotyczy porównania danych 2020 do 2019