RAPORT – Ekologiczny transport możliwy i konieczny już dzisiaj

Zakup 50 niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych napędzanych gazem ziemnym skierował Omegę Pilzno na ekologiczną ścieżkę rozwoju. Od tego czasu uważnie przyglądamy się prośrodowiskowemu zwrotowi, który przeżywa nasza branża. Zbieramy na ten temat wiedzę i wyciągamy wnioski, które streściliśmy w formie przejrzystego raportu. Do przeczytania już dzisiaj!

 

RAPORT – „Ekologiczny transport drogowy. Obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery z wykorzystaniem LNG.”

Raport o ekologicznym transporcie

Przemiany proekologiczne w biznesie są konieczne i dotyczą właściwie każdej branży – od usług, przez produkcję, po rolnictwo. Co oczywiste ma również wpływ na kierunki rozwoju transportu drogowego. Nic dziwnego, ponieważ – jak wykazujemy w naszym opracowaniu – działalność człowieka ma niezaprzeczalny wpływ na zanieczyszczenie powietrza i środowiska, które negatywnie oddziałuje na zdrowie ludzi i zwierząt. Natomiast gazy cieplarniane przyspieszają zmiany klimatyczne, które owocują stale postępującym globalnym ociepleniem, mogącym mieć opłakane skutki dla przyszłości nas wszystkich.

 

Czego dotyczy raport o transporcie ekologicznym

Ekologiczny transport drogowy. Obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery z wykorzystaniem LNG – spis treści

 

Choć transport drogowy nie jest wcale największym emitentem zanieczyszczeń do środowiska, bo przemysł ciężki oraz pozaprzemysłowe procesy spalania generują ich kilkukrotnie więcej, to obniżenie emisji powinno być wspólnym celem, a nawet obowiązkiem całego biznesu. Nie mamy zamiaru się od niego uchylać. Głównie dlatego, że dotyczy to zdrowia każdego z nas.

Nasze zdrowie wobec zanieczyszczeń

Negatywny wpływ obecności zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym na zdrowie ludzi jest znany od lat. Już w 2014 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmowała, że ponad 80% ludzi w miejscach, gdzie prowadzony jest monitoring, wdycha trujące substancje w ilościach, które znacznie przekraczają limity dopuszczalne dla zdrowia.

 

Co ósma osoba na świecie umarła w 2014 roku na choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza.

 

Skażenia w atmosferze mogą wywoływać u ludzi szereg groźnych chorób. Naukowcy wśród nich wymieniają:

 

  • chorobę niedokrwienną serca,
  • udar mózgu,
  • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),
  • ostre infekcje dolnych dróg oddechowych u dzieci
  • nowotwory płuc.

 

Bezpośredni wpływ na rozwój tych schorzeń mają substancje takie jak cząstki stałe i pyły, tlenki azotu czy metan.

Nie jesteśmy bezradni – ekologiczny transport zasilany LNG

Istnieje przynajmniej kilka niskoemisyjnych technologii, które rozwija się z myślą o ciężarowym transporcie drogowym, m.in. silnik na gaz ziemny, ale obecnie większość z nich nie jest jeszcze gotowa do praktycznego wykorzystania. Przeszkodą jest bardzo często wysoka cena tych rozwiązań, uniemożliwiająca racjonalne bilansowanie, ale także niedostateczny rozwój technologii albo zupełny brak infrastruktury wspierającej.

 

Więcej na ten temat do przeczytania w raporcie „Ekologiczny transport drogowy. Obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery z wykorzystaniem LNG”, który jest dostępny po wypełnieniu formularza w dole strony.

 

Z naszych analiz wynika, że na realne obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery pozwalają obecnie jedynie technologie wykorzystujące gaz ziemny. Mowa tu o LNG, czyli skroplonym gazie ziemnym, oraz CNG, czyli sprężonym gazie ziemnym. Oba paliwa mają największe szanse na najszybsze upowszechnienie się w branży transportowej. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim fakt, że technologia zasilania pojazdów gazem ziemnym jest wykorzystywana i rozwijana od dłuższego czasu, zarówno w zakresie technicznym, jak i rozbudowy niezbędnej infrastruktury. Wskazuje się również, że jest to środek, który w najkrótszym czasie może doprowadzić do celu realnej redukcji emisji gazów cieplarnianych przez transport.

 

Więcej na ten temat do przeczytania w raporcie „Ekologiczny transport drogowy. Obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery z wykorzystaniem LNG”, który jest dostępny również po wypełnieniu poniższego formularza.

Powrót do wszystkich artykułów