„Zielone” magazyny – zyski w długiej perspektywie

Ekologiczne podejście do logistyki nie jest nowym zjawiskiem, jednak w ostatnich latach „zielone” technologie stosowane w obiektach magazynowych przestały być jedynie ciekawostką i drogim dodatkiem. Obecnie są realnym rozwiązaniem na długofalowe obniżenie kosztów oraz rzeczywiste zmniejszenie śladu węglowego nieruchomości logistycznych.

  • Funkcjonujący początkowo jako nośne PR-owe hasło, „ekologiczny magazyn” stał się sposobem na realne obniżanie kosztów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu obiektu na środowisko.
  • Ekologiczne technologie stają się ważnym czynnikiem wyróżniającym obiekty magazynowe najwyższej jakości. „Zielone” magazyny zyskują przewagę.
  • Omega Pilzno uczestniczyła w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez portal Property News, którego głównym tematem była pogłębiona refleksja nad przyszłością ekologicznej logistyki magazynowej.

Choć branża TSL nie ma największego negatywnego wpływu na środowisko naturalne w porównaniu do innych sektorów gospodarki, to świadome firmy nie ustają w staraniach o zmniejszenie śladu węglowego własnej działalności. Więcej wniosków na temat ekologicznego wymiaru branży można przeczytać w naszym raporcie: „Ekologiczny transport drogowy”, który udostępniamy wszystkim zainteresowanym.

Ekologiczna przyszłość logistyki magazynowej

Sformułowanie „zielony magazyn” jest obecnie wymieniane przez wszystkie przypadki. Branża rozpoznała już ich wartość, a ostatnie lata pokazały, że ekologia w sektorze transportu i logistyki nie jest przejściową modą. Istotna jest świadomość, że szerokie wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku przyniesie w przyszłości wiele korzyści. Nie tylko tych finansowych, które choć bardzo istotne, nie mogą przysłonić prawdziwych celów. Są nimi np. zatrzymanie globalnego ocieplenia oraz zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery.

Istotna jest świadomość, że szerokie wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku przyniesie w przyszłości wiele korzyści.

Problematyka „zielonych magazynów” tj. nieruchomości logistycznych poruszana była, podczas panelu ekspertów zrealizowanego przez portal PropertyNews.pl. Obok Omegi Pilzno w tej ważnej telekonferencji udział wzięli przedstawiciele firm takich jak Savills, Panattoni czy P3 Logistic.

Zielony magazyn

W długiej perspektywie ekologia się opłaca

Pierwotnie bardzo ważny był „efekt wizerunkowy” wejścia przedsiębiorstwa na ekologiczną ścieżkę, ponieważ polityka zrównoważonego rozwoju stanowiła głównie nośny temat medialny oraz silny dowód świadczący o postępowym myśleniu właścicieli. Obecnie ekologiczne rozwiązania przestają być już najważniejszym argumentem PR-owca, a stają się narzędziem w rękach dyrektorów finansowych.

– Koszty inwestycji w ekologiczny magazyn opłacają się przy dłuższym niż 5 lat czasie najmu powierzchni. Współczesne technologie, stosowane w budownictwie magazynowym, pozwalają bowiem na realne (już nie symboliczne) obniżenie wpływu na środowisko oraz umożliwiają rzeczywiste oszczędności w długiej perspektywie, co jest nie do przeoczenia dla osób opracowujących szeroko zakrojone strategie biznesowe – mówi Łukasz Serafin, pełnomocnik zarządu ds. jakości i ekologii w Omedze Pilzno. – Zwracałem na to uwagę prelegentów niedawnego panelu eksperckiego, który poświęcony był właśnie obiecującej przyszłości ekologicznych magazynów – dodaje.

Ekologiczne rozwiązania w Omedze Pilzno – przeczytaj artykuł.

Ekologiczne, zielone magazyny w praktyce – liczą się certyfikaty

Dobierając magazyn do swoich potrzeb biznesowych, klient obecnie nadal skupia się głównie na dogodnej dla niego lokalizacji, optymalizacji kosztów oraz dodatkowych właściwościach (np. rampy dla samochodów dostawczych lub usługa fulfillment), które dany budynek mu oferuje. Jednak nowym czynnikiem, o stale rosnącym znaczeniu, są ekologiczne rozwiązania obniżające negatywny wpływ obiektu na środowisko.

Zielone magazyny

Przykłady ekologicznych rozwiązań stosowanych w nieruchomościach logistycznych.

Deweloperzy nieruchomości logistycznych muszą patrzeć całościowo i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom najemców poprzez implementację szerokiej gamy rozwiązań poprawiających aspekt ekologiczny, przy jednoczesnym zwiększeniu praktycznego wymiaru wykorzystania. Istotne w tym obszarze są świadectwa jakości, które stanowią potwierdzenie, że dany obiekt realnie spełnia stawiane przed nim zadania. Do najważniejszych zaliczyć można certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), który ocenia m.in. stopień przystosowania budynku do wypełniania prośrodowiskowych celów, ale także komfortu użytkowania.

– Dla klienta logistycznego ważne jest czy obiekt świadczy usługi w wyższym standardzie niż ten ogólnie przyjęty. Biorąc za przykład magazyny zarządzane przez Omegę Pilzno, warto zwrócić uwagę na fakt, że wdrażamy w nich np. Zintegrowany System Zarządzania ISO, który podnosi ogólną jakość usług. W kontekście magazynów Omega Pilzno spełnia 3 różne standardy jakościowe, windujące poziom obsługi logistycznej wysoko ponad przyjętą w branży normę – wyjaśnia Łukasz Serafin.

Zielone magazyny w logistyce

Interesuje Cię tematyka ekologii i oszczędzania w logistyce? Sprawdź też, czym jest transport ekologiczny oraz jakie są jego główne korzyści.

Powrót do wszystkich artykułów