SKONTAKTUJ SIĘ +48 573 336 900

Magazyny

Integracja z WMS
31 października 2022 Magazyny Omega Pilzno

Integracja z WMS – jak to wykorzystać?

Przepływ danych w logistyce jest tak samo ważny, jak fizyczne przemieszczanie towarów w przestrzeni. Nawet gdy ładunek trafi już do magazynu, generuje masę istotnych informacji, które mogą posłużyć do optymalizacji procesów. Zarówno po stronie obiektu logistycznego, jak i jego klientów. Dlatego i...

cross docking w logistyce
14 września 2022 Magazyny Omega Pilzno

Cross-docking w logistyce. Jak go wykorzystać?

Rozwiązania logistyczne są najskuteczniejsze wtedy, gdy możliwie najskuteczniej odzwierciedlają potrzeby związane z transportem czy składowaniem towarów. Cross-docking jest odpowiedzią na bardzo specyficzny zestaw wymagań. Dobrze wdrożony potrafi znacząco skrócić łańcuch dostaw. Ale jest też pewi...

20 lipca 2022 Magazyny Omega Pilzno

Wózki widłowe w magazynie – 5 najważniejszych cech

Dostosowane do specyfiki pracy magazynu wózki widłowe, pomagają oszczędzać czas operatorowi logistycznemu. Przekłada się to na optymalizację kosztów oraz ceny usług. Magazyn to skomplikowany układ naczyń połączonych, w którym nawet najmniejszy element może mieć głębokie znaczenie. Od posadzki, pr...

Co to jest centrum logistyczne?
29 czerwca 2022 Magazyny Omega Pilzno

Co to jest centrum logistyczne i jaka jest jego rola?

Rola centrów logistycznych w międzynarodowym łańcuchu dostaw jest kluczowa. To węzły skupiające infrastrukturę magazynową oraz usługi transportowe i celne. Pozwalają na sprawny przepływ towarów. Z tego tekstu dowiesz się m.in. jak działa centrum logistyczne i czym się zajmuje. Jeśli chcesz roz...

przewagi outsourcingu
14 czerwca 2022 Magazyny Omega Pilzno

5 przewag outsourcingu logistyki i tylko 1 ryzyko. Nie warto się go bać!

Choć trend na outsourcing transportu i magazynowania stale rośnie, nadal są na rynku firmy, których właściciele mają rezerwę do przekazywania procesów logistycznych zewnętrznemu operatorowi. Czy mają rację? Dedykowane działy logistyki i transportu, które w ramach struktur firmy z innej branży ...

Minimalizacja ryzyka w łańcuchu dostaw
27 maja 2022 Magazyny Omega Pilzno

4 podstawowe metody ograniczenia ryzyka w łańcuchu dostaw

Globalna sieć zależności współczesnych łańcuchów dostaw jest niezwykle skomplikowanym układem naczyń połączonych. Prawdopodobieństwo naruszenia któregoś z ogniw jest zwykle duże. Umiejętne zarządzanie ryzykiem, szczególnie w czasach pandemii i trwającej wojny w Ukrainie, jest zatem kluczową kompe...

skład celny
17 maja 2022 Magazyny Omega Pilzno

Miejsce uznane a skład celny – jak je wykorzystać?

Składowanie towarów pod zamknięciem celnym podlega określonym procedurom. W zależności od potrzeb importera istotny jest dobór odpowiedniej metody magazynowania. Zaczynając przygodę z importem dóbr pochodzących spoza Unii Europejskiej musimy rozeznać zagadnienia związane z cłem i wprowadzaniem...

składowanie blokowe a rzędowe różnice
5 maja 2022 Magazyny Omega Pilzno

Składowanie blokowe i rzędowe – 3 najważniejsze różnice

Wybór konkretnego podejścia do składowania towarów w obiekcie logistycznym nie jest dziełem przypadku. Metodę determinuje choćby przeznaczenie przestrzeni w ramach procesu magazynowego, sposób organizacji przepływu czy rotacji lub rodzaj przechowywanego towaru. To jednak nie wszystko. Składowa...

Strategia just-in-case
20 kwietnia 2022 Magazyny Omega Pilzno

Zapasy na wszelki wypadek – strategia just-in-case

Surowce, półprodukty i gotowe towary wypełniają magazyny w całej Europie. Firmy robią zapasy. Boją się inflacji oraz kolejnych przerw w dostawach. Filozofia just-in-time traci popularność na rzecz strategii just-in-case, a operatorzy logistyczni liczą zyski. Czy ten trend będzie nam towarzyszył w...

12 kwietnia 2022 Magazyny Omega Pilzno

Jaką rolę pełni magazyn buforowy?

Pandemia włożyła kij w szprychy zglobalizowanej gospodarki, co znacząco wpłynęło na całą branżę TSL. Negatywny skutek odczuły choćby łańcuchy dostaw. Wojna w Ukrainie oraz jej trudne do przewidzenia skutki mogą pogłębić tę tendencję. Efekt jest taki, że firmy robią zapasy, a na rynku potrzebne bę...