SQAS – ponadprzeciętne wyniki Omegi Pilzno

Bezpieczeństwo, jakość oraz środowisko – branża transportowa odmienia te hasła przez wszystkie przypadki. Bez empirycznego wdrożenia ich w struktury organizacji, stają się one jednak tylko pustymi sloganami. Potwierdzeniem ich rzeczywistej obecności w firmie może być wysoka ocena SQAS. Ten egzamin zdaliśmy celująco.
 
Ocena SQAS Omega Pilzno

Co to jest SQAS?

SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) jest narzędziem, które umożliwia obiektywną i niezależną ocenę systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem oraz środowiskiem w przedsiębiorstwie. Powołane do życia w połowie lat 90. przez Europejską Izbę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) ma promować wdrożenie szeregu procedur i standardów działań w firmach współpracujących z branżą chemiczną – takich jak np. przedsiębiorstwa transportowe.
 

Działalność firm z wysoką oceną SQAS cechuje się efektywnością ekonomiczną, społeczną odpowiedzialnością oraz pozytywnym wpływem na środowisko naturalne.

 
Powodem powstania systemu oceny SQAS była konieczność zapewnienia odpowiedzialnej wymiany produktów i półproduktów chemicznych na wszystkich etapach procesu logistycznego. Cel ten osiągnięto dzięki utworzeniu metody szczegółowej ewaluacji standardów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w przedsiębiorstwach, które przewożą materiały niebezpieczne określonego rodzaju.
 

Standardy SQAS są uzupełnieniem i dodatkowym rozwinięciem restrykcyjnych norm określonych przez umowę ADR.

 
Ocena jest wynikiem pracy niezależnych biegłych, a jej zwieńczenie stanowi raport, który jest ogólnie dostępnym dokumentem potwierdzającym rzetelność procedur stosowanych w firmie poddanej badaniu. Dodatkowo przedsiębiorstwo zostaje wpisane na listę „SQAS Assessed Companies”. Dla firm branży chemicznej zrzeszonych w CEFIC ocena przewoźnika jest często jednym z najważniejszych kryteriów podjęcia współpracy.
 
Ocena SQAS Omega Pilzno a średnia europejska

Bezpieczeństwo mamy we krwi

Ogólna ocena Omegi Pilzno w standardzie SQAS plasuje się na poziomie 87%, co jest znacznie powyżej średniej ewaluacji firm w Europie (77%). Choć określa ona standard bezpieczeństwa i jakość usług w kontekście transportu określonych rodzajów materiałów niebezpiecznych (produkty chemiczne), to stanowi ona cezurę dla prowadzonych przez nas przewozów w ogólnym ujęciu. Dzieje się tak ponieważ standardy wdrażane w ramach SQAS rezonują z pozostałymi obszarami transportu w przedsiębiorstwie, co winduje normy oraz jakość usług również w innych działach Omegi Pilzno.
 
Ważnym wskaźnikiem jest dla nas wysoka nota (86%) w programie Behavior Based Safety (BBS). Jego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa transportu poprzez kształtowanie odpowiedzialnych zachowań wśród kierowców. Wykorzystujemy w tym celu własne szkolenia, odpowiednią komunikację, autorskie materiały dydaktyczne oraz monitorowanie procesu wdrażania wytycznych. W głównej mierze dotyczy umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdu, umiejętnego prowadzenia operacji przeładunkowych oraz mycia jednostki transportowej wykorzystywanej do przewozów chemikaliów. Nasze wewnętrzne działania w tym obszarze są uzupełnieniem szkoleń (kurs ADR) wymaganych przez przepisy.
 
Nie bez znaczenia jest również nowoczesny tabor ekologicznych ciągników siodłowych oraz naczep, a w szczególności cystern, które stosujemy do przewozów materiałów będących w obszarze zainteresowania SQAS. Odpowiednio wyposażone, nowe i w pełni sprawne pojazdy w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa procesów transportowych, a w szczególności przewozu materiałów niebezpiecznych.
 

SQAS to przede wszystkim gwarancja spełnienia międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.

 
Dzięki SQAS przedsiębiorstwa z branży chemicznej mogą pozyskać rzetelną, informację dotyczącą standardów w firmach usługowych, z którymi współpracują. System ma jednak o wiele więcej zalet. Dzięki zwiększaniu standardów bezpieczeństwa firmy mogące poszczycić się wysoką oceną SQAS przyczyniają się do minimalizacji liczby wypadków drogowych. Sam jednorodny system oceny sprawia, że poprawia się konkurencyjność przedsiębiorstw transportowych, co sprzyja obniżeniu kosztów przewozów.

Powrót do wszystkich artykułów