Podwyżka niemieckiego myta. O ile wzrosną stawki w transporcie?

Wzrost cen opłat drogowych w Niemczech, który zaplanowano na grudzień 2023 roku, stał się jednym z najistotniejszych tematów dla branży transportowej. Podwyżki dla większości pojazdów ciężarowych będą sięgały 86%, a związane są z nowymi regulacjami Unii Europejskiej. Już niebawem myto podrożeje również w Austrii. Jedno jest pewne, tanio już było!

 

Z punktu widzenia polskiej branży transportowej Niemcy są bardzo ważnym krajem tranzytowym i oknem na resztę Europy Zachodniej. Nie dziwi zatem, że znaczące podwyżki cen opłat drogowych wywierają presję na cały sektor transportu. Podwyżki oznaczają nie tylko znaczące zwiększenie kosztów dla przewoźników. Z pewnością będą miały też wpływ na cały łańcuch dostaw i ceny dla konsumentów, co skłania do refleksji nad przyszłością i strategiami w branży transportowej.

 

Podwyżka niemieckiego myta

Dyrektywa UE jako katalizator zmian w systemie opłat drogowych

Wzrost cen myta w Niemczech, jest bezpośrednim wynikiem nowych regulacji Unii Europejskiej, zawartych w dyrektywie UE 2022/362. Stanowi ona odpowiedź na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska i dekarbonizacją transportu.

 

Kluczowym elementem nowych regulacji jest wprowadzenie klas emisji CO2, które mają decydować o wysokości opłat drogowych. W ramach zaktualizowanych przepisów, pojazdy dzieli się na pięć kategorii, w zależności od poziomu emisji dwutlenku węgla. Ciężarówki emitujące mniej dwutlenku węgla będą płacić niższe opłaty, co ma zachęcać przedsiębiorstwa do inwestycji w bardziej ekologiczne floty.

Myto niemcy grudzień 2023 uzależnione od klas emisji spalin

 

Przyjęcie nowych przepisów jest ważnym krokiem w kierunku realizacji ambitnych celów ekologicznych Unii Europejskiej. Uzależnienie wysokości stawki od emisji CO2 w Niemczech odzwierciedla te zmiany i jest zapowiedzią podobnych regulacji w pozostałych krajach UE. Kto jednak zapłaci za ten ekologiczny przewrót w naliczaniu stawki myta?

Podwyżka niemieckiego myta a konsekwencje dla kosztów transportu drogowego

Wprowadzenie wyższych stawek opłat drogowych w Niemczech będzie miało istotny wpływ na całą branżę transportową. Pierwszym i najbardziej bezpośrednim efektem będzie wzrost kosztów przewozu towarów przez Niemcy. Ponieważ Niemcy są kluczowym węzłem logistycznym w Europie, wyższe opłaty drogowe mogą wpłynąć na koszty transportu na szerszą skalę, dotykając nie tylko niemieckich, ale również międzynarodowych przewoźników wykorzystujących niemieckie autostrady i drogi federalne.

 

O ile wzrośnie myto w Niemczech: przykład 1

Aby zobrazować wpływ zmian w cenach opłat drogowych, warto przyjrzeć się konkretnemu przykładowi: trasie z Pilzna do Antwerpii. Przed wprowadzeniem nowych stawek całkowity koszt myta za przejazd ciężarówki na tej trasie, uwzględniający opłaty drogowe we wszystkich krajach po drodze, wynosił około 195 euro w jednym kierunku. Jednak po grudniowych zmianach, koszt ten wzrośnie do 308 euro. Różnica wynosząca 113 euro jest bezpośrednim skutkiem podwyżek cen myta w Niemczech. A biorąc pod uwagę niskie marże, jakie funkcjonują w transporcie, ta podwyżka może pochłonąć cały zysk przewoźnika.

 

O ile wzrośnie myto w Niemczech: przykład 2

Warto rozpatrzyć inną przykładową trasę. Aktualnie koszt opłat drogowych na trasie z Pilzna do Madrytu wynosi 478 euro. Po podwyżkach myta w Niemczech, opłaty za przejazd tą samą trasą wzrosną do 605 euro, co oznacza skok ceny o 127 euro. Jest to dodatkowy koszt związany wyłącznie z mytem. Na tym kierunku istnieją jednak alternatywne trasy, omijające Niemcy.

 

Można rozważyć trasę przez Austrię i północne Włochy. Na tym szlaku opłaty drogowe wynoszą około 550 euro, czyli o 55 euro mniej niż na trasie pierwotnej przez Niemcy. Warto jednak zauważyć, że alternatywna trasa jest o 100 km dłuższa i przebiega przez obszary o bardziej zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, co zwykle wiąże się z większym zużyciem paliwa, szczególnie na górzystych odcinkach. Oznacza to, że zwiększone zużycie paliwa może zniwelować oszczędności na opłatach drogowych.

 

O ile wzrośnie myto w Niemczech: przykład 3

To nie koniec zmian i podwyżek!

Z uwagi na to, że rosnące ceny myta wynikają z unijnej dyrektywy (UE) 2022/362, ich wprowadzenie wiąże się z udziałem większej liczby krajów Wspólnoty. Przepisy mają wejść w życie do 24 marca 2024 roku, a dyrektywa obejmuje wszystkie kraje UE. Niemcy po prostu wprowadzili jej założenia jako pierwsi od grudnia 2023 roku. W kolejce stają już inne kraje, takie jak Austria (styczeń 2024) czy Republika Czeska (marzec 2024). Jednak szczegółów dotyczących planów dotyczących podwyżek myta w pozostałych krajach wspólnoty, w tym Polski, nie znamy.

Powrót do wszystkich artykułów