Rodzaje kontenerów – transport morski

Kontenery na zawsze zmieniły globalny transport towarów. Choć obecnie najczęściej wykorzystywane są standardowe rozwiązania do przewozu drobnicy, to kontenery oferują o wiele więcej. Dowiedz się jakie typy kontenerów morskich możesz wykorzystać w swoim biznesie.

Kontenery w transporcie morskim

Kontenery jako urządzenia transportowe swoją ważną pozycję zawdzięczają standaryzacji. W 1968 roku Światowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) wprowadziła szereg norm, które definiują pojęcie kontenera. Należą do nich m.in.:

  • Trwałość, która pozwala na wielorazowe wykorzystanie;
  • Konstrukcja, umożliwiająca przewóz różnymi środkami transportu, bez konieczności przeładowania towaru;
  • Wykorzystanie urządzeń pozwalających na łatwą manipulację kontenerem podczas operacji przeładunkowych.

Transport morski Omega Pilzno – zamów przewóz towarów u doświadczonego operatora.

Standardy ISO dotyczące kontenerów pozwalają im spełnić podstawowe zadanie, jakie przed nimi stawia transport intermodalny. Kontener załadowany w Chinach może być z powodzeniem rozładowany w Stanach Zjednoczonych, ponownie wypełniony towarem i wysłany w podróż powrotną do Chin. Taką operację można powtarzać po wielokroć.

Transport przechodził przynajmniej trzy rewolucje. Pierwszą było wynalezienie koła, drugą zastosowanie maszyny parowej. Za trzecią uważa się wynalezienie kontenera.

Oczywiście poza wymienionymi wyżej właściwościami kontenerów, standaryzacja dotyczy przykładowo również: wymiarów wewnątrz i na zewnątrz kontenera, masy brutto, wymagań wytrzymałościowych, terminologii, oznakowania czy przepisów dotyczących eksploatacji. Poznaj typy kontenerów morskich!

Rodzaje kontenerów morskich

Kontener standardowy – General Purpose – Dry Van

Kontener standardowy jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Podstawowy i najczęściej wykorzystywany typ kontenera. Zbudowany jest z trwałych ścian i dachu, które skutecznie izolują ładunek od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Nadaje się do przewozu największej gamy towarów drobnicowych, które nie wymagają specjalnych warunków przewozu. Służy do transportu towarów na paletach, w pudłach, skrzyniach czy bębnach. Może być również wykorzystywany do wożenia ładunków luzem, w kopertach oraz flexitankach.

W ramach standardu ISO, dotyczącego kontenerów, wyewoluowały różne rodzaje tych urządzeń transportowych, których celem jest realizacja specjalistycznych zadań. Z uwagi na konieczność zachowania ściśle określonych wymiarów i masy brutto, wszystkie typy kontenerów są wariacją standardowego dry van. Bywa jednak, że różnice są bardzo daleko idące, co pomaga sprostać wymaganiom określonego rodzaju towarów. Poniżej przestawiamy niektóre z dostępnych na rynku rozwiązań.

Przeczytaj więcej o standardowym kontenerze „dry van”.

 

Kontener o kontrolowanej temperaturze

rodzaje kontenerów morskich

Pozwala na utrzymanie łańcucha chłodniczego. Urządzenia transportowe tego typu wykorzystuje się do przewozu towarów, które wymagają kontrolowanej temperatury. Zalicza się do nich warzywa, owoce, produkty mleczne, ryby oraz mięsa. Takie kontenery wyposażone są w agregat chłodniczy, który jest w stanie utrzymać temperaturę w zakresie od -28°C do +25°C, z dokładnością do 1/10 stopnia. Są też wersje „superfreeze”, które mogą osiągać jeszcze niższe temperatury.

 

Kontener z otwartym dachem

transport morski kontenery

Kontener służy m.in. do przewożenia towarów ponadgabarytowych. Urządzenie transportowe tego typu pod wieloma względami przypomina kontener standardowy. Główną różnicą jest dach, który można odsłonić, co pozwala na załadunek górą. Ten rodzaj kontenera morskiego przystosowany jest do przewożenia ładunków ponadgabarytowych oraz dużych i ciężkich towarów, których – ze względu na wymiary – nie da się załadować do kontenera standardowego. Takie kontenery występują również w odmianie hardtop.

 

Kontener high cube palletwide – HCPW

kontenery morskie transport

Kontener HCPW mieści 33 europalety – tyle samo co standardowa naczepa pladekowa. Kontenery tego typu cechują się podwyższoną wysokością oraz szerokością. Ich głównym zadaniem jest przewóz europalet. Przy szerokości sięgającej 45 stóp oferują powierzchnie ładunkową, która pozwala na załadunek 33 europalet. To dokładnie tyle samo, ile przewozi się w standardowych naczepach plandekowych. Ta właściwość kontenerów HCPW sprawia, że są bardzo popularne w transporcie paneuropejskim.

Powrót do wszystkich artykułów