Nearshoring – czy trend na skracanie łańcuchów dostaw może się utrzymać?

Skracanie łańcuchów dostaw jest jedną ze skuteczniejszych metod niwelowania ryzyka, które generują bardzo długie i skomplikowane sieci logistyczne. W niespokojnych czasach nearshoring zyskuje na popularności. Analitycy wskazują, że Polska i kraje naszego regionu mogą na tym trendzie skorzystać.

Co to jest nearshoring?

W skrócie nearshoring polega na przenoszeniu produkcji bliżej docelowego rynku zbytu. Europejskie firmy z różnych branż coraz częściej decydują się na relokację swojej produkcji funkcjonującej obecnie choćby w Azji. Główny kierunek to Europa Środkowo-Wschodnia.  Motywacje za tym ruchem są różnorodne, od chęci zmniejszenia kosztów transportu, przez skrócenie łańcuchów dostaw, po zwiększenie kontroli nad procesami produkcyjnymi. Jednym z krajów wskazywanych jako atrakcyjne miejsce na przeniesienie produkcji jest Polska.

 

–  Nearshoring może być szansą dla naszego regionu, ale żeby było to możliwe, ten trend musiałby się utrzymać, a tu pewności nie ma. (…) koszty pracowników w Europie są nadal wyższe niż w Azji, a ceny transportu morskiego na dzisiaj plasują się na poziomie sprzed 10 lat. Dodatkowo w grę wchodzą jeszcze globalne interesy. Chiny z pewnością będą aktywnie pracowały nad tym, by europejskie czy amerykańskie firmy zostawiły produkcję na ich terenie, co w jakimś stopniu może ochłodzić zainteresowanie nearshoringiem. Ważne jednak, by polska gospodarka i rodzime firmy były gotowe na ewentualną zmianę struktury globalnego łańcucha dostaw i potrafiły ją wykorzystać – mówi Grzegorz Borowicz, Dyrektor Zarządzający, OMEGA Pilzno.

 

zalety nearshoringu

Dlaczego warto zainteresować się nearshoringiem? Zalety

Nearshoring przynosi szereg korzyści operacyjnych i ekonomicznych firmom, które zdecydują się na wdrożenie takiej strategii. Jedną z głównych zalet tego podejścia jest krótszy czas dostaw. Dzięki bliższej lokalizacji producentów i dostawców, produkty mogą szybciej dotrzeć do odbiorców końcowych, co jest szczególnie istotne w branżach o wysokim tempie obrotu towarów i szybko zmieniających się trendach rynkowych. Skrócenie czasu transportu towarów przekłada się także na szybszą realizację zamówień, co zwiększa satysfakcję klientów i może stanowić istotny element przewagi konkurencyjnej firmy.

 

Zastosowanie strategii nearshoringu pozwala także na znaczące obniżenie ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw. Procesy produkcyjne i logistyczne są mniej narażone na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak niestabilność polityczna czy kataklizmy. Dodatkowo, nieodległa lokalizacja dostawców ułatwia komunikację i współpracę. A to przekłada się na lepszą koordynację działań i możliwość szybkiego reagowania na ewentualne problemy. To wszystko składa się na ogólnie mniejsze ryzyko operacyjne, co jest kluczowe dla stabilności i bezpieczeństwa działalności firmy.

 

Oprócz korzyści operacyjnych, nearshoring przyczynia się także do redukcji kosztów transportu, co jest wynikiem krótszych dystansów, jakie muszą pokonać produkty. Ma to także pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ krótsze trasy transportowe oznaczają mniejszą emisję CO2. Dla firm działających w ramach Unii Europejskiej dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z wolnego handlu, co eliminuje cła i inne bariery, dodatkowo obniżając koszty i upraszczając procesy logistyczne. Wszystkie te czynniki sprawiają, że nearshoring staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla firm dążących do optymalizacji swoich łańcuchów dostaw i zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku.

 

Nearshoring szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej

Polska oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej jawią się jako kluczowe regiony, które skorzystają ze zmian w globalnych strategiach zaopatrzeniowych firm. Eksperci są zgodni, że ten rejon Starego Kontynentu już teraz przyciąga inwestycje. Decydują o tym strategiczne położenie geograficzne, konkurencyjne koszty pracy i rozwinięta infrastruktura. Tu na szczególną uwagę analityków zasłużyła Polska.

 

magazyn nearshoring

Dlaczego Polska jest atrakcyjna dla nearshoringu?

Nasz kraj jest postrzegany jako atrakcyjna lokalizacja dla nearshoringu z wielu powodów. Po pierwsze, strategiczne położenie geograficzne w sercu Europy ułatwia dostęp do kluczowych rynków europejskich. To szczególnie ważne dla firm dążących do skrócenia łańcuchów dostaw i zwiększenia efektywności logistycznej. Polska oferuje również dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, w tym sieć autostrad, porty lotnicze i kolejowe, co zapewnia sprawną dystrybucję towarów. Ponadto, nasz kraj posiada relatywnie niskie koszty pracy przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów wykwalifikowania pracowników. Stanowi to atrakcyjną alternatywę dla firm szukających oszczędności, jednocześnie nierezygnujących z jakości.

 

Kolejnym aspektem, który przemawia na korzyść Polski jako destynacji dla nearshoringu, jest stabilne otoczenie gospodarcze i prawne, sprzyjające inwestycjom zagranicznym. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Gwarantuje to dostęp do jednolitego rynku i uproszczone procedury celne, a także stanowi gwarancję przestrzegania standardów europejskich. Wszystko to sprawia, że nasz kraj jest postrzegany jako stabilne i bezpieczne miejsce do prowadzenia biznesu. A to kluczowe dla firm pragnących zminimalizować ryzyko związane z relokacją produkcji.

 

kluczowe pojęcia związane z nearshoringiem

Kto na tym skorzysta?

Przewidywane korzyści z nearshoringu dla Polski i regionu są ogromne, szczególnie w sektorach motoryzacyjnym, przemysłowym, elektronicznym oraz dóbr konsumpcyjnych. Przenoszenie produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej sprzyja również rozwojowi sektora TSL. Dla branży logistycznej nearshoring oznacza nowe możliwości biznesowe, związane z obsługą dodatkowych łańcuchów dostaw i zarządzaniem złożonymi procesami logistycznymi. Firmy logistyczne mogą pozyskać nowych klientów i rozszerzyć zakres swoich usług. Przyczynia się to do ich rozwoju i zwiększenia udziału w rynku.

 

Nearshoring to trend, który zyskuje na popularności. Oferuje firmom szereg korzyści, od zwiększenia efektywności operacyjnej, przez poprawę kontroli jakości, po tworzenie nowych miejsc pracy w Europie. Polska, dzięki swoim atutom, odgrywa kluczową rolę w tym procesie, przyciągając inwestycje i wspierając rozwój lokalnej gospodarki.

Powrót do wszystkich artykułów