Transport drogowy po brexicie – 4 najważniejsze formalności

Przedłużające się negocjacje dotyczące umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią utrudniają przygotowania polskich przewoźników do zmiany transportu drogowego po brexicie. Jakie formalności są konieczne, by po nowym roku wjechać z towarem na Wyspy?

Transport do UK po Brexicie –  nowe zasady

  • Polscy przewoźnicy są w czołówce firm obsługujących wymianę towarów ze Zjednoczonym Królestwem.
  • Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania ostatecznie znajdzie się poza Unią Europejską, co w konsekwencji sprawi, że stanie się dla Wspólnoty „krajem trzecim”.
  • Trzeba liczyć się z koniecznością wypełniania szeregu dodatkowych formalności, by wykonywać przewozy na tym kierunku.
  • Z pewnością niezbędny stanie się dostęp do procedury tranzytu celnego TIR lub T1/T2.
  • Brak umowy handlowej sprawia, że potrzebne mogą również okazać się zezwolenia EKMT/CEMT.
  • Dodatkowo niezbędna będzie przepustka Kent Access Permit, która potwierdzi czy pojazd ciężarowy jest gotowy do przekroczenia granicy.

Jesteśmy gotowi na brexit! Zamów transport do Wielkiej Brytanii u doświadczonego przewoźnika.

Drogowy transport do Anglii – polscy przewoźnicy w czołówce

Polskie firmy mają bardzo duży udział w obsłudze transportu towarów do i z Wielkiej Brytanii. Wskazują na to wyraźnie dane Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Z uwagi na to, negatywne skutki brexitu mogą być bardzo dotkliwe dla wielu polskich przewoźników, którzy niedostatecznie przygotują się formalnie do wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. W konsekwencji może to również uderzyć w gospodarkę naszego kraju. Jak wygląda zatem transport do Wielkiej Brytanii po brexicie?

transport do uk po brexicie

Transport do Wielkiej Brytanii po Brexicie – formalności

Formalność 1 – procedura tranzytu celnego

Po brexicie Wielka Brytania stanie się dla Polski krajem trzecim, co oznacza, że przewóz towarów na Wyspy będzie musiał odbywać się w tranzycie celnym. Każdy przewoźnik będzie zobowiązany, by posiadać dostęp do jednego z dwóch reżimów tranzytowych.

TIR – Międzynarodowy Transport Drogowy

To międzynarodowa, mająca globalny zasięg, konwencja, umożliwiająca szybszy przepływ towarów pod zamknięciem celnym. Przyspiesza ona znacznie procedury na przejściach granicznych, gdyż wszystkie formalności związane z oclonym towarem wykonywane są w głębi kraju, a nie na jego granicy. W systemie tym funkcjonują tzw. karnety TIR, które kierowca musi posiadać w kabinie. Mają dwie role w procesie tranzytu. Po pierwsze są gwarancją (w krajach UE na kwotę 100 000 Euro), po drugie stanowią formę zgłoszenia celnego. O dostęp do TIR firma transportowa może ubiegać się za pośrednictwem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które wydaje również niezbędne w tym systemie karnety. Potrzebne jest jednak również pozwolenie dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, o które należy wnioskować.

Transport do Anglii po Brexicie – każdy przewoźnik będzie zobowiązany, by posiadać dostęp do jednego z dwóch reżimów tranzytowych.

T1/T2 – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Pozwala na przewóz towarów między krajami UE a państwami EFTA, czyli ze Szwajcarią, Norwegią, Islandią i Lichtensteinem, a także z Turcją, Serbią, Macedonią. Od stycznia 2021 roku do tej listy dołączy również Wielka Brytania. T1 to towary niepochodzące z Unii, a T2 odnosi się do towarów unijnych. Jest to procedura cyfrowa, która nie wymaga od kierowcy posiadania dodatkowych dokumentów. Formalności związane z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu możliwe są do realizacji również za pośrednictwem ZMPD.

Formalność 2 – numer EORI

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators Registration and Identification) w skrócie EORI konieczny jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy wykonują jakiekolwiek czynności celne na terenie Unii Europejskiej. Każda firma rejestrująca się w systemie otrzymuje unikalny numer EORI. W Polsce tworzy się go w oparciu o numer NIP, który stosuje się, by ułatwić rozpoznawanie podmiotów gospodarczych, w relacjach ze służbami celno-skarbowymi.

Bez numeru EORI wjazd do Wielkiej Brytanii będzie niemożliwy.

W naszym kraju wyrabianiem formalnościami związanymi z EORI zajmuje się administracja celna. Bez numeru EORI wjazd do Wielkiej Brytanii będzie niemożliwy.

Formalność 3 – zezwolenia EKMT/CEMT

Jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez umowy, to np. transport do Anglii po brexicie będzie niemożliwy bez specjalnych zezwoleń obsługiwanych w ramach Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT), a funkcjonujących w formie tzw. karnetów CEMT. Zezwolenia te przyznawane przez International Transport Forum (ITF) na wniosek ministerstw transportu państw sygnatariuszy EKMT. Przedsiębiorstwa transportowe muszą ubiegać się o wymagane w ramach EKMT certyfikaty do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Liczba zezwoleń jest jednak ograniczona – w przyszłym roku Polska dostanie 3714 takich zgód. To bardzo mało, jeśli weźmie się pod uwagę, że jedno zezwolenie dotyczy wyłącznie jednego pojazdu i jest ważne tylko przez rok.

Transport drogowy do Anglii 2021 – mamy wszystkie formalności.

Formalność 4 – przepustka Kent Access Permit

Od 2021 roku każdy pojazd ciężarowy wykonujący transport międzynarodowy, który będzie chciał przekroczyć granicę brytyjskiego hrabstwa Kent, gdzie zlokalizowany jest port w Dover, powinien być wyposażony w specjalną elektroniczną przepustkę. Ma ona zagwarantować, że każdy pojazd zbliżający się do granicy WB-UE dopełnił wszelkich formalności koniecznych do przeprawienia się na kontynentalną część Europy.

Przekroczenie granicy hrabstwa Kent bez przepustki KAP może grozić karą w wysokości 300 funtów, nałożoną na kierowcę.

Usługa „Check an HGV is Ready to Cross the Border” będzie dostępna za pośrednictwem cyfrowego systemu, do którego przedsiębiorstwa mogą się już rejestrować. Przepustkę będzie można uzyskać za pośrednictwem aplikacji i będzie to należało do obowiązków kierowcy. Przekroczenie granicy hrabstwa Kent bez przepustki KAP może grozić karą w wysokości 300 funtów.

transport drogowy po brexicie

Powyższe kwestie to najważniejsze procedury konieczne do wypełnienia, by móc swobodnie kontynuować działalność transportową na linii UE-WB. Transport do Anglii po brexicie będzie jednak wymagał szeregu dodatkowych formalności, takich jak choćby kwestie związane samymi kierowcami, którzy będą musieli przykładowo posiadać aktualny paszport.

Powrót do wszystkich artykułów