Logistyka kontraktowa tańsza niż własny magazyn? – koszty utrzymania

Budowa własnego magazynu może wydawać się sposobem na optymalizację kosztów związanych z logistyką. Zwykle okazuje się jednak, że zalety tego rozwiązania są niewspółmierne do wad, a koszty przerastają pozorne oszczędności. Jednocześnie pojawia się więc takie pojęcie jak logistyka kontraktowa. Czym ona jest i jakie ma zalety?

Niezaprzeczalnie wynajem powierzchni magazynowej jest kosztem dla firmy, której procesy produkcyjne czy dystrybucyjne wymagają korzystania z usług operatorów logistycznych. Jednakże są one jedynie kroplą w morzu wydatków związanych z obsługą własnego magazynu.

Należałoby zacząć od uświadomienia sobie ogromu kosztów związanych z samym wybudowaniem magazynu. Zaczynając od kupna działki, przechodząc przez budowę i wszelkie wydatki z nią związane, na wyposażeniu w sprzęt logistyczny kończąc. Każdy z etapów pochłania nie tylko środki finansowe, ale również czas. A trzeba wspomnieć jeszcze o kosztach związanych z rekrutacją pracowników, administracją, wszystkimi koniecznymi atestami i inspekcjami oraz ewentualnym marketingiem.

Budowa własnego magazynu, kosztuje sporo, ale o wiele więcej funduszy pochłania jego utrzymanie.

Co składa się na koszt utrzymania magazynu?

Koszty magazynowania w logistyce to m.in.:

Amortyzacja:

  • utrzymanie budynku,
  • utrzymanie infrastruktury i urządzeń,
  • utrzymanie sprzętu magazynowego (wózki).

Podatki i opłaty:

  • ubezpieczenie,
  • podatek od nieruchomości,
  • przeglądy pożarnicze.

Koszty zdarzeń nadzwyczajnych:

  • wypadki,
  • uszkodzenia towaru.

Zużycie materiałów i energii.

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników.

Własny magazyn – rosnące koszty stałe

Suma wydatków wypisanych na powyższej liście przekłada się na koszt stały, który przedsiębiorstwo, decydujące się na własny magazyn, musi ponosić każdego miesiąca. Stałość omawianego kosztu rozumieć należy jednak raczej jako jego nieuchronność, niż niezmienność, ponieważ większość wymienionych wartości z biegiem czasu rośnie.

Wystarczy wskazać dwa przykładowe czynniki: energia elektryczna i wynagrodzenia pracowników. Ten pierwszy – w prognozach długoterminowych – dla przedsiębiorstw ma rosnąć wykładniczo, ten drugi – bazując na wiedzy dotyczącej aktualnej polityki społecznej państwa – również będzie stopniowo wzrastał razem z wartością najniższego wynagrodzenia.

Obniż koszty logistyki magazynowej. Współpracuj z doświadczonym operatorem – skontaktuj się z nami. Magazyn Rzeszów.

Logistyka kontraktowa firmy
Pozostając w temacie kosztów utrzymania własnego magazynu, należy zauważyć, że na ich wysokość nie ma wpływu aktualny stopień wypełnienia dostępnej powierzchni. Przedsiębiorca, który postanowił prowadzić własny magazyn ponosi wszystkie koszty, niezależnie od tego, czy budynek jest wypełniony towarem po brzegi, czy stoi pusty.

Z jego perspektywy wydatek za przechowanie 2000 palet będzie dokładnie taki sam, jak ten, który poniesie magazynując ich 10 lub utrzymując pustą przestrzeń, co automatycznie staje się znaczącą stratą dla firmy.

Zlecenie usług logistycznych operatorowi zewnętrznemu można rozpatrywać jako redukcję kosztów przedsiębiorstwa.

Logistyka kontraktowa – definicja i koszty

W tym samym momencie pojawia się pojęcie takie jak logistyka kontraktowa. Co to jest oraz co oznacza dla przedsiębiorcy? To przekazanie obsługi procesów logistycznych operatorowi zewnętrznemu, oferującemu elastyczny model współpracy, pozwala na realne obniżenie kosztów magazynowania towarów, względem wydatków wynikających z obsługi własnego magazynu.

Przede wszystkim współpraca z operatorem logistycznym daje przedsiębiorcy możliwość ustalenia warunków realizacji usługi i zakontraktowanie ich na dogodny dla obu stron okres. Sprawia to, że ewentualne wzrosty wydatków stałych obsługi magazynu ponosi operator logistyczny, a nie jego klient, którego koszty wynikają z wynegocjowanych przy rozpoczęciu współpracy stawek.

Logistyka kontraktowa - co to jest

Wynajem powierzchni magazynowej pozwala również na proporcjonalne naliczanie kosztów usługi, uzależnione od rzeczywistego wolumenu przechowywanych towarów. Tym samym, w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na wykorzystanie przestrzeni magazynowej, klient operatora logistycznego nie ponosi niepotrzebnych kosztów, co jest realną oszczędnością.

Jeśli u klienta zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową spadnie okresowo do zera, przestaje ponosić koszty z tego tytułu, bo takie rozwiązanie wykorzystywane jest w podstawowym modelu współpracy. W zestawieniu z koniecznością regulowania pełnych kosztów obsługi własnego magazynu, niezależnie od sytuacji, logistyka kontraktowa wydaje się racjonalnym rozwiązaniem.

Ewentualne wzrosty wydatków stałych obsługi magazynu ponosi operator logistyczny, a nie jego klient.

Zaznaczyć należy jednak, że warunki operacyjne wynikają z przyjętego przez klienta modelu współpracy. Rzetelni operatorzy logistyczni dostosowują go do indywidualnych potrzeb klienta, kreując spersonalizowane rozwiązania i optymalizacje. Więcej na temat modeli współpracy z operatorem logistycznym już wkrótce.

Powrót do wszystkich artykułów