Cena magazynowania towaru. Co ją kształtuje?

Ile kosztuje składowanie towaru w nowoczesnym magazynie? Klienci logistyki oczekują konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Jednak udzielenie jej wymaga ustalenia wielu szczegółów dotyczących usługi, bo cennik i koszt magazynowania towaru zależy od długiej listy czynników.

Aby ułatwić i przyspieszyć proces wyceny usług magazynowych OMEGA Pilzno stosuje tzw. Kartę Klienta Logistyki Magazynowej. To zbiór najważniejszych pytań, na które musi odpowiedzieć klient, by operator mógł zaproponować konkretną ofertę cenową.

Ile kosztuje magazynowanie? Pobierz kartę

Współpraca z operatorem logistycznym a koszt magazynowania towaru

Ile kosztuje magazynowania towaru i co kształtuje ten koszt? Na ostateczną cenę magazynowania niewątpliwie wpływają czynniki obiektywne. To cena prądu czy gazu, jednakże to zaledwie początek długiej listy. Cenę kształtować mogą bowiem kwestie takie jak wolumen składowanego towaru, jego rotacja czy zbiór usług dodatkowych, których wymaga klient. Dodatkowo ważną zmienną jest również forma współpracy klienta z magazynem, która może bazować na stałych lub elastycznych wartościach. Nie można też zignorować wpływu metody rozliczania się za usługi.

Formy współpracy w kontekście ceny magazynowania towaru

Istnieją dwa podstawowe modele współpracy klienta z operatorem logistycznym: stały oraz elastyczny. Pierwszy polega na określeniu wymaganych usług magazynowych (powierzchnia składowania oraz usługi dodatkowe), za które ustala się stałą miesięczną opłatę. Zarówno przestrzeń w magazynie, jak i moce przerobowe jego pracowników są w określonym wymiarze zarezerwowane dla konkretnego klienta.

Przykład? Firma produkcyjna rezerwuje 5000 miejsc paletowych w obiekcie oraz obsługę operacji logistycznych, takich jak wejście, wyjście oraz repacking. Tego typu stała forma współpracy sprawia, magazyn musi wywiązać się z warunków umowy, niezależnie od sytuacji. Jeśli np. trwa pick sprzedażowy i rośnie popyt na powierzchnię magazynową, to klient na danym kontrakcie ma pewność, że znajdzie się miejsce na jego towary. Dodatkowo ma na sztywno zarezerwowaną „pracę” związaną z handlingiem jego produktów. Zabezpiecza to jego interesy, ale także wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Magazynowanie u doświadczonego operatora logistycznego – Rzeszów, Gdańsk, Mokrzec, Lędziny – sprawdź ofertę Omegi Pilzno.

W sytuacji, gdy zapotrzebowanie klienta na powierzchnie okresowo spadnie i nie np. wykorzysta on w całości zarezerwowanej przestrzeni w magazynie, to naliczona przez operatora kwota – w ramach stałej formy współpracy – nie zmieni się. Za spokojną głowę i pewność dostępu do usług magazynowych płaci się zatem brakiem elastyczności.

Co wpływa na cenę magazynowania towaru

Klienci, którzy szukają usług magazynowych lepiej zestrojonych z ich zmiennym zapotrzebowaniem na składowanie towaru, mogą rozważyć elastyczny model współpracy z operatorem logistycznym. W jego ramach płaci się tylko wolumen towaru, który jest składowany w magazynie oraz za operacje, które na nim faktycznie wykonano. Operator logistyczny wspólnie z klientem negocjują cennik poszczególnych usług (opisany w szczegółach poniżej), na bazie którego ustala się ostateczną kwotę do rozliczenia.

Ile kosztuje magazynowanie towaru? Orientacyjne wartości znajdziecie poniżej.

Koszt magazynowania towaru

Wszystkie operacje dodatkowe, takie jak wejście i wyjście towaru, repacking kompletacja czy foliowanie palety bazują na wspomnianym cenniku. Plusem ekstatycznego modelu jest niewątpliwie fakt, że operator logistyczny (a tym samym miesięczna należność, którą nalicza) dostosowuje się do aktualnych potrzeb klienta. Jednakże z uwagi na to, że klient nie ma zarezerwowanej przestrzeni w magazynie, nie ma też gwarancji, że za każdym razem, gdy będzie miał coś do składowania, ta przestrzeń będzie dla niego dostępna. W okresach wzmożonego popytu na usługi magazynowe jest znaczącym minusem. Dodatkowo, cena jednostkowa przy stałym modelu współpracy zwykle jest bardziej korzystna, co sprowadza się do wniosku, że za elastyczność należy dodatkowo dopłacić.

Ile kosztuje magazynowanie towaru w formie hybrydowej? Część stała, część elastyczna

Część klientów, chcąc uchwycić zalety obu modeli współpracy z operatorem logistycznym, decyduje się na formę hybrydową. Przykładowo firma produkcyjna ma na stałe zarezerwowane 80% prognozowanego zapotrzebowania na składowanie swoich towarów magazynie. Natomiast pozostałe 20% rozliczane jest na bazie cennika. Co to daje?

Zwyczajnie klient w pewnym zakresie ma zabezpieczoną logistykę własnych towarów. Natomiast dysponuje również pewnym marginesem. Sprawia on, że jeśli jego potrzeby magazynowe nie przekroczą określonego pułapu, to w danym okresie nie będzie dopłacał za „pusty przebieg” magazynu, co zmniejsza koszt magazynowania towaru po jego stronie.

Ile kosztuje magazynowanie towaru?

Ile kosztuje magazynowanie? Cennik usług magazynowych

Pozycje cennika usług magazynowych można podzielić na dwa podstawowe obszary: składowanie i handling – rozumiany jako wszystkie operacje wykonywane na towarze.

Jak magazyn rozlicza składowanie towarów?

Najbardziej powszechną metodą rozliczania usługi składowania w magazynie jest wspomniana wyżej dobopaleta. To po prostu cena przechowywania jednej palety towaru przez jedną dobę. Tę cenę kształtuje wiele zmiennych, do których zaliczyć można np. rozmiar i rodzaj palety. Inną metoda rozliczania kosztów składowania bazuje na powierzchni zajmowanej przez towar w magazynie, wyrażonej w metrach kwadratowych. Tę formę rozliczenia stosuje się, gdy mamy do czynienia z nieregularnym lub niewymiarowym towarem, którego nie można umieścić na palecie.

Handling towaru w magazynie

Pozostałe kwestie dotyczące kosztu magazynowania towaru to wszystkie dodatkowe operacje wykonywane na towarze, które można zbiorczo nazwać handlingiem. Najważniejsze kategorie to przyjęcie i wydanie palety oraz roboczogodzina pracownika magazynu. Standardowe pozycje obsługi magazynowej rozlicza się po prostu za operację. Jeśli wykonano 10 operacji wejścia, to płaci się za nie w oparciu o ustalony cennik, w którym jest określona stawka za przyjęcie towaru.

Chcesz wiedzieć więcej?

Obejrzyj odcinek Na palecie poświęcony kosztom obsługi logistycznej.

Powrót do wszystkich artykułów