Czym zajmuje się logistyk? Odpowiedź nie jest prosta

Czym zajmuje się logistyk i jak wygląda jego praca?

Zdaniem wielu branża TSL jest dla pasjonatów, a praca w logistyce może dostarczyć ogromnych pokładów satysfakcji. Kandydat musi jednak zastanowić się, co tak naprawdę chce robić, bo pod hasłem „logistyka” kryje się nawet kilkanaście różnych zawodów.

Choć transport kojarzy się głównie z pracą kierowców, to bez pracowników biurowych ciężarówki nie miałyby po co wyjeżdżać z bazy. Ktoś musi pozyskać zlecenia na przewóz towarów. Ktoś inny ma za zadanie ułożyć je w zgrabny proces transportowy. Jeszcze ktoś inny odpowiada za kontakt z klientem i zorientowanie się w jego potrzebach. A to tylko kilka przykładów zadań, które musi wykonywać „biuro” firmy transportowej.

Praca w logistyce – SPEDYTOR pozyskuje nowe zlecenia transportowe

Duże firmy transportowe mają różne podejścia do organizacji pracy biura, ale co do zasady do wykonania zawsze jest podobny wachlarz zadań. Zawód spedytora chyba najbardziej kojarzy się z biurową stroną transportu. W Omedze Pilzno osoba zajmująca to stanowisko odpowiada za pozyskiwanie zleceń transportowych. Bazuje na giełdzie albo własnych kontaktach i doświadczeniu.

CO JEST WAŻNE W PRACY SPEDYTORA? Komunikatywność oraz umiejętności negocjacyjne, ponieważ zlecenia transportowe muszą wykazywać rentowność. Do zadań spedytora należy również ustalenie warunków wykonywania przewozu z uwzględnieniem jego specyficznych wymagań. Pracownik zajmujący to stanowisku musi zatem umieć odróżnić „firanę” od chłodni oraz zdawać sobie sprawę z prawideł rządzących transportem. Spedytor pracuje w ścisłej współpracy z planistami oraz dyspozytorami.

Praca w logistyce – PLANISTA układa zlecenia w zgrabne procesy transportowe

Planista układa zlecenia na przewozy towarów w rentowny oraz logiczny proces transportowy. Współpracuje ściśle ze spedytorami oraz pracownikami BOK, od których otrzymuje „puzzle” do swojej układanki. Podobieństwo jego pracy do układania puzzli polega na tym, że planista musi idealnie dopasować do siebie zlecenia, by transport przebiegał bez opóźnień i w optymalny sposób, ale także w wyznaczonym przez klienta wolumenie. Układając plan przewozów musi brać pod uwagę korytarze transportowe, koszty opłat drogowych, daty i godziny operacji przeładunkowych, kubaturę oraz stawkę zlecenia.

CO JEST WAŻNE W PRACY PLANISTY? To stanowisko dla osób, które znają dobrze branżę TSL i ją rozumieją, więc bez większego doświadczenia byłoby trudno pracować w tym charakterze. Planista musi umieć myśleć analitycznie. Jednym z jego ważnych zadań jest układanie zleceń w taki sposób, by minimalizować ilość przejazdów na pusto.

Pracownik Biura Obsługi Klienta – dba o relacje i zlecenia stałe

Podobnie jak w innych branżach praca w BOK polega na utrzymywaniu dobrych relacji z klientem oraz rozwiązywaniu jego problemów. W branży TSL dochodzi jednak charakterystyka transportowa oraz magazynowa, która bardzo często wiąże się z międzynarodowym zasięgiem firmy. Sprawia to, że jedną z najważniejszych kompetencji pracowników biura obsługi klienta są języki obce. Pracownik BOK dostarcza planiście zleceń stałych, które wynikają z długoterminowych umów z klientami firmy.

CO JEST WAŻNE W PRACY BOK? Znajomość języka angielskiego to podstawa, ale również niemiecki czy hiszpański mogą okazać się bardzo przydatne w bezpośrednim kontakcie z klientami. Bardzo ważne są również zdolności interpersonalne, które ułatwiają utrzymanie dobrych relacji z przedstawicielami klienta.

Kontakt z kierowcami – DYSPOZYTOR egzekwuje plan transportowy

Do zadań dyspozytora należy realizacja określonych planów transportowych oraz kontakt z kierowcami. To właśnie pracownicy na tym stanowisku dbają o to, by wszystkie założenia „biura” zostały właściwie wykonane w praktyce. Dyspozytor przekazuje kierowcy komplet informacji dotyczących określonego przewozu oraz pomaga mu w ew. trudnościach, które mogłyby wyniknąć w trakcie jego wykonywania. W tym miejscu należy dodać, że branża transportowa jest nieprzewidywalna i wiele perturbacji może utrudniać osiągnięcie celu, którym zwykle jest terminowe dostarczenie ładunku w określone miejsce. Dyspozytor musi więc umieć opanować sytuację i wspomóc kierowcę w wykonywaniu jego zadań.

CO JEST WAŻNE W PRACY DYSPOZYTORA? Tu wymagane są wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność, empatia no i pełne zrozumienie branży.

*

Choć logistyka wywodzi się ze sztuki wojennej, to obecnie kojarzy się raczej z planowaniem produkcji, transportu czy składowania towarów. Studia na tym kierunku są obecnie bardzo popularne i studenci często wybierają je ze względu na relatywnie dużą dostępność ofert pracy oraz możliwość awansu i rozwoju zawodowego. Jednak nie wszystkie biurowe zajęcia, które ma do zaoferowania branża TSL wymagają kierunkowych studiów. Czasem liczą się inne – ściśle określone kompetencje.

Powrót do wszystkich artykułów