Transport chłodniczy

Przewóz towarów wrażliwych termicznie jest jedną z najważniejszych gałęzi transportu. Od zachowania procedur sanitarnych, wysokiej jakości naczep czy skrupulatnie przeszkolonych kierowców zależy nie tylko świeżość produktów w naszych sklepach, ale także ich bezpieczeństwo dla zdrowia, dlatego transport chłodniczy jest tak ważny.

 

  • Transport chłodniczy jest niejednorodny i dotyczy zarówno produktów głęboko mrożonych (nawet do -25º Celsjusza), jak i takich, które potrzebują znacznie wyższej, ale stałej temperatury.
  • Naczepy chłodnie wyposażone są w izolowaną zabudowę, uzupełnioną o agregat chłodniczy, pozwalający na regulowanie warunków termicznych panujących w przestrzeni ładunkowej.
  • Przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze podlega ścisłym regulacjom prawnym oraz certyfikacjom, które gwarantują bezpieczeństwo towarów.

 

Transport chłodniczy, tak międzynarodowy jak i prowadzony na terenie kraju, musi zachowywać standardy najwyższej próby. Wysokie wymagania tego rodzaju przewozów dotyczą sprzętu, utrzymania koniecznej higieny oraz wzorowych norm obsługi przez personel. Odnosi się to zarówno do kierowców, jak i magazynierów.

 

Transport chłodnią - wnętrze chłodni

Wnętrze chłodni „hakówki”.

Transport chłodniczy – towary wrażliwe termicznie

Transport chłodniczy przystosowany jest do przewozu właściwie każdego towaru, który wymaga nieprzerwanego przebywania w kontrolowanej temperaturze. Najliczniejsza grupa tego typu ładunków to artykuły spożywcze. W chłodniach przewozić można przykładowo półtusze wieprzowe i wołowe, mięso w innych postaciach, świeże owoce i warzywa, lody, mrożonki, ciastka czy słodycze.

 

Wymagane temperatury znacznie różnią się w zależności od transportowanego towaru.

 

Jednakże jest cała gama artykułów z innych segmentów rynku, które również wymagają transportu w ściśle określonych warunkach termicznych. Należą do nich przykładowo kwiaty, ale także pełna paleta artykułów przemysłowych: od farb po prefabrykaty do produkcji opon. Wszystkie one wymagają naczepy chłodniczej, która jest szczelna oraz zapewnia utrzymanie stałej temperatury wewnątrz skrzyni ładunkowej, niezależnie od pory roku. Dodać należy, że wymagane temperatury znacznie różnią się w zależności od transportowanego towaru. Poniżej przykładowe zestawienie wymagań, odnoszące się do artykułów spożywczych.

 

Transport chłodnią: temperatury transportu

Temperatury transportu artykułów spożywczych.

Charakterystyka naczep chłodni

Utrzymanie stałych, niezależnych od warunków atmosferycznych, temperatur we wnętrzu skrzyni ładunkowej nie byłoby możliwe, gdyby nie specjalistyczne środki transportu. Naczepy chłodnie umożliwiają kontrolowanie warunków termicznych dzięki warstwowej konstrukcji, która bazuje na materiałach termoizolacyjnych. Najważniejszym urządzeniem nadwozia chłodniczego jest jednak agregat, dający możliwość aktywnego regulowania temperatury przewożonych towarów.

 

Naczepa chłodnia z agregatem, wykorzystywana w transporcie chłodniczym

Naczepa chłodnia z agregatem.

 

Budowa wewnętrzna skrzyni ładunkowej naczepy może być dostosowana do konkretnych artykułów, które ma przewozić. Jednym z wyróżniających się przykładów są tzw. chłodnie hakowe, które wykorzystuje się do transportu półtuszy. Wyróżniają się tym, że wyposażone są w specjalne haki przymocowane do sufitu, a dach oraz ściany tych naczep są dodatkowo wzmocnione, bo to na nich opiera się cały ciężar przewożonego mięsa.

 

Istnieje wiele różnych typów chłodni, dostosowanych do specjalistycznych wymagań określonych towarów.

 

Inne specjalistyczne chłodnie pozwalają na jednoczesny transport artykułów, które wymagają różnych temperatur. To naczepy dwukomorowe i dwuparnikowe ze ścianą grodziową. Inną odmianą naczepy chłodniczej jest konstrukcja dwupodłogowa, stosowana zazwyczaj przy transporcie lekkich towarów, jak rośliny czy kwiaty.

 

Transport chłodnią a higiena

Utrzymanie chłodni w czystości jest kluczowe.

 

Utrzymanie naczepy chłodniczej w czystości jest niezwykle istotnym elementem pracy z tego typu środkiem transportu. Książki mycia – potwierdzające czystość i sterylność naczepy – są obecnie wymagane niemal na wszystkich magazynach wyspecjalizowanych w przechowywaniu żywności. Żeby zapewnić bezpieczeństwo przewożonych towarów, wnętrze skrzyni ładunkowej musi być pozbawione grzybów, bakterii i brudu. Nie bez znaczenia są również nieprzyjemne zapachy, które mogłyby przechodzić na transportowane artykuły.

 

Wnętrze skrzyni ładunkowej powinno być myte po każdym rozładunku, szczególnie, gdy przewożona jest tusza.

 

Każda z naczep chłodniczych musi być wyposażona w Książeczkę Kontroli Weterynaryjnej, wydawaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Środek transportu musi być również wpisany do Rejestru Powiatowego Inspektora Sanitarnego i podlega Urzędowej Kontroli Sanitarnej. Natomiast kierowcy obsługujący chłodnie posiadają indywidualne książeczki zdrowia.

Normy prawne regulujące transport chłodniczy

Transport artykułów spożywczych, które stanowią ładunki najczęściej przewożone w chłodniach, regulowany jest przez szereg artykułów prawnych i umów międzynarodowych. Należą do nich:

 

  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
  • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r.

 

Bardzo ważnym zbiorem przepisów jest wspomniana na końcu powyższej listy tzw. umowa ATP, która określa warunki zapewniające utrzymanie smaku, jakości i zdatności do spożycia transportowanych produktów spożywczych. Jej stosowanie jest szczególnie istotne przy wielokilometrowych przewozach międzynarodowych, które trwają długo i najbardziej narażają żywność na zepsucie.

 

Sprawdź również, jak powinien wyglądać transport płynnych produktów spożywczych.

Powrót do wszystkich artykułów