Handel międzynarodowy – formuły Incoterms

Handel międzynarodowy wymaga licznych i często trudnych negocjacji pomiędzy kontrahentami. Dotyczącą one oczywiście ceny dóbr czy ich właściwości, ale nie mniej istotny jest obszar transportu. Generuje on formalności, koszty oraz ryzyka, które sprzedawca i kupujący muszą podzielić pomiędzy siebie. Osiągnięcie porozumienia w tym obszarze ułatwiają formuły Incoterms.

 

Szukasz wsparcia w transporcie morskim? OMEGA Pilzno ma ekspertów, którzy chętnie pomogą.

 

International Commercial Terms (w skrócie Incoterms), to zestaw standardowych formuł handlowych opracowanych oraz okresowo aktualizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Definiują one fundamentalne zasady oraz obowiązki związane z dostawą towarów od sprzedającego do kupującego. Najnowsza wersja Incoterms pochodzi z 2020 roku i zawiera 11 szczegółowych formuł. Każda z nich zapisywana jest 3-literowym skrótem od lakonicznej, angielskiej nazwy opisującej zasady danej reguły. Formuły dzielą się na uniwersalne oraz takie, które odnoszą się jedynie do transportu morskiego.

Handel międzynarodowy

Czego dotyczą formuły Incoterms?

Formuły Incoterms definiują obowiązki w ramach procesu transportowego oraz dzielą go na poszczególne etapy. Każdy z elementów przewozu generuje koszty, ryzyko oraz konieczność dopełnienia formalności celno-skarbowych, które ktoś musi na siebie wziąć. Ich rozdzielenie pomiędzy sprzedawcę oraz nabywcę towarów jest zwykle jednym z kluczowych elementów negocjacji pomiędzy kontrahentami w handlu międzynarodowym.

Handel międzynarodowy - etapy procesu

Ryzyko – formuły handlowe określają, kiedy ryzyko związane z przewozem towarów przechodzi od sprzedającego do kupującego. Może to być na przykład moment załadowania towarów na statek, przekroczenie granicy lub dostarczenie towarów do określonego miejsca.

 

Koszty – dzięki Incoterms łatwiej ustalić, kto ponosi koszty związane z transportem towarów, ubezpieczeniem, opłatami celnymi oraz pozostałymi aspektami przewozu.

 

Formalności celne – z użyciem formuł Incoterms można łatwo zdefiniować podmiot odpowiedzialny spełnienie wymagań celnych, takich jak sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, zapłacenie cła i podatków, a także za przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli towarów.

Jak formuły Incoterms dzielą obowiązki, koszty i ryzyko?

Formuły Incoterms stanowią esencję każdej transakcji handlowej na arenie międzynarodowej, służąc jako narzędzie do jasnego i precyzyjnego określenia, kto, kiedy i jakie obowiązki i ryzyka ponosi w procesie dostarczania towarów. Te zasady są jednolite i zyskały globalne uznanie podmiotów handlu międzynarodowego, co przełożyło się na ich powszechne użycie. Każda z 11 formuł Incoterms, określa szczegółowe reguły i kryteria, które muszą zostać spełnione, aby transakcja mogła być pomyślnie zrealizowana.

 

CIEKAWOSTKA: Incoterms są najpopularniejszym systemem formuł handlowych, ale istnieją również alternatywne rozwiązania, jak np. Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym, w skrócie RAFTD.

 

Na przykład, w ramach formuły EXW (Ex Works), sprzedawca ma obowiązek przygotować towar do odbioru, ale to kupujący ponosi odpowiedzialność za organizację i koszty transportu oraz ryzyko związane z przewozem towaru. Z kolei w przypadku formuły DDP (Delivered Duty Paid), to sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie towaru do miejsca docelowego, w tym za wszelkie koszty transportu, opłaty celne i ryzyko związane z przewozem.

Incoterms

Zrozumienie i poprawne zastosowanie tych formuł jest kluczowe, ponieważ umożliwia precyzyjne rozdzielenie obowiązków i ryzyka między stronami transakcji. Pomaga to uniknąć nieporozumień, sporów i błędów, które mogłyby prowadzić do dodatkowych kosztów, opóźnień czy nawet utraty towarów. Incoterms to zatem nie tylko zestaw reguł, ale istotne narzędzie, które ułatwia handel międzynarodowy, zwiększa efektywność i przewidywalność procesów oraz wpływa na budowanie trwałych i korzystnych relacji handlowych.

Więcej o Incoterms dowiesz się Na palecie:

Powrót do wszystkich artykułów