Ograniczenia tonażowe. Co trzeba wiedzieć?

Przeciążona ciężarówka nie jest jedynie kłopotem kierowcy i przewoźnika. Zbyt duży nacisk osi na nawierzchnię lub przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu może również skutecznie dokuczyć klientowi firmy transportowej. Dowiedzmy się więc więcej o tym, czym jest ograniczenie tonażowe.

Ograniczenia tonażowe oraz limity nacisku osi wynikają głównie z konieczności dbania o dobry stan dróg, ale nie bez znaczenia są również kwestie bezpieczeństwa w ruchu. Zbyt duża waga towaru nie tylko wydłuża drogę hamowania, ale także pogarsza sterowność pojazdu, dlatego służby kontrolne w całej Europie skrupulatnie podchodzą do sprawdzania obciążenia ciężarówek, a za wykroczenia wszczynają postępowanie administracyjne i nakładają kosztowne kary.

Ograniczenia tonażowe

Przykrymi konsekwencjami finansowymi przekroczenia ograniczeń tonażowych obciążany jest najczęściej przewoźnik i jego kierowca, choć za sam załadunek odpowiedzialne są inne podmioty. Jednak kara administracyjna to nie wszystko, bo kierowcy przeładowanych ciężarówek otrzymują najczęściej zakaz dalszej jazdy do momentu przeładowania przeciążonej naczepy, a to skutkuje już wydłużeniem czasu tranzytu i opóźnieniami.

Przeciążenie pod kontrolą

Zbyt duży nacisk osi oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej wynikają z błędów przy załadunku, oraz z nieprawidłowego rozmieszczenia towaru w przestrzeni ładunkowej. Choć zgodnie z przepisami za czynności ładunkowe odpowiada nadawca lub załadowca, to bardzo często konsekwencje w tym zakresie ponosi przewoźnik oraz siłą rzeczy jego klient.

Transport drogowy towarów z Omega Pilzno? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc w jego realizacji.

Z uwagi na to zarówno kierowcy, jak i spedytorzy w odpowiedzialnych przedsiębiorstwach transportowych są odpowiednio przeszkoleni w zakresie rozmieszczenia ładunku oraz przepisów związanych z ograniczeniami tonażowymi na drogach. W wielu przypadkach, choć niestety nie zawsze, pozwala to na łatwiejszą kontrolę obciążenia, co umożliwia unikanie niepotrzebnych kar administracyjnych oraz opóźnień.

Ograniczenia tonażowe na polskich drogach

Ograniczenia tonażowe na drogach

Parametry pojazdów ciężarowych dopuszczonych do ruchu drogowego w Polsce wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Pośród szeregu różnych wskaźników dotyczących pojazdów ciężarowych przepisy regulują ich gabaryty, DMC oraz stopień nacisku na oś.

Maksymalna masa całkowita – rozumie się przez to największą masę pojazdu obciążonego określoną w zależności od jego konstrukcji przez producenta;

Obecnie funkcjonują dodatkowe ograniczenia tonażowe obowiązujące na wybranych odcinkach polskich dróg, skutkujące zakazem poruszania się dla pojazdów ciężarowych powyżej 8 lub 10 ton nacisku osi napędowej. Aby jeździć po takich drogach, przewoźnik musi starać się o dodatkowe pozwolenia, co znacznie zwiększa zakres koniecznych formalności. Za poruszanie się po drodze bez odpowiedniego zezwolenia grozi kara do 15 tys. złotych. Przepisy te okazały się jednak niezgodne z regulacjami Unii Europejskiej i w najbliższym czasie mają ulec zmianie.

Maksymalny nacisk osi – rozumie się przez to największy nacisk kół na podłoże danej osi pojazdu obciążonego, określony przez producenta w zależności od konstrukcji pojazdu oraz konstrukcji tej osi;

Ograniczenia tonażowe na drogach w krajach Europy

Choć polskie przepisy pozwalają na nałożenie wysokich kar na przewoźników za przeciążenie pojazdów ciężarowych, to w innych krajach europejskich dotkliwość sankcji może być jeszcze większa. Najbardziej skrajnym przykładem jest Belgia, w której za przekroczenie DMC o ponad 3 tony grozi kara do 75 tys. € lub 8 dni pozbawienia wolności dla osoby kierującej pojazdem.

Jednak część krajów Unii Europejskiej ma o wiele bardziej tolerancyjne przepisy związane z przeciążeniami pojazdów ciężarowych. Dobrym przykładem są Niemcy, gdzie kwota mandatu za przeciążenie dużego zespołu pojazdów (LKW) wynosi maksymalnie 425 €. Dodatkowo Niemcy tolerują przeciążenie pojazdu do 800 kg, które pozostaje bez jakichkolwiek sankcji. Podobnie pobłażliwe przepisy funkcjonują w Austrii, w której przekroczenie limitu o 2% skutkuje jedynie upomnieniem, a maksymalny wymiar mandatu to w przeliczeniu około 1000 złotych. W Holandii podobne limity wynoszą 10% dla przekroczenia DMC oraz 5% przy przekroczeniu dopuszczalnego nacisku osi.

Powrót do wszystkich artykułów