Czym zajmuje się spedycja?

Co to jest spedycja?

Sprawna organizacja transportu obejmuje znacznie więcej działań niż ustalenie miejsca odbioru i dostarczenia ładunku. Dodatkowe zadania „okołotransportowe” leżą w gestii spedycji, co czyni ją jednym z najważniejszych elementów logistyki.
 
Artykuł jest częścią serii tekstów, w których staramy się przybliżyć podstawowe pojęcia branży transportowej. Do tej pory ukazały się już wpisy o tym, czym zajmuje się logistyka, łańcuchu dostaw czy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Spedycja to nie tylko transport

W powszechnym przekonaniu spedycja często funkcjonuje jako synonim transportu towarów, co w oczywisty sposób kłóci się ze stanem faktycznym. Spedycja bowiem jest pojęciem szerszym i w praktyce nigdy nie ogranicza się do samego przemieszczenia ładunku z punktu A do punktu B, choć w istocie nadzór nad przewozem towarów leży w zakresie obowiązków spedytora. Polskie przepisy wcale nie ułatwiają udzielenia właściwej odpowiedzi na pytanie czym jest spedycja:
 
Definicja spedycji w kodeksie cywilnym
 
Clue działań spedycji kryje się pod sformułowaniem „innych usług związanych z przewozem”, które jest równie pojemne co nieprecyzyjne. Mówiąc wprost, to wszystkie działania, które mają zapewnić, że transport odbędzie się zgodnie z przepisami, w sposób bezpieczny i efektywny, a towar dotrze we wskazane miejsce o określonym czasie. Inne próby definiowania tego typu działalności podejmowane są w opracowaniach naukowych.
 
Definicje spedycji w opracowaniach naukowych
 
Zakres obowiązków spedytora może dotyczyć m.in.:

 • planowania przewozów,
 • doboru właściwych środków transportu,
 • czuwania nad przebiegiem zlecenia transportowego,
 • konsultingu z zakresu usług transportowych,
 • formalnego zawierania umów oraz przyjmowania zleceń,
 • planowania operacji przeładunkowych,
 • ubezpieczenia ładunków.

 
Powyższe zadania wykonywać może zarówno firma transportowa, dysponująca własnym taborem pojazdów ciężarowych oraz zatrudniająca kierowców, jak i osobne przedsiębiorstwo, które podejmuje się jedynie organizacji transportu, nie posiadając jednocześnie materialnych zasobów umożliwiających jego wykonywanie. Taki podmiot zajmuje się planowaniem przewozów na zlecenie i z wykorzystaniem zasobów innych firm.
 
Potrzebujesz usług spedycji? Wybierz ofertę spedycyjną w firmie z wieloletnim doświadczeniem.

Klasyfikacja i rodzaje spedycji

Podstawowym sposobem podziału działań organizacyjnych związanych z transportem jest charakterystyka obsługiwanych środków transportu. Pod tym względem spedycję dzieli się na:

 1. intermodalną (wiele środków transportu),
 2. gałęziową (jeden środek transportu).

 
Ten rodzaj działalności klasyfikuje się również na podstawie:

 • obszaru działania (krajowa oraz międzynarodowa),
 • kryteriów miejsca (dworcowa, portowa),
 • etapu procesu transportowego (nadania, odbioru).

 
Spedycja i transport

Powrót do wszystkich artykułów