Nowe przepisy kabotażowe i ograniczone powroty – zmiany od 21 lutego

Kolejna paczka zmian wprowadzanych przez Pakiet Mobilności ma potencjał, by ograniczyć konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej. Dodatkowo może negatywnie wpłynąć na odsetek pustych przebiegów w transporcie w ramach Wspólnoty i zwiększyć emisję gazów cieplarnianych. Czy negatywny scenariusz się urzeczywistni?

  • Wchodzi 4-dniowy zakaz ponownego kabotażu. Zmiany uszczelniają dotychczasowe ograniczenia w tym obszarze.
  • Raz na 8 tygodni pojazdy ciężarowe wykonujące transport międzynarodowy, muszą wracać do kraju, gdzie zlokalizowana jest siedziba firmy.
  • Za nierespektowanie nowych przepisów grozi utrata dobrej reputacji przewoźnika drogowego.

Zmiany w kabotażu 2022 – nowe limity

Nie można już prowadzić transportów kabotażowych tym samym pojazdem w tym samym kraju Unii Europejskiej przez 4 okresy kalendarzowe (00:00-24:00) od zakończenia poprzedniego przewozu kabotażowego. To nowy przepis kabotażowy, który wszedł w życie 21 lutego.

nowe zasady kabotażu

W każdym z tych przypadków nie można – zgodnie z nowymi przepisami kabotażowymi – prowadzić kabotażu przez czterodniowy „okres zamrożenia” ang. cooling off period. Bulwersujące dla wielu przedstawicieli branży jest to, że – podobnie jak w wielu innych obszarach funkcjonowania transportu w UE – obowiązek udowodnienia prowadzenia kabotażu zgodnie z przepisami, spoczywa na przewoźniku. Kierowca musi więc dysponować pełną dokumentacją dotyczącą poprzedniego transportu kabotażowego oraz wszystkich innych przewozów, by okazać je organom kontrolnym. Musi też potrafić udowodnić, jakie przewozy wykonywał cztery dni przed wjazdem do danego kraju. Dokumentację można jednak okazywać w formie elektronicznej oraz po telefonicznym kontakcie i konsultacji z osobą odpowiedzialną za transport w firmie, co jest pewnym kołem ratunkowym. To bardzo ważne, gdyż za uchybienia w obszarze przewozów kabotażowych firma może utracić dobrą reputację.

Obowiązkowy powrót pojazdu

Nowe zmiany w kabotażu 2022 oznaczają, że każdy przewoźnik musi organizować transport międzynarodowy w taki sposób, by każdy z jego pojazdów ciężarowych miał możliwość powrotu do bazy eksploatacyjnej firmy przynajmniej raz na 8 tygodni. Naliczanie wspomnianego okresu rozpoczyna się od momentu opuszczenia siedziby lub jednej z siedzib przewoźnika.

nowe przepisy kabotażowe

Przepisy nie wskazują jak długo ma trwać „pobyt” pojazdu w bazie przedsiębiorstwa. Wynika z tego, że wjazd i wyjazd może odbyć się nawet tego samego dnia. Musi być jednak zarejestrowany odpowiednimi wpisami w tachografie. Tydzień w rozumieniu przepisów o czasie pracy oznacza okres od 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę.

Niektórzy eksperci przekonują, że nowa zasada kabotażu zwiększy podaż usług transportu towarów z zachodu Europy na jej wschód, przy jednoczesnym zachowaniu popytu na obecnym poziomie. Może to mieć różnorodne konsekwencje. Wymienia się wśród nich wzrost ogólnego wskaźnika pustych przebiegów, bo wielu przewoźników wykonujących kabotaż i cross-trade w krajach zachodu Europy, może mieć trudności ze zorganizowaniem ładunków na obowiązkowy powrót do bazy. Więcej przejazdów z pustą naczepą oznacza wzrost emisji generowanej przez transport drogowy. Sytuacja może również wpłynąć na ceny frachtów w kierunku wschodu Europy. Realistyczną ocenę wpływu nowych przepisów na transport będzie można jednak poczynić dopiero po upłynięciu kilku miesięcy od ich wprowadzenia w życie.

Kabotaż: nowe przepisy i kary finansowe za niestosowanie się do regulacji

Uchylanie się od stosowania nowych przepisów kabotażowych wprowadzonych przez pakiet mobilności wiąże się z groźbą utraty dobrej reputacji oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dodatkowo ustalono również kary finansowe. W przypadku obowiązku powrotu pojazdów do bazy w Polsce, organy kontrolne mogą nałożyć na przedsiębiorcę nawet 2000 złotych kary administracyjnej. Nie jest jednak doprecyzowane, co w sytuacji, gdy pojazd nie wróci na czas do bazy operacyjnej np. z powodu awarii.

*

Kolejne zmiany związane z Pakietem Mobilności będą dotyczyły firm prowadzących transport z wykorzystaniem pojazdów od 2,5 tony DMC. Następna paczka przepisów wchodzi w życie w maju tego roku.

 

Chcesz być na bieżąco? Sprawdź nasz artykuł omawiający pakiet mobilności i zmiany, które weszły w życie 2 lutego.

Powrót do wszystkich artykułów