Jakie KPI są kluczowe w branży transportowej i logistycznej?

Na ogólnym poziomie usługi świadczone przez operatorów logistycznych czy firmy transportowe w zasadzie się nie różnią. Ich istota sprowadza się do składowania lub przewozu towarów. Jak zatem odróżnić, czy nasz partner z branży TSL stawia na jakość? Trzeba przyjrzeć się szczegółom, a pomagają w tym wskaźniki KPI w logistyce i transporcie.

 

Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicator – KPI) są kwantyfikowalnymi miarami, które pozwalają na monitorowanie i ocenę stopnia, w jakim organizacja realizuje strategiczne i operacyjne cele. Mają też za zadanie mierzyć wydajność procesów w ramach jakiegoś działania.

 

Zalety wskaźników KPI w logistyce i transporcie

Wskaźniki KPI w transporcie drogowym towarów

W ujęciu jakościowym transport drogowy towarów nie sprowadza się jedynie do przewozu ładunku z punktu A do punktu B. Dzięki KPI w transporcie powodzenie takiego procesu można ocenić na dość dużym poziomie szczegółowości.

 

Poszczególne jego składowe zależą od wymagań Klienta. Może życzyć sobie, by towar został podjęty o określonej porze (wskaźnik OTC). Albo by dostarczono go dokładnie na czas (wskaźnik OTD). Może chcieć by przez cały przejazd ładunek był śledzony za pomocą nadajnika GPS.

 

Przykładowe wskaźniki KPI w transporcie

 

Więc dla tego Klienta usługa będzie wysokiej jakości dopiero wtedy, gdy poza dowiezieniem ładunku na miejsce, przewoźnik spełni jeszcze te dodatkowe oczekiwania. Jeśli kierowca spóźni się z odbiorem towaru, a następnie z dostawą oraz jeśli przewóz nie będzie monitorowany systemem GPS, wskaźniki KPI dla danej firmy transportowej spadną. I taka usługa nie będzie spełniała wymaganych norm jakości. Nawet jeśli, że ciężarówka z towarem w ostatecznym rozrachunku trafi na miejsce.

 

KPI w logistyce magazynowej – jakie parametry mierzą klienci operatorów logistycznych?

Wskaźniki KPI są również istotne w obszarze logistyki magazynowej. Co ciekawe, część parametrów istotnych dla Klientów logistycznych nierozerwalnie wiąże się z obszarem transportu towarów. Dobrym przykładem takiego KPI jest OTIF (On Time In Full). To jeden z najważniejszych wskaźników wydajności w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Ten wskaźnik mierzy jednocześnie terminowość dostaw oraz ich kompletność. Wysoki poziom OTIF świadczy o efektywności procesów logistycznych i magazynowych firmy. Oznacza to, że firma ma dobrze zarządzany łańcuch dostaw, skuteczne procesy planowania i realizacji zamówień, a także sprawne zarządzanie zapasami.

 

KPI w logistyce pomagają ocenić efektywność łancucha dostaw

 

Dla Klientów operatorów logistycznych ważnym wskaźnikiem jest również efektywność przyjęcia towaru. Mierzy on skuteczność i szybkość procesu przyjmowania towarów do magazynu. Jest to kluczowy element w zarządzaniu obiektem logistycznym, który ma bezpośredni wpływ na cały łańcuch dostaw. Wskaźnik ten obejmuje różne aspekty, takie jak czas potrzebny na rozładunek, sprawdzenie towarów pod kątem jakości i ilości, a także ich odpowiednie umieszczenie w magazynie oraz wprowadzenie do systemu WMS.

 

Przykładowe wskaźniki KPI w logistyce magazynowej

 

Jest to kluczowe dla Klientów, którzy mają bardzo napięte procesy logistyczne. W tym wskaźniku chodzi o to, żeby towar przyjęty przez magazyn był możliwie jak najszybciej gotowy do wydania. Klient może chcieć wysłać go dalej nawet tego samego dnia. W tym kontekście KPI mierzy się na podstawie tego, ile czasu pracownicy magazynu potrzebują, by przyjęty towar był gotowy do dalszej wysyłki. W kontekście magazynowych KPI warto również zwrócić wagę na zgodność zapasu (stock accuracy). Dotyczy tego czy magazyn faktycznie posiada tyle towaru, ile wykazuje w systemie.

Powrót do wszystkich artykułów