Transport kombinowany. Co to jest i na czym polega?

Różnorodność metod i form transportu jest odzwierciedleniem tego, czego rynek wymaga od przewoźników. Stąd terminologia związana z branżą TSL może przyprawić o zawrót głowy. Mamy do czynienia przykładowo z transportem multimodalnym, intermodalnym, bimodalnym czy kombinowanym. W tym wpisie skupimy się na tym ostatnim. Co to jest transport kombinowany?

Precyzyjne zdefiniowanie wszystkich tych metod przewozu towarów może być trudnym zadaniem nie tylko dla osób dopiero zaczynających przygodę z transportem. Z uwagi na to kontynuujemy naszą serię artykułów, w której próbujemy wyjaśniać fundamentalne zagadnienia z branży. Dotychczas opublikowaliśmy już teksty o transporcie ADR, o tym, czym jest łańcuch dostaw czy co to jest logistyka.

Kto tu kombinuje? Transport kombinowany – definicja

Choć nazwa może wywoływać pejoratywne skojarzenia, to w istocie przewóz kombinowany jest bardzo zbliżony w swoich cechach do intermodalnego czy multimodalnego. Diabeł, rzecz jasna, tkwi w szczegółach.

Samych definicji transportu kombinowanego jest wiele. Jedną z nich znajdziemy w 4 artykule ustawy o transporcie drogowym:

Co to transport kombinowany

Zgodnie z tą definicją za transport kombinowany uznajemy taką formę przewozu, w której wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu. Jest zatem tożsama z definicją transportu intermodalnego. Dodatkowo przewóz w początkowej i końcowej fazie musi wykorzystywać transport drogowy. W pozostałych odcinkach mogą to być kolej, żegluga śródlądowa czy morska. Z zastrzeżeniem, że odcinek morski musi być dłuższy niż 100 kilometrów w prostej linii.

W rozumieniu ustawy odcinek przewozu początkowego oznacza trasę pomiędzy punktem załadunku, a najbliższym terminalem kolejowym. Natomiast jako odcinek przewozu końcowego powinno rozumieć się trasę łączącą wyładunkową stację kolejową oraz punkt, gdzie towary są wyładowywane. W odniesieniu do transportu morskiego natomiast przewóz początkowy lub końcowy musi mieścić się w promieniu nieprzekraczającym 150 km w prostej linii ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku albo wyładunku.

TIR-y na tory

Nieco inną definicję transportu kombinowanego można znaleźć w Zeszytach Naukowych nr 58 Wyższej Szkoły Morskiej. W jej rozumieniu transport kombinowany polega przykładowo na przewożeniu całych zestawów ciężarowych (ciągnik siodłowy + naczepa) z wykorzystaniem innego, bardziej opłacalnego środka transportu. Koronnym przykładem jest transport pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem specjalnie przystosowanych wagonów kolejowych.

Przewóz kombinowany co to jest

W rozumieniu tej definicji transport bierny musi być droższy niż transport czynny, by ten rodzaj przewozów mógł mieć sens z finansowego punktu widzenia. W swoim opracowaniu autor wspomina odmiany transportu kombinowanego, takie jak: transport szynowo-drogowy, morsko-drogowy, morsko-kolejowy czy rzeczno-drogowy. Czytamy również o dwóch rodzajach transportu kombinowanego.

Nietowarzyszący transport kombinowany – drogowa jednostka transportowa (nadwozie wymienne, kontener, naczepa) przewożona jest za pomocą innej gałęzi transportu bez udziału kierowcy.

Towarzyszący transport kombinowany – przewóz drogowych środków transportu takich jak ciężarówki czy zestawy ciężarowe (ciągnik + naczepa) z udziałem kierowców, którzy czas podróży spędzają w kuszetkach.

Powrót do wszystkich artykułów