Załoga kilkuosobowa – wydłuża dobę do 30 godzin

Praca w podwójnej obsadzie pozwala na znaczne skrócenie czasu transportu. Kierowcy w załodze kilkuosobowej mogą jechać dłużej i odpoczywać krócej, ale muszą równocześnie spełnić określone w przepisach warunki.

Czytasz czwarty artykuł z cyklu „Zrozum czas pracy kierowców”. Podstawy zagadnienia możesz poznać w tekście: „Czas pracy kierowcy. O co w tym chodzi?”, a szczegóły związane z dobowym wymiarem prowadzenia pojazdu rozwinęliśmy w artykule zatytułowanym: „Dzienny czas pracy kierowcy zawodowego”. Natomiast tygodniowy czas pracy rozłożyliśmy na czynniki pierwsze tutaj: „Cykl tygodniowy”.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najważniejsze zalety transportu w załodze kilkuosobowej?
  • Czym jest okres dyspozycji kierowcy i kiedy należy go rejestrować?
  • Jak długo kierowcy pracujący w załodze mogą prowadzić pojazd?
  • Jaka jest minimalna długość odpoczynku kierowców w podwójnej obsadzie?

Szybciej na miejscu – załoga kilkuosobowa w transporcie

Podstawową zaletą transportu w podwójnej obsadzie jest wydłużony czas pracy oraz prowadzenia pojazdu, które umożliwia obecność dwóch kierowców w kabinie ciężarówki. Przepis ten sprawia, że doba pracy takiej załogi nie trwa 24 godziny, a przedłuża się do aż 30 godzin. Ponadto kierowcy jadący w podwójnej obsadzie nie muszą wykonywać dodatkowej przerwy 45-minutowej w trakcie dnia pracy, a minimalny regularny dzienny okres odpoczynku w takim przypadku trwa jedynie 9 godzin.

Czas pracy kierowców załoga kilkuosobowa

Przewóz wykonywany w takich warunkach może dojechać do miejsca docelowego o wiele szybciej niż w przypadku jednego kierowcy. Skrócony czas realizacji transportu to główna przewaga podwójnej obsady. Są jednak pewne warunki do spełnienia. Czytamy o nich w rozporządzeniu WE 561/2006:

Załoga kilkuosobowa transport

Przede wszystkim przez cały okres 30 godzin w pojeździe muszą znajdować się obaj załoganci, a ich karty kierowcy muszą zostać umieszczone w odpowiednich slotach tachografu. Wyjątkiem jest pierwsza godzina jazdy, w trakcie której obecność drugiego kierowcy nie jest obowiązkowa – pierwszy członek załogi może przykładowo rozpocząć pracę w bazie firmy i odebrać drugiego kierowcę po drodze. Jednak cały ten „manewr” nie może trwać dłużej niż 60 minut od momentu rozpoczęcia jazdy przez pierwszego kierowcę.

UWAGA! Kierowca załogi kilkuosobowej może dosiąść się w trakcie godziny od rozpoczęcia jazdy ALE nie może wcześniej wysiąść. Obaj muszą zakończyć pracę równocześnie.

Kierowca w dyspozycji – przerwa niekonieczna

W odniesieniu do podwójnej obsady „okres gotowości” to czas, który kierowca spędza na siedzeniu pasażera, w momencie, gdy jego kolega z załogi prowadzi pojazd. Pomimo tego, że pozostając w dyspozycji kierowca musi być cały czas gotowy do rozpoczęcia albo kontynuowania pracy, to ten okres traktowany jest przez przepisy jako przerwa, więc w podwójnej obsadzie nie ma konieczności wykręcania dodatkowej, 45-minutowej pauzy w trakcie doby. Dowiadujemy się o tym z wytycznych Komisji Europejskiej:

Załoga kilkuosobowa w transporcie

Wystarczającą przesłanką, by „zaliczyć” przerwę jest zamiana załogantów za kierownicą np. po trwającym 4,5 godziny okresie prowadzenia pojazdu przez jednego z nich.

Jazda w załodze kilkuosobowej – przykład

Ważną kwestią jest prawidłowe zapisywanie aktywności w załodze kilkuosobowej. W trakcie pracy obie karty kierowców muszą znajdować się w tachografie: slot 1 – kierowca prowadzący pojazd; slot 2 – kierowca w dyspozycji. Zamieniając się rolami, kierowcy muszą również przełożyć karty w tachografie.

Kilkuosobowa załoga

Powyżej prezentujemy przykładowy zapis pracy w podwójnej obsadzie. Górna linia czasu prezentuje aktywności kierowcy pierwszego, a dolna drugiego. Każdy z załogantów może prowadzić pojazd przez maksymalnie 9 godzin lub wydłużyć okres prowadzenia do 10 godzin (możliwe dwa razy w tygodniu). Sprawia to, że maksymalny czas prowadzenia pojazdu w załodze kilkuosobowej może trwać 18, a nawet 20 godzin. Cały ten czas jest dostępny podczas jednego cyklu dziennego.

Powrót do wszystkich artykułów