Zielone certyfikaty w branży TSL – EcoVadis

Wśród europejskich firm rośnie znaczenie obszaru CSR. Organizacje skupiają się na ekologii, ale też z dużą uwagą podchodzą do zagadnień związanych z ergonomią pracy czy aspektami społecznymi swojej działalności. Poszukują też podwykonawców, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotna. Jak potwierdzają ich kompetencje w tym zakresie? Jednym ze sposobów takiej oceny jest certyfikat EcoVadis.

 

Zrównoważony rozwój nie jest nową koncepcją, bo jego prawidła sformułowano w 1987 roku w jednym z dokumentów opublikowanych przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (WCED). Przedstawiciele komisji podkreślali konieczność utrzymania równowagi między ekonomicznymi, społecznymi, a środowiskowymi aspektami życia ludzkości. Można zatem uznać, że to ugruntowana już wiedza. Jednak biznes nadal bardzo często traktuje ten obszar jako nowinkę i ulotną modę. Tymczasem rozwijanie obszaru CSR jest realnym wymaganiem rynkowym.

 

Standard oceny obszaru CSR

Organizacjom rozwijającym sferę społecznej odpowiedzialności biznesu zależy na tym, by ich otoczenie biznesowe również budowało swoje CSR-owe kompetencje. Widać to szczególne dobrze u globalnych korporacji zajmujących się produkcją dóbr konsumenckich. Te firmy chcą pochwalić się przed swoimi klientami, że dbają o środowisko i o swoich pracowników. Takie organizacje chcą mieć pewność, że ich podwykonawcy mają podobne podejście. Jak się o tym upewniają?

 

Obszary działalności organizacji poddawane ocenie przez EcoVadis

Jedną z metod jest korzystanie z niezależnych firm ratingowych, takich jak EcoVadis. Jest to działająca globalnie firma zajmująca się oceną organizacji w zakresie czterech głównych dziedzin: środowiskowej, społecznej, etycznej oraz związanej z łańcuchem dostaw.

 

EcoVadis nie tylko przeprowadza oceny, ale również działa jako platforma, która umożliwia firmom dzielenie się informacjami dotyczącymi ich polityki CSR. To ułatwia współpracę i tworzy transparentne środowisko biznesowe. Organizacje mogą łatwo zweryfikować zaangażowanie potencjalnych partnerów w obszarach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju​​.

Jak wygląda ocena w ramach EcoVadis?

Ocena w ramach EcoVadis jest procesem kompleksowej oceny organizacji pod kątem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Proces ten opiera się na czterech głównych obszarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i związanym z łańcuchem dostaw.

 

Obszar środowiskowy

Obejmuje aspekty takie jak zarządzanie odpadami, zużycie wody i energii, emisja zanieczyszczeń, stosowanie substancji chemicznych oraz ochrona różnorodności biologicznej.

 

Obszar społeczny

Dotyczy kwestii związanych z szkoleniami, dyskryminacją, nękanie, różnorodnością, przestrzeganiem praw człowieka, bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), warunkami pracy oraz dialogiem społecznym.

 

Obszar etyczny

Skupia się na takich aspektach jak korupcja, łapówkarstwo, praktyki antykonkurencyjne oraz odpowiedzialne zarządzanie informacjami.

 

Łańcuch dostaw

Ocenie podlegają kwestie społeczne i środowiskowe związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

 

Ocena EcoVadis bierze pod uwagę łańcuch dostaw

Metodologia oceny EcoVadis

Metodologia oceny w EcoVadis opiera się na globalnie uznanych standardach i wytycznych, takich jak ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), norma ISO 26000 oraz inne międzynarodowe dokumenty. Firmy poddające się ocenie, dobrowolnie przekazują EcoVadis wymagane informacje. Każdy z wymienionych obszarów jest oceniany indywidualnie. Następnie przedstawiana jest ocena całościowa, wyrażona w skali od 0 do 100 punktów.

 

Dzięki ocenie EcoVadis firmy mogą nie tylko łatwiej identyfikować swoje mocne strony i obszary do poprawy w zakresie CSR. Mają też możliwość weryfikacji innych przedsiębiorstw, które również poddały się ocenie. To z kolei pozwala im lepiej dostosować strategie biznesowe i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku. Obecnie wiele dużych firm wymaga od swoich współpracowników poddania się ocenie w ramach EcoVadis. Dzięki temu nie muszą sami weryfikować czy np. magazyn u operatora logistycznego faktycznie jest „zielony”, a tabor jego pojazdów rzeczywiście spełnia wyśrubowane normy emisji spalin.

Certyfikat EcoVadis jako globalny standard?

Skala działania EcoVadis jest imponująca i globalna. Organizacja ta oceniła ponad 100 tysięcy firm w ponad 175 krajach. Świadczy to o jej szerokim zasięgu i znaczeniu w świecie biznesu. Firmy oceniane przez EcoVadis reprezentują ponad 200 różnych branż, co pokazuje wszechstronność i uniwersalność jej systemu oceny. To dowodzi, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju stała się integralną częścią strategii biznesowych firm na całym świecie.

Powrót do wszystkich artykułów