VAS – usługi dodatkowe magazynu logistycznego

Składowanie towarów, obsługa załadunków i rozładunków – to usługi, które jako pierwsze przychodzą na myśl, gdy rozpatrujemy ofertę magazynu logistycznego. Nowoczesne obiekty tego typu to jednak prawdziwe centra dowodzenia, zarządzające przepływem towarów i realizujące cały szereg działań optymalizujących procesy dystrybucyjne.

 

Terminem VAS (ang. Value Added Services) w kontekście logistyki kontraktowej określamy usługi, które wykraczają poza standardową ofertę magazynową. Taka definicja może wydawać się mało precyzyjna, ale różnorodność czynności, które mogą być wykonywane w ramach VAS, jest tak szeroka, że swobodnie możemy posługiwać się uogólnieniem. W zbiorze usług dodatkowych znajdują się między innymi etykietowanie, pakowanie, kompletacja zamówień, inspekcja jakości, customizacja produktów czy zarządzanie zwrotami. Typowe dla usług dodatkowych jest tworzenie dedykowanych rozwiązań pod indywidualne zapotrzebowanie klienta, co dodatkowo poszerza zakres możliwości. Cechą wspólną VAS będzie natomiast dążenie do optymalizacji procesów logistycznych. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

 

Omega-Magazyn-Krakow

Etykietowanie

 

To jedna z podstawowych, ale i kluczowych usług dodatkowych oferowanych przez magazyny logistyczne. Prosta czynność umieszczania etykiet na produktach, pozwala spełniać wymogi przepisów prawnych, śledzić towar w całym procesie dystrybucyjnym oraz personalizować produkty lub ich zestawy. W praktyce mówimy tu o nadawaniu etykiet informacyjnych, ostrzegawczych, promocyjnych czy logistycznych. 

Etykietowanie może mieć różne wymiary i znajdować zastosowanie w każdej branży, od nakładania na produkt spożywczy informacji o terminie przydatności, przez numer seryjny na sprzęcie elektronicznym, po etykietę logistyczną na produktach odzieżowych, która pozwala monitorować lokalizację produktu na każdym odcinku łańcucha logistycznego, łącznie z etapem reklamacji i zwrotu. Przekrój możliwości jest tu tak szeroki, jak szeroki jest sam rynek.

 

Kompletacja zamówień

 

Kompletacja to proces polegający na zbieraniu i pakowaniu produktów zgodnie z indywidualnymi zamówieniami klientów. Taka definicja samoistnie podsuwa skojarzenia z sektorem e-commerce, gdzie zamówienie może obejmować różne kategorie asortymentu, a zadaniem magazynu jest skompletowanie zestawu produktów, odpowiadającego koszykowi towarów zakupionemu przez klienta. Podobnie działają także magazyny obsługujące sieci sklepów FMCG, komponując palety towarów zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych placówek.

Kompletacja ma kluczowe znaczenie dla efektywności operacyjnej oraz satysfakcji klientów. Umożliwia szybkie i precyzyjne realizowanie zamówień, co jest szczególnie ważne w branżach o wysokiej rotacji towarów, takich jak odzieżowa, spożywcza czy elektroniczna. Poprawnie zrealizowana kompletacja minimalizuje ryzyko błędów, takich jak wysłanie niewłaściwych produktów, co z kolei redukuje liczbę reklamacji i zwrotów.

Bardzo istotną częścią usługi jest odpowiednie zapakowanie zamówienia zgodnie ze specyfiką towaru. W branży elektronicznej, gdzie mamy do czynienia z wartościowym i wrażliwym na uszkodzenia sprzętem, musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki. Podobnie będzie w sektorze spożywczym, gdzie właściwe zapakowanie może wpływać na zachowanie przez produkt świeżości.

 

Co-packing

 

Usługa ta polega na tworzeniu gotowych zestawów produktów zgodnie z wymaganiami klienta, co może obejmować pakowanie, etykietowanie, a niekiedy również drobne modyfikacje produktów. Co-packing jest szeroko stosowany w wielu branżach, takich jak spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna czy elektroniczna. Jest też szczególnie popularny w kontekście kampanii marketingowych oraz sezonowych promocji.

 

Szerokie i praktyczne omówienie co-packingu można znaleźć w artykule “ CASE STUDY: opracowanie i wdrożenie efektywnego procesu co-packingu“ na naszym blogu. Omega Pilzno przeprowadziła kompleksowy proces co-packingu, obejmujący przepakowanie 3 milionów zestawów prezentowych, dodatkowo sprzężony z usługą transportu międzynarodowego. Projekt wymagał elastyczności i zaawansowanego zaplecza logistycznego, a także efektywnej koordynacji dostaw komponentów z różnych miejsc w Europie do centrum logistycznego w Rzeszowie. Prace obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie nowego procesu pakowania, zatrudnienie dodatkowej kadry pracowników, oraz monitorowanie i optymalizację produkcji. Ostatecznie, Omega Pilzno dostarczyła gotowe zestawy do lokalizacji w Holandii, zapewniając terminową realizację projektu.

 

Jak pokazuje przygotowane przez nas case study, co-packing wymaga organizacji i zaangażowania dodatkowych zasobów. W praktyce może obejmować bardzo zróżnicowane czynności, takie jak sortowanie, składanie, foliowanie, dodawanie elementów dekoracyjnych czy ulotek promocyjnych. W nowoczesnym handlu usługi co-pakingowe stanowią ważny element działań marketingowych, obejmując tworzenie zestawów promocyjnych, takich jak pakiety produktów kosmetycznych z dodatkowymi próbkami, przygotowywanie wielopaków w branży spożywczej czy kompletowanie zestawów akcesoriów do urządzeń elektronicznych. W każdym z tych przypadków, co-packing umożliwia nie tylko atrakcyjne prezentowanie produktów, ale również optymalizację procesów logistycznych.

 

Obsługa zwrotów

 

To usługa VAS, która towarzyszy w rozwoju usługom e-commerce. Zarządzanie zwrotami stało się niezwykle istotnym elementem obsługi klienta. Proces ten może obejmować przyjęcie zwróconych towarów, kontrolę ich jakości, przepakowanie oraz ponowne wprowadzenie do sprzedaży lub odpowiednią utylizację. Zwykle zwrócone produkty muszą zostać dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzeń, zgodności z opisem i stanu technicznego. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko ponownej sprzedaży wadliwego towaru, co z kolei wpływa na zwiększenie satysfakcji klienta i budowanie zaufania do marki.

 

Bodaj najbardziej oczywistym przykładem zastosowania zaawansowanej obsługi zwrotów jest branża odzieżowa, gdzie powroty towaru są częstym zjawiskiem ze względu chociażby na praktykę klientów, zamawiających różne rozmiary odzieży i odsyłających te niepasujące.

 

Montaż

 

Magazyn logistyczny w ramach VAS może przekształcić się w… montownię. I chociaż w ramach usługi montażu obsługiwane są raczej proste procesy składania i łączenia, to rozwiązanie zyskuje na popularności w niektórych branżach. Szczególnie użyteczne może okazać się w sektorach, których produkty składają się z wielu elementów, jak elektronika czy meble. Sednem rozwiązania jest łączenie różnych komponentów w gotowe półprodukty i produkty przed ich wysyłką do klienta. Sam proces montażu może obejmować zróżnicowane czynności, jak proste składanie części, ale także instalację dodatkowych elementów.

 

Do podstawowych korzyści, wynikających z delegowania czynności montażowych do magazynu, należą znaczne oszczędności czasu i kosztów związanych z produkcją. Dzięki zintegrowaniu montażu bezpośrednio z usługą magazynową, producenci czy hurtownicy mogą zredukować koszty transportu komponentów między różnymi lokalizacjami oraz uniknąć dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem i szkoleniem pracowników montażowych.

 

Kontrola jakości 

 

To popularny na rynku i bardzo istotny element usług dodatkowych VAS, którego celem jest zapewnienie, że produkty spełniają określone standardy i są wolne od wad. Proces kontroli jakości obejmuje dokładne sprawdzanie produktów pod kątem zgodności z wymogami technicznymi, estetycznymi i funkcjonalnymi. Może przy tym obejmować bardzo zróżnicowane czynności, jak testowanie, inspekcję wizualną, pomiary i inne procedury mające na celu wykrycie i eliminację wadliwych produktów.

 

Wdrożenie skutecznych procedur kontroli jakości pozwala na minimalizację ryzyka zwrotów i reklamacji, co z kolei prowadzi do zwiększenia zadowolenia klientów i budowania pozytywnej reputacji marki. Magazyny logistyczne, które oferują usługi kontroli jakości, mogą szybko reagować na ewentualne problemy, dostarczając klientom tylko produkty o zweryfikowanej jakości.

 

Optymalizacja – wspólny mianownik

 

Nowoczesny magazyn logistyczny to nie tylko przestrzeń pod dachem do składowania towarów. To prawdziwe centrum operacyjne, które między innymi dzięki usługom VAS staje się sercem i mózgiem całego łańcucha dostaw. Realizacja przez operatora logistycznego opisanych w artykule usług, transformuje standardowy magazyn w dynamiczne i wszechstronne środowisko, zdolne do zaspokojenia różnorodnych potrzeb klientów. 

 

Warto wspomnieć, że integracja usług VAS z innymi elementami oferty operatora logistycznego, takimi jak transport drogowy czy obsługa celna, daje synergiczny efekt,. Komplementarność usług sprawia, że firmy mogą działać bardziej efektywnie, redukując koszty i jednocześnie zwiększając zadowolenie klientów. W dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, taka elastyczność i kompleksowość są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.

 

Jednakże wdrożenie niektórych usług VAS wymaga odpowiedniego przygotowania i planowania. Budowa specjalistycznych linii do co-packingu, zatrudnienie dodatkowego personelu do kontroli jakości czy zaawansowane zarządzanie zwrotami to inwestycje, które wymagają czasu i zasobów. Klienci powinni więc z wyprzedzeniem planować współpracę z operatorem logistycznym w tym zakresie.

Powrót do wszystkich artykułów