Czym zajmuje się spedycja?

Sprawna organizacja transportu obejmuje znacznie więcej działań niż ustalenie miejsca odbioru i dostarczenia ładunku. Dodatkowe zadania „okołotransportowe” leżą w gestii spedycji, co czyni ją jednym z najważniejszych elementów logistyki.

Artykuł jest częścią serii tekstów, w których staramy się przybliżyć podstawowe pojęcia branży transportowej. Do tej pory ukazały się już wpisy o historii i znaczeniu logistyki, łańcuchu dostaw czy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Spedycja to nie tylko transport

W powszechnym przekonaniu spedycja często funkcjonuje jako synonim transportu towarów, co w oczywisty sposób kłóci się ze stanem faktycznym. Spedycja bowiem jest pojęciem szerszym i w praktyce nigdy nie ogranicza się do samego przemieszczenia ładunku z punktu A do punktu B, choć w istocie nadzór nad przewozem towarów leży w zakresie obowiązków spedytora. Polskie przepisy wcale nie ułatwiają udzielenia właściwej odpowiedzi na pytanie czym jest spedycja:

Clou działań spedycji kryje się pod sformułowaniem „innych usług związanych z przewozem”, które jest równie pojemne co nieprecyzyjne. Mówiąc wprost, to wszystkie działania, które mają zapewnić, że transport odbędzie się zgodnie z przepisami, w sposób bezpieczny i efektywny, a towar dotrze we wskazane miejsce o określonym czasie. Inne próby definiowania tego typu działalności podejmowane są w opracowaniach naukowych.

Zakres obowiązków spedytora może dotyczyć m.in.:

  • planowania przewozów,
  • doboru właściwych środków transportu,
  • czuwania nad przebiegiem zlecenia transportowego,
  • konsultingu z zakresu usług transportowych,
  • formalnego zawierania umów oraz przyjmowania zleceń,
  • planowania operacji przeładunkowych,
  • ubezpieczenia ładunków.

Powyższe zadania wykonywać może zarówno firma transportowa, dysponująca własnym taborem pojazdów ciężarowych oraz zatrudniająca kierowców, jak i osobne przedsiębiorstwo, które podejmuje się jedynie organizacji transportu, nie posiadając jednocześnie materialnych zasobów umożliwiających jego wykonywanie. Taki podmiot zajmuje się planowaniem przewozów na zlecenie i z wykorzystaniem zasobów innych firm.

LINK – Potrzebujesz usług spedycji – wybierz firmę z wieloletnim doświadczeniem.

Klasyfikacja i rodzaje spedycji

Podstawowym sposobem podziału działań organizacyjnych związanych z transportem jest charakterystyka obsługiwanych środków transportu. Pod tym względem spedycję dzieli się na intermodalną (wiele środków transportu) oraz gałęziową (jeden środek transportu). Ten rodzaj działalności klasyfikuje się również na podstawie obszaru działania (krajowa oraz międzynarodowa) oraz kryteriów miejsca (dworcowa, portowa) czy etapu procesu transportowego (nadania, odbioru).

 

Powrót do wszystkich artykułów