Polityka prywatności

RODO

Omega Pilzno » Polityka prywatności
SKONTAKTUJ SIĘ > +48 573 336 900
Polityka prywatności

I. Wstęp

OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej OMEGA PILZNO (dalej jako Grupa OMEGA PILZNO) podejmują wszelkie możliwe starania aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych, mając świadomość, że dane osobowe mają wartość i wymagają właściwej ochrony.

Priorytetem Grupy OMEGA jest informowanie Państwa o sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, z uwagi na treść obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Polityka prywatności stanowi syntezę podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich przetwarzania i praw jakie przysługują podmiotom, których dane przetwarzamy. Ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz
potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają
na to przepisy prawa.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000043558

III. Kontakt

Aby umożliwić Państwu kontakt z nami we wszystkich prawach dotyczących przetwarzaniadanych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych podajemy dane kontaktowe Administratora:
e-mail: rodo@omega-pilzno.com.pl adres: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno z dopiskiem RODO

IV. Operacje przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę OMEGA PILZNO lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

a) Informacje ogólne

Osoby fizyczne które odwiedzają strony internetowe Grupy OMEGA PILZNO lub korzystają z usług świadczonych przez Grupę OMEGA PILZNO drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

b) Pliki logowania

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie
gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który
dokonuje otwarcia strony. Następuje pobranie następujących danych:

 • informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,
 • system operacyjny użytkownika,
 • adres IP użytkownika,
 • data i godzina wywołania strony,
 • strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę
  internetową(tzw. referrer),
 • strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez
  naszą stronę internetową.

Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w plikudziennika.

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma miejsca.

c) Pliki Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych
informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

 • dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 • tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej podstronie serwisu;
 • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.

Stosujemy trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających
uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.

Grupa OMEGA PILZNO informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie
internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę. Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego trakcie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej:

 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Chrome
 • Przeglądarka Internet Explorer
 • Przeglądarka Opera
 • Przeglądarka Safari

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z mużytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Co istotne, mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez cookies (Google’a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

d) Formularze kontaktowe

Strony internetowe Grupy OMEGA PILZNO umożliwiają nawiązania kontaktu z poszczególnymi spółkami Grupy OMEGA PILZNO. Stosujemy formularze kontaktowe i aplikacyjne odnośnie pracy i współpracy. W ramach korzystania z wymienionych ankiet zwykle konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Dane te przekazane przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Państwa zapytania i ich wykorzystanie następuje tylko za wyraźną zgodą Państwa.

e) Korespondencja elektroniczna

Niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. 2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą OMEGA PILZNO w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie handlowej lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także nkontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej.
Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej).

W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

3. Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z naszymi klientami niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe, dane członków organów osób prawnych). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Grupa OMEGA PILZNO, w tym mnzarówno system CRM. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, nregulowania płatności oraz marketingu własnych produktów lub usług.

4. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online.

5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników przewozu

Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe uczestników przewozu, a klauzula informacyjna dla tej grupy osób znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem https://omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci

6. Monitoring

Na terenie obiektów/nieruchomości, które Grupa OMEGA PILZNO korzysta w ramach prowadzonej działalności zazwyczaj funkcjonuje monitoring wizyjny. Miejsca, na terenie których funkcjonuje monitoring wizyjny są oznaczone dpowiednim znakiem graficznym.

V. Podstawy prawne przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę OMEGA PILZNO lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób, które wypełniają formularz internetowy/ kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest
to niezbędne dla celu wykonania umowy. Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą OMEGA PILZNO wcelu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o:

a) zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Grupy OMEGA PILZNO lub
b) w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę lub
c) na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych – klientów OMEGA PILZNO opiera się na:

a) usprawiedliwionym interesie Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);

b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);

c) wykonania zawartej umowy,

d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o
rachunkowości).

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

a) usprawiedliwionym interesie spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych);

b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami Grupy OMEGA PILZNO, podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w odniesieniu do klientów Grupy OMEGA PILZNO opisane powyżej. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych bądź zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony interes Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestników przewozu zostały opisane na stronie: omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce „Klauzula informacyjna dla uczestników przewozu”.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu uzasadniony interes administratora danych, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie monitorowanym

VI. Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki spółki Grupy OMEGA PILZNO przetwarzają dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalizującej przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, gdy Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 • uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
  dane z monitoringu przez okres do 60 dni od ich zapisu lub do nadpisania.
  W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazujemy innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa, zachowując przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym współpracownikom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność tej strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Zawarliśmy z tymi partnerami umowy, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych wytycznych i w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i innymi odpowiednimi środkami mającymi na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko, o ile jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.

Odbiorcami danych osobowych, które Grupa OMEGA PILZNO przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • w/w podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe,
 • podwykonawcy Grupy OMEGA PILZNO, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, a także dostawcy usług, z pomocy których korzystamy,
 • ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi likwidujący szkodę w związku z wykonaną usługą,
 • firmy windykacyjne, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator danych odpowiada za realizację praw osób fizycznych dotyczących ich danych osobowych. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Omega Pilzno International Transport & Spedition
Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558)

2.     Kontakt

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się kontaktować pod adresem e-mail rodo@omega-
pilzno.com.pl lub pisemnie pod adresem ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno z dopiskiem RODO.

3.     Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

W celu realizacji umowy niezbędne nam są Twoje dane osobowe, zwłaszcza imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres siedziby, numer NIP, numer kontaktowy, imię i nazwisko osób wchodzących w skład
organów podmiotu uprawnionych do jej reprezentacji.
W związku z powyższym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, celach biznesowych i analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym udostępniania treści na tej stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonania łączącej Państwa z nami umowy;
 • wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z odpowiedzialnością za produkt, rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania Państwa danych przez uprawnione organy czy sądy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz przesyłania Państwu informacji o naszych ofertach czy promocjach, jak również w innych celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu; podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne abyśmy mogli pozostać z Państwem w kontakcie czy udzielić Państwu odpowiedzi;
 • badania Państwa satysfakcji z naszych produktów i usług, a także ulepszania naszej oferty i sposobu działania, badania i analiz rynku oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
 • zarządzania siecią sprzedaży oraz serwisów i jej ulepszania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
 • zapewnienia sprawnego działania tej strony internetowej, dostosowania jej do Państwa preferencji, monitoringu jej wykorzystania i interakcji z poszczególnymi jej częściami, w celu jej rozwijania i ulepszania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu. Możemy także zbierać i przetwarzać Państwa dane w innych celach – w takim przypadku będziemy Państwa informować o takich celach i podstawach prawnych przetwarzania w momencie skierowania do Państwa prośby o podanie danych lub w przekazywanych Państwu dokumentach.
  Państwa dane, które przetwarzamy, możemy wykorzystywać do identyfikacji Państwa zainteresowań i stworzenia na tej podstawie Państwa profilu, aby na jego podstawie dopasowywać do Państwa zainteresowań kierowaną do Państwa komunikację marketingową. Jednak nie będziemy wobec Państwa podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji.

4.     Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowaną umową lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej lub przez czas, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują administratorowi przechowywać.

5.Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi instytucje państwowe (w zakresie wymaganym prawem np. Urząd Skarbowy), podwykonawcy a także firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, audytorzy, doradcy oraz spółki z Grupy Omega Pilzno, tj.:

 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS
  0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420)
 • STC Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Cichej, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).

Dane możemy przekazywać do Państw trzecich w zakresie koniecznym do realizacji usług przewozu do tych
Państw (np. Turcja, Ukraina). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do   których   Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Administrator będzie stosował standardowe klauzule   umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa   w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
Jednocześnie gwarantujemy, że ujawnienie Twoich danych wskazanym odbiorcom w żadnym wypadku nie będzie skutkowało ich przetwarzaniem niezgodnie w celem wskazanym w pkt. 3.

6.     Twoje prawa

Przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do swoich danych;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych pod warunkiem zaistnienia przesłanek określonych w RODO,

4) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie danych przez podmioty trzecie

Jeśli podają Państwo swoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak podmioty świadczącym usługi finansowe, Dealerzy czy Stacje Obsługi, takie podmioty działają jako niezależni administratorzy danych i mogą stosować inne środki bezpieczeństwa niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Strony innych podmiotów, do których linki umieszczane są na tej stronie także należą do innych administratorów danych. Prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności i zasadami przetwarzania danych publikowanymi przez takie podmioty trzecie.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom ze względu na rozwój i zmiany tej strony, świadczonych
przez nas usług czy zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności,
poinformujemy Państwa o nich.

Klauzula informacyjna dla uczestników przewozu

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest polska spółka: Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558).

2.     Kontakt

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się kontaktować pod adresem e-mail rodo@omega- pilzno.com.pl lub pisemnie pod adresem ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno z dopiskiem RODO.

3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

W celu realizacji usługi przewozu niezbędne nam są Twoje dane osobowe, zwłaszcza imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres siedziby, numer NIP, numer kontaktowy, a w przypadku odbiorców także miejsce dostawy.
W związku z powyższym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu wykonania umowy przewozu na podstawie przepisu art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub przepisu art. 6 i 7 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie
  uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). o jesteś odbiorcą przesyłki, to Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w Twoim interesie, abyś mógł otrzymać zamówiony towar lub przesyłkę. o dane osobowe pracowników naszych kontrahentów, którzy będą uczestniczyć w realizacji usługi przewozu będziemy przetwarzać ze względu na prawnie uzasadnione interesy, tj. prawidłowa realizacja usługi przewozu (art. 6 ust. 1 lit. c, d, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowaną usługą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej lub przez czas, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują administratorowi przechowywać dane jak również w celach planowania biznesowego i analitycznego przez  administratora, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

5. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności przewoźnicy, inni uczestnicy przewozu (nadawcy, odbiorcy, spedytorzy), a także firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, audytorzy, doradcy oraz spółki z Grupy Omega Pilzno, tj.:

 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420)
 • STC Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rzecha 7, 35-322 Rzeszów (KRS 0000629744).

Jednocześnie gwarantujemy, że ujawnienie Twoich danych wskazanym odbiorcom w żadnym wypadku nie będzie skutkowało ich przetwarzaniem niezgodnie w celem wskazanym w pkt. 3.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do swoich danych;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych pod warunkiem zaistnienia

przesłanek określonych w RODO,

4) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Źródło pochodzenia danych

Jeśli nie przekazałeś nam swoich danych osobiście lub za pośrednictwem Twoich pracowników, to Twoje dane
osobowe pozyskaliśmy od zleceniodawcy usługi przewozu, czyli Twojego kontrahenta lub od Twojego
pracodawcy w celu prawidłowego wykonania usługi przewozu.

Skontaktuj się z nami

  Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski sp. z o.o. w Pilźnie. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z administratorem rodo@omegaa-pilzno.com.pl . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w przypadku zgody na działania marketingowe, do czasu odwołania zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową Grupy OMEGA PILZNO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły polityki prywatności znajdują się pod linkiem